Трансплантация на органи

Трансплантация на органи

Първите експерименти с трансплантация на органи бяха извършени преди повече от 100 години. Тези ранни опити бяха правени само с животни. Първата процедура за трансплантация на орган на човек е осъществена преди около 50 години. Благодарение на големия напредък в медицината и здравеопазването, трансплантацията на органи най-после достигна ниво да спасява човешки животи.

Като референтен център за много видове сложно лечение, ACIBADEM Healthcare Group постигна много неща за първи път в Турция, включително в трансплантацията на органи и тъкани. Сред постиженията на ACIBADEM са: първата трансплантация на бъбрек на бебето с най-ниско тегло; първата донорска нефректомия (изваждане на бъбрека) от 84-годишен донор; първата еднопортова (с един разрез) донорска нефректомия; първата донорска нефректомия през вагината по метода NOTES; първата трансплантация на бъбрек от 85-годишен донор в мозъчна смърт и първата трансплантация на част от черен дроб от майка на 8-годишното ѝ дете.

Всеки ден в трансплантацията на органи се случват обещаващи развития. Реципиентите и донорите, както и учените и лекарите, продължават да се борят за все по-дълъг живот в добро здраве.

Намалената функция на даден орган/тъкан може да доведе до бавно, а понякога и бързо влошаване състоянието на цялото тяло. Въпреки че за пациентите с органна недостатъчност има и други лечебни опции, трансплантацията се счита за най-добрата алтернатива по отношение на терапевтични ползи, качество на живота и ефективност на разходите.

Трансплантация се нарича трансферът на орган или тъкан от едно място на тялото на друго, или от тялото на донора в това на пациента. Това се прави, за да се замени увреден или липсващ орган/тъкан. Бъбречна недостатъчност, чернодробна недостатъчност, сърдечни или белодробни заболявания, диабет тип 1 и някои видове рак, като например левкемия, могат да бъдат лекувани с трансплантация на орган или тъкан. Присаденият орган/тъкан може да бъде взет от тялото на самия пациент и тогава се нарича автографт, или от тялото на друг човек – алографт.

В зависимост от донора, има два типа трансплантация на орган/тъкан: от жив донор или от трупен донор (пациенти в мозъчна смърт в интензивните отделения). Бъбреци и черен дроб могат да бъдат трансплантирани и от жив донор, тъй като всеки човек се ражда с два бъбрека и може да продължи нормално живота си с един, а черният дроб има способността да регенерира.

ACIBADEM Healthcare Group отвори първия си Център за трансплантация на органи през 2010 г. Днес разполагаме с 3 такива центъра, разположени в International Hospital в Истанбул, болница ACIBADEM Bursa и ACIBADEM University Hospital. В нашите Центрове за трансплантация на органи работят медицински екипи, обучавани в едни от най-добрите лечебни заведения по света, които имат опит с над 2000 трансплантации на бъбрек, 250 трансплантации на черен дроб и 60 трансплантации на панкреас. Центровете разполагат с подкрепата на най-добрата клинична лаборатория и интензивни грижи в страната, и извършват бъбречни и чернодробни трансплантации.

Предимства на ACIBADEM в трансплантацията на бъбреци

Най-съвременни технологии и най-високо качество на услугите

Операционните зали и секторите за интензивни грижи в нашите Центрове за трансплантация на органи са оборудвани с най-съвременната технологична инфраструктура. Прилаганите изцяло лапароскопски техники при операция премахват необходимостта от интензивни грижи за донора. Все пак, при реципиентите на черен дроб и някои получатели на бъбрек, наличието на отлично оборудвано отделение за интензивни грижи е от критично значение.

Програмата за проследяване на донорите след трансплантация е една от уникалните услуги, предоставяни от Центъра за трансплантации в International Hospital.

Центровете за трансплантация на органи следват неотлъчно най-високите морални и етични стандарти в донорството и трансплантацията на органи. Те се придържат към принципите на Декларацията от Истанбул за трафика на органи и трансплантационния туризъм на Трансплантационното общество и Международното общество по нефрология, както и към Консенсусното становище от форума в Амстердам, прието от Трансплантационното общество, относно грижата за живите донори на бъбреци. Центърът отговаря и на стандартите на турската Координационна система за трансплантации на органи и тъкани.

Инфраструктура по международни стандарти

Операционните зали, лабораториите и секторите за интензивни грижи са най-важните звена при трансплантациите на органи. В ACIBADEM съвременните технологии и високите стандарти за качество с международно признание позволяват както донорите, така и реципиентите на органи да получават медицинска грижа и услуги от най-високо ниво.

Нашите специалисти с международен опит извършват операции с помощта на най-новите методи. Пример за това е отстраняването на бъбрек през 5 см разрез в слабините, извършено изцяло с лапароскопски (затворени) техники. Съвременните методи позволяват донорите да бъдат изписвани от болницата 24 часа след операцията, а до седмица могат да се върнат на работа. Реципиентът може да бъде изписан приблизително след една седмица.

За първи път в ACIBADEM :

– Първата еднопортова (през пъпа) донорска нефректомия в Турция през 2011 г.

– Първата донорска нефректомия по метода NOTES (през вагината) в Турция през 2011 г.

– Първата еднопортова + NOTES донорска нефректомия (през вагината) в Турция през 2013 г.

Изцяло лапароскопски техники

Хирургичните операции, извършени с лапароскопски техники, позволяват минимален болничен престой за донорите. Тези техники се прилагат само в центрове с много добре обучени и опитни медицински екипи, и предлагат много преимущества в сравнение с отворените операции. Така например, стандартна операция предполага 15-20 см разрез, докато лапароскопската се извършва през 5 см разрез. Това става с помощта на камера, която се вкарва в коремната кухина и предоставя визуален контрол при операцията. По-малката оперативна зона означава също по-малко болка и по-малка рана, с намален риск. Липсата на големи белези подобрява козметичния резултат и ограничава риска от развитие на херния, инфекция, влошена сетивност и белодробни емболии. При операция с лапароскопска техника, донорите могат да се раздвижат и да започнат да приемат течности още вечерта след операцията; могат да приемат твърди храни и да бъдат изписани на следващия ден, а на работа могат да се върнат след седмица. Реципиентите се изписват след около една седмица престой в болницата.

Центровете за трансплантация на органи ACIBADEM привличат вниманието със своя екип от опитни специалисти, свръхмодерни технологии и успешни чернодробни трансплантации.

Единственият орган, който регенерира

Черният дроб се счита за най-сложният и метаболитно активен орган в човешкото тяло. Той може да продължи да функционира, дори ако 70% от тъканите му бъдат отстранени. Когато жив донор дарява повече от половината от черния си дроб за трансплантация, останалата част може да възобнови функцията си без никаква загуба или сериозни усложнения. Това се дължи на способността на черния дроб да регенерира, защото той е единственият орган, който може да се самовъзстановява дори след като голяма част от него е била премахната.

Кога се налага трансплантация на черен дроб?

Дори при наличието на възпаления, свързани с консумация на алкохол или затлъстял черен дроб, хепатитни инфекции, дълготрайни запушвания или камъни в жлъчните пътища, при някои метаболитни заболявания, тумори или вродени ензимни дефицити, пациентите могат да продължат да водят нормален начин на живот, в случай че заболяването прогресира бавно. Но веднъж след като се е проявила, чернодробната недостатъчност може да доведе до сърбежи, едем на белите дробове, асцит в корема, остър хепатит, кървене и анемия.

При напредване на чернодробното заболяване може да се наблюдават личностни и поведенчески промени. Загуба на тегло, намаляване на количеството урина и силна умора могат да прогресират до кома.

Тези симптоми сигнализират, че черният дроб вече не може да удовлетворява нуждите на тялото. Това състояние се нарича „чернодробна недостатъчност“ и трансплантацията на черен дроб е единствената възможност за лечение.

Успешни резултати със Златния стандарт „Ортотопична чернодробна трансплантация“

В Центровете за трансплантация на органи в ACIBADEM се извършват чернодробни трансплантации както от живи, така и от трупни донори. Прилага се методът за ортотопична чернодробна трансплантация, който се счита за „златен стандарт” по целия свят. При тази съвременна техника голямата вена, разположена зад черния дроб, се предпазва с помощта на хирургически клипс преди трансплантацията. За успеха на операцията е необходим хирургичен екип и оборудване с висок технически капацитет. Като всички трансплантации, присаждането на черен дроб също трябва да се извършва в болници и операционни зали, оборудвани с най-съвременни технологии. Когато за трансплантацията се ползва жив донор, половината от неговия черен дроб се трансплантира на реципиента. Това прави хирургичния процес технически много сложен. След трансплантацията донорът може да бъде изписан до 6-7 дни, а получателят трябва да остане в болницата 15-20 дни. Трансплантираният черен дроб впоследствие регенерира и бързо нараства до достигането на размер, достатъчен да задоволи нуждите на получателя.

Инфраструктура по международни стандарти

Центровете за трансплантация на органи ACIBADEM предоставят услуги с технологична инфраструктура, която отговаря на международните стандарти. Реципиентите и донорите се обслужват в напълно стерилна среда както в операционните зали, така и в секторите за интензивни грижи, с ламинарен поток и свръхмодерно технологично оборудване. Лабораторните процедури се извършват в ACIBADEM Labmed – лаборатория по най-високите международни стандарти, която също е част от ACIBADEM Healthcare Group.

Опитен екип

Центровете за трансплантация на органи разполагат с всички необходими технологии за чернодробни трансплантации. Директор на програмата за трансплантация на черен дроб е проф. д-р Ремзи Емироглу, който е сред най-ярките иноватори в областта на трансплантациите в Турция. От 1998 г. проф. Емироглу е извършил над 700 чернодробни и бъбречни трансплантации.

Проф. Емироглу и неговият екип имат богат опит както с хетеротопични (без отстраняване на целия черен дроб), така и със стандартните ортотопични трансплантации на черен дроб. Екипът има опит и във всякакъв вид операции за поставяне на шънт и Сугиура процедури при пациенти с кървене вследствие от чернодробна цироза. Проф. Емироглу, който е извършил първите трансплантации при деца и възрастни пациенти от живи и от трупни донори, има над 100 научни статии за трансплантацията на органи, 85 от които са публикувани в чужбина.


Новини и статии по темата

Животоспасяваща трансплантация между семейства от Украйна и Турция
Животоспасяваща трансплантация между семейства от Украйна и Турция

Семейство Павлив от Украйна и Йонал от Турция се върнаха към живота с кръстосана чернодробна трансплантация 39-годишният Микола Павлив, който живее в Лвов, Украйна, се обръща към лекар, разтревожен от пожълтели склери на очите си. След извършените прегледи и изследвания, неочаквано е диаганостициран с цироза. В търсене на най-доброто лечение, Павлив и съпругата му Лариса […] Виж повече
Това беше новината, която очакваха общо 30 внуци!
Това беше новината, която очакваха общо 30 внуци!

Две семейства от България и Турция сродени завинаги с размяна на бъбреци Два човешки живота са спасени, а две семейства от България и Турция остават свързани завинаги след размяна на бъбреци и кръстосана трансплантация. Трансплантациите и при двамата пациенти са успешни и бъбреците функционират съвсем нормално, съобщава хирургът проф. Хамди Каракаялъ, ръководител на Центъра за […] Виж повече
Втори шанс за живот с трансплантация на бъбрек
Втори шанс за живот с трансплантация на бъбрек

<span data-mce-type=“bookmark“ style=“display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;“ class=“mce_SELRES_start“></span><span data-mce-type=“bookmark“ style=“display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;“ class=“mce_SELRES_start“></span><span data-mce-type=“bookmark“ style=“display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;“ class=“mce_SELRES_start“></span><span data-mce-type=“bookmark“ style=“display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;“ class=“mce_SELRES_start“></span><span data-mce-type=“bookmark“ style=“display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;“ class=“mce_SELRES_start“></span> Светослав Куртев от Варна […] Виж повече

ЛЕЧЕНИЕ

ТЕХНОЛОГИИ

ACIBADEM

×
Search