ЦЕНТЪР ЗА ТРАНСПЛАНТАЦИЯ НА ОРГАНИ

ЦЕНТЪР ЗА ТРАНСПЛАНТАЦИЯ НА ОРГАНИ

Първите експерименти с трансплантация на органи бяха извършени преди повече от 100 години. Тези ранни опити бяха правени само с животни. Първата процедура за трансплантация на орган на човек е осъществена преди около 50 години. Благодарение на големия напредък в медицината и здравеопазването, трансплантацията на органи най-после достигна ниво да спасява човешки животи.

Като референтен център за много видове сложно лечение, ACIBADEM Healthcare Group постигна много неща за първи път в Турция, включително в трансплантацията на органи и тъкани. Сред постиженията на ACIBADEM са: първата трансплантация на бъбрек на бебето с най-ниско тегло; първата донорска нефректомия (изваждане на бъбрека) от 84-годишен донор; първата еднопортова (с един разрез) донорска нефректомия; първата донорска нефректомия през вагината по метода NOTES; първата трансплантация на бъбрек от 85-годишен донор в мозъчна смърт и първата трансплантация на част от черен дроб от майка на 8-годишното ѝ дете.

Всеки ден в трансплантацията на органи се случват обещаващи развития. Реципиентите и донорите, както и учените и лекарите, продължават да се борят за все по-дълъг живот в добро здраве.

Намалената функция на даден орган/тъкан може да доведе до бавно, а понякога и бързо влошаване състоянието на цялото тяло. Въпреки че за пациентите с органна недостатъчност има и други лечебни опции, трансплантацията се счита за най-добрата алтернатива по отношение на терапевтични ползи, качество на живота и ефективност на разходите.

Трансплантация се нарича трансферът на орган или тъкан от едно място на тялото на друго, или от тялото на донора в това на пациента. Това се прави, за да се замени увреден или липсващ орган/тъкан. Бъбречна недостатъчност, чернодробна недостатъчност, сърдечни или белодробни заболявания, диабет тип 1 и някои видове рак, като например левкемия, могат да бъдат лекувани с трансплантация на орган или тъкан. Присаденият орган/тъкан може да бъде взет от тялото на самия пациент и тогава се нарича автографт, или от тялото на друг човек – алографт.

В зависимост от донора, има два типа трансплантация на орган/тъкан: от жив донор или от трупен донор (пациенти в мозъчна смърт в интензивните отделения). Бъбреци и черен дроб могат да бъдат трансплантирани и от жив донор, тъй като всеки човек се ражда с два бъбрека и може да продължи нормално живота си с един, а черният дроб има способността да регенерира.

×