ACIBADEM - Интегриран модел

ИНТЕГРИРАН МОДЕЛ НА ЗДРАВНИ ГРИЖИ

Интегрирани здравни услуги на световно ниво

Извън болниците и медицинските центрове, Acıbadem Healthcare Group предлага световен модел на интегрирана здравна екосистема. Тази екосистема включва различни институции за поддържащи услуги и университет.

Acıbadem University обучава бъдещите здравни професионалисти, като използва съвременни и динамични образователни програми, със силен академичен преподавателски екип.

В Acıbadem, поддържащите здравни институции работят усилено, за да бъдат в състояние постоянно да подобряват пациентското изживяване. Acıbadem Project Management развива проекти за изграждане на болници до ключ. Acıbadem Labmed, Labvital, LabCell предоставят широка гама от услуги в областта на патологията, хранителен контрол, стволови клетки и съхранение на кръв от пъпна връв в лабораторна среда. Acıbadem Technology развива и усъвършенства софтуер, включително „Болнична информационна система“. Aplus отговаря за хигиената и кетъринга на болниците, а Acıbadem Mobile осигурява спешна помощ и услуги по домовете извън болниците.

ACIBADEM UNIVERSITY

Университетът Acıbadem е основан през 2007 г. и е посветен на научни изследвания в областта на здравеопазването.

Като използва динамични и съвременни образователни програми, силният академичен преподавателски екип обучава бъдещите здравни професионалисти, които с постоянство изследват иновациите във всички области на медицинските науки. В съответствие с мисията за изследователски ориентиран университет, научните лаборатории са снабдени с най-съвременно оборудване, предназначено да допълва познанията в областта на науките за живота и биотехнологиите.

Тренировъчният център за клинични симулации и ендоскопска роботизирана хирургия CASE е един от най-развитите центрове за медицинско обучение в света, със съвременна технологична инфраструктура. CASEполучи сертификат „Център за върхови постижения“ от CAE Academy, с какъвто разполагат само два медицински обучителни центъра в света. Центърът е акредитиран от Network of Accredited Clinical Skills Centers of Europe (NASCE) и Society for Simulation in Healthcare (SSH).

Университетът Acibadem предлага на своите студенти възможността да учат в реномирани партньорски учебни заведения в чужбина по програма „Еразъм“, по силата на сключени двустранни споразумения с едни от най-добрите университети в Европа. Със 100 000 кв. м. застроена площ, разположена централно в азиатската част на Истанбул, кампусът Kerem Aydınlar е снабден с високотехнологично оборудване и осигурява на студентите престижен университетски живот.

ACIBADEM PROJECT MANAGEMENT

След като започна дейността си с натрупване на значителен опит в здравния сектор с проекти „до ключ“, като осъществяваше всичко свързано с инвестиционно планиране, изпълнение и проектно финансиране за Acıbadem Healthcare Group, Acıbadem Project Management продължава развитието си като независима компания, обслужваща всички инвестиционни области. Acıbadem Project Management предоставя пълен набор от услуги за управление на проекти, включително подготовка на договори, тестване и въвеждане в експлоатация в съответствие със заданието на поръчителя, в сътрудничество със своя професионален екип и партньори от страната и чужбина, като прилага подход за предвиждане и управление на рисковете, които могат да възникнат на всеки етап от проекта, включително вземането на инвестиционно решение.

LABMED

Първата акредитирана клинична лаборатория в Турция

ACIBADEM Healthcare Group изгради важно партньорство в областта на „референтни лабораторни услуги“ с Labmed Group (Labmed Dortmund GmbH), която работи в Германия вече повече от 30 години. В резултат от това партньорство, акредитираните лабораторни услуги, които преди се получаваха обикновено в чужбина, вече се предлагат в Турция от ACIBADEM Labmed. Със световното качество на своите услуги и международни сертификати, сега ACIBADEM сертифицира и качеството на лабораторните услуги, предоставяни от Клинична лаборатория Labmed. С получаването на акредитация за клинична лаборатория ISO 15189 от Deutsche Akkreditierungsstelle Chemie Gmbh (DACH), тя стана първата международно призната и акредитирана клинична лаборатория в Турция. Благодарение на оборудването, с което разполага, ACIBADEM Labmed може да извършва всички анализи на най-високо ниво и по безопасен начин.

LABVITAL

През 2009 г. ACIBADEM Healthcare Group създаде лаборатория за контрол на храни ACIBADEM Labvital, с цел да осигури услуга за анализ на храните с качеството на ACIBADEM. Нейната мисия е да осигурява точна и качествена услуга; да бъде пионер в прилагането на нови анализи; да бъде в крак с научните развития и напредък, като по този начин предоставя образцови и надеждни услуги на всички местни и чуждестранни лица и организации, с качеството гарантирано от нашите международни сертификати.

LABCELL

Банката за стволови клетки и кръв от пъпна връв ACIBADEM е лаборатория за съхранение и производствени дейности, в която ACIBADEM Healthcare Group провежда изследвания върху потенциални методи за лечение, следвайки и надграждайки настоящите приложения в тази сфера. Лабораторията разполага с инфраструктура, която позволява съхранение на всички жизнеспособни клетки и тъкани, както и провеждане на всякакви клетъчни терапевтични процедури в съответствие със стандартите за Добра производствена практика (GMP).Банката за кръв от пъпна връв е най-разпространеният пример за съхранение на клетки и тъкани. 

ACIBADEM TECHNOLOGY

Acıbadem Technology е технологична компания, която започна да оперира през 2015 г. с натрупан опит и експертиза като част  от Acibadem Healthcare Group. Acıbadem Technology предлага своите услуги, опит и продукти както на пазара в Турция, така и извън страната. Основните продукти, предоставяни от Acıbadem Technology, включват Cerebral Plus (болнична информационна система), Astore (система за управление на лекарства и медицински консумативи), Lab Assistant (лабораторна информационна система), Acıbadem Online (пациентски портал).

Acıbadem Technology предоставя и услуги, свързани с управление на IT-проекти, консултиране по софтуерни и инфраструктурни въпроси, и изграждане на професионални екипи. Като доставчик на продукти и услуги, Acıbadem Technology работи в 10 различни града в Турция и в други държави, с общо 21 болници, 16 извънболнични клиники, афилиирани компании и университет (Acıbadem University).

APLUS

APlus, която е изградена на принципа, че „болницата е хотел, в който се предоставят здравни услуги“, посреща нуждите на лечебните заведения от кетъринг, хигиенизиране, доставки и други услуги под един покрив.

APlus е сред първите, въвели метода “cook&chill” в индустрията за масово производство на храна. Този метод предлага много по-високо ниво на сигурност в сравнение с настоящите техники за масово производство, и се основава на бързото охлаждане на продуктите (за 90-120 минути) до 0-4°C, след което се съхраняват при тази температура и впоследствие се затоплят за първи и последен път в точката на обслужване.

APlus, която притежава една от най-големите обществени перални в Турция, предлага хигиенизиращо изпиране, стандартно пране и химическо чистене с дневен капацитет от 15 000 кг. В предприятието, което е единствената фабрика за хигиенично изпиране в Турция, 600 кг пране се гладят, сгъват и подреждат за един час с помощта на “Flatwork ironer”за гладене и сгъване.

APlus използва системата “Healthguard”, въведена в здравната индустрия в ЕС, за комплексно почистване и дезинфекция. Системата е специално разработена за болници и здравни организации, и ограничава до минимум рисковете от кръстосано заразяване.

ACIBADEM MOBIL

Acıbadem Mobile е основана през юли 2008 г. като дъщерна компания на Acıbadem Healthcare Group. Освен че координира всички транспортни дейности на Acıbadem, Acıbadem Mobile получи лиценз за грижи по домовете през 2009 г. и лиценз за безопасност и здраве при работа през 2012 г., и има за цел да предоставя здравни грижи на пациентите в периодите преди и след хоспитализация.

Днес Acıbadem Mobile осигурява спешен транспорт с линейка и въздушна линейка, както и грижи у дома както за пациенти на Acıbadem, така и за други пациенти. Acıbadem Mobile управлява и над 150 корпоративни проекта с компании, като осигурява гореща линия, медицински коучинг, спешна линейка 7/24, вземане на кръвни проби, лекар или медицинска сестра на работното място и други услуги в полза за служителите.

ЛЕЧЕНИЕ

ТЕХНОЛОГИИ

ACIBADEM

×
Search