ЦЕНТЪР ЗА ТРАНСПЛАНТАЦИЯ НА ОРГАНИ

ЦЕНТЪР ЗА ТРАНСПЛАНТАЦИЯ НА ОРГАНИ

Първите експерименти с трансплантация на органи бяха извършени преди повече от 100 години. Тези ранни опити бяха правени само с животни. Първата процедура за трансплантация на орган на човек е осъществена преди около 50 години. Благодарение на големия напредък в медицината и здравеопазването, трансплантацията на органи най-после достигна ниво да спасява човешки животи.

Като референтен център за много видове сложно лечение, ACIBADEM Healthcare Group постигна много неща за първи път в Турция, включително в трансплантацията на органи и тъкани. Сред постиженията на ACIBADEM са: първата трансплантация на бъбрек на бебето с най-ниско тегло; първата донорска нефректомия (изваждане на бъбрека) от 84-годишен донор; първата еднопортова (с един разрез) донорска нефректомия; първата донорска нефректомия през вагината по метода NOTES; първата трансплантация на бъбрек от 85-годишен донор в мозъчна смърт и първата трансплантация на част от черен дроб от майка на 8-годишното ѝ дете.

Всеки ден в трансплантацията на органи се случват обещаващи развития. Реципиентите и донорите, както и учените и лекарите, продължават да се борят за все по-дълъг живот в добро здраве.

Намалената функция на даден орган/тъкан може да доведе до бавно, а понякога и бързо влошаване състоянието на цялото тяло. Въпреки че за пациентите с органна недостатъчност има и други лечебни опции, трансплантацията се счита за най-добрата алтернатива по отношение на терапевтични ползи, качество на живота и ефективност на разходите.

Трансплантация се нарича трансферът на орган или тъкан от едно място на тялото на друго, или от тялото на донора в това на пациента. Това се прави, за да се замени увреден или липсващ орган/тъкан. Бъбречна недостатъчност, чернодробна недостатъчност, сърдечни или белодробни заболявания, диабет тип 1 и някои видове рак, като например левкемия, могат да бъдат лекувани с трансплантация на орган или тъкан. Присаденият орган/тъкан може да бъде взет от тялото на самия пациент и тогава се нарича автографт, или от тялото на друг човек – алографт.

В зависимост от донора, има два типа трансплантация на орган/тъкан: от жив донор или от трупен донор (пациенти в мозъчна смърт в интензивните отделения). Бъбреци и черен дроб могат да бъдат трансплантирани и от жив донор, тъй като всеки човек се ражда с два бъбрека и може да продължи нормално живота си с един, а черният дроб има способността да регенерира.

ACIBADEM Healthcare Group отвори първия си Център за трансплантация на органи през 2010 г. Днес разполагаме с 3 такива центъра, разположени в International Hospital в Истанбул, болница ACIBADEM Bursa и ACIBADEM University Hospital. В нашите Центрове за трансплантация на органи работят медицински екипи, обучавани в едни от най-добрите лечебни заведения по света, които имат опит с над 2000 трансплантации на бъбрек, 250 трансплантации на черен дроб и 60 трансплантации на панкреас. Центровете разполагат с подкрепата на най-добрата клинична лаборатория и интензивни грижи в страната, и извършват бъбречни и чернодробни трансплантации.

Предимства на ACIBADEM в трансплантацията на бъбреци

Най-съвременни технологии и най-високо качество на услугите

Операционните зали и секторите за интензивни грижи в нашите Центрове за трансплантация на органи са оборудвани с най-съвременната технологична инфраструктура. Прилаганите изцяло лапароскопски техники при операция премахват необходимостта от интензивни грижи за донора. Все пак, при реципиентите на черен дроб и някои получатели на бъбрек, наличието на отлично оборудвано отделение за интензивни грижи е от критично значение.

Програмата за проследяване на донорите след трансплантация е една от уникалните услуги, предоставяни от Центъра за трансплантации в International Hospital.

Центровете за трансплантация на органи следват неотлъчно най-високите морални и етични стандарти в донорството и трансплантацията на органи. Те се придържат към принципите на Декларацията от Истанбул за трафика на органи и трансплантационния туризъм на Трансплантационното общество и Международното общество по нефрология, както и към Консенсусното становище от форума в Амстердам, прието от Трансплантационното общество, относно грижата за живите донори на бъбреци. Центърът отговаря и на стандартите на турската Координационна система за трансплантации на органи и тъкани.

Инфраструктура по международни стандарти

Операционните зали, лабораториите и секторите за интензивни грижи са най-важните звена при трансплантациите на органи. В ACIBADEM съвременните технологии и високите стандарти за качество с международно признание позволяват както донорите, така и реципиентите на органи да получават медицинска грижа и услуги от най-високо ниво.

Нашите специалисти с международен опит извършват операции с помощта на най-новите методи. Пример за това е отстраняването на бъбрек през 5 см разрез в слабините, извършено изцяло с лапароскопски (затворени) техники. Съвременните методи позволяват донорите да бъдат изписвани от болницата 24 часа след операцията, а до седмица могат да се върнат на работа. Реципиентът може да бъде изписан приблизително след една седмица.

За първи път в ACIBADEM :

– Първата еднопортова (през пъпа) донорска нефректомия в Турция през 2011 г.

– Първата донорска нефректомия по метода NOTES (през вагината) в Турция през 2011 г.

– Първата еднопортова + NOTES донорска нефректомия (през вагината) в Турция през 2013 г.

Изцяло лапароскопски техники

Хирургичните операции, извършени с лапароскопски техники, позволяват минимален болничен престой за донорите. Тези техники се прилагат само в центрове с много добре обучени и опитни медицински екипи, и предлагат много преимущества в сравнение с отворените операции. Така например, стандартна операция предполага 15-20 см разрез, докато лапароскопската се извършва през 5 см разрез. Това става с помощта на камера, която се вкарва в коремната кухина и предоставя визуален контрол при операцията. По-малката оперативна зона означава също по-малко болка и по-малка рана, с намален риск. Липсата на големи белези подобрява козметичния резултат и ограничава риска от развитие на херния, инфекция, влошена сетивност и белодробни емболии. При операция с лапароскопска техника, донорите могат да се раздвижат и да започнат да приемат течности още вечерта след операцията; могат да приемат твърди храни и да бъдат изписани на следващия ден, а на работа могат да се върнат след седмица. Реципиентите се изписват след около една седмица престой в болницата.

×
Search