Неврология и неврохирургия - ACIBADEM Здравни Услуги
Неврология И Неврохирургия

Неврология И Неврохирургия

Отделенията по неврология и неврохирургия в ACIBADEM Healthcare Group лекуват най-комплексните заболявания с мултидисциплинарен подход. Програмите за неврологично и неврохирургично лечение както за възрастни, така и за деца включват съвместна работа с други специалисти в областта на педиатрията, радиологията и онкологията,  за да осигурим комплексна грижа за нашите пациенти.

Неврохирурзите и невролозите в Acıbadem имат опит в диагностицирането и лечението на най-сложните неврологични заболявания и прилагат най-съвременните методи, достъпни към момента. Нашите неврохирурзи използват последните технологии в тази сфера.

Заболявания и диагнози

Всички видове неврохирургични операции се прилагат в болници ACIBADEM.

Възрастни

 • Мозък
  • Мозъчни тумори (доброкачествени и злокачествени)
  • Тумори в основата на черепа
  • Съдови заболявания (мозъчен кръвоизлив, мозъчни аневризми, артериовенозни малформации, кавернозни малформации, инсулт)
  • Хидроцефалия (събиране на течност в мозъка)
  • Травми
  • Вродени малформации
  • Инфекции
  • Функционална неврохирургия (операции при двигателни нарушения и болка)
  • Радиохирургия с Гама нож
 • Гръбначен стълб
  • Операция при дискова херния
   • Цервикална (шийна)
   • Торакална (гръдна)
   • Лумбална (в областта на кръста)
  • Дегенеративни нарушения и свързани с възрастта заболявания на гръбнака
  • Комплексни операции на гръбначен стълб с включен инструментариум
  • Тумори на гръбначния стълб и гръбначния мозък
  • Съдови малформации (Гръбначни артериовенозни малформации)
  • Травми
  • Инфекции
 • Периферна нервна система
  • Прищипани нерви
  • Травми на нервната система

Деца

 • Вродени мозъчни аномалии
 • Хидроцефалия (събиране на течност в мозъка)
 • Краниосиностоза (преждевременно затваряне на черепните кости)
 • Арахноидни кисти (мозъчни кисти)
 • Аномалии на краниовертебралната връзка
 • Спинален дисрафизъм (и т.нар. „завързан“ гръбначен мозък)

Операции в основата на черепа

Става въпрос за група от туморни и съдови лезии, разположени в основата на мозъка – една деликатна и сложна анатомична зона. Лечението на такива лезии създава сериозни затруднения на лекарите, защото целта е да се постигне облекчение на проблемите, свързани с тумора, като същевременно се запази нормалната анатомия и функции. За такава операция се изискват сериозни хирургически умения, богат опит и напреднали технологии. В болниците от ACIBADEM Healthcare Group регулярно се извършват хирургични операции на всякакви патологии в основата на черепа, включително тумори като менингиоми, хордоми, шваноми и съдови малформации като аневризми, артериовенозни и кавернозни малформации. Иновативни технологии като 3Тесла интраоперативен ЯМР и радиохирургия с Гама нож, каквито са достъпни в ACIBADEM, правят тези операции по-безопасни от всякога. Нашето неврохирургично отделение е сред водещите центрове в света, с членства и председателства в международни организации, и участия и организиране на международни научни срещи.

В Отделението по неврохирургия за възрастни и деца в ACIBADEM Healthcare Group се извършват всички видове хирургични операции при пациенти с епилепсия, познати по света. Въпреки че първото и основно лечение за епилепсията е медикаментозно, в около 20-30% от случаите пациентите не се повлияват от лекарствата. За такива пациенти алтернативата е хирургична операция. И трите метода в епилептичната хирургия (резективна хирургия, операция за прекъсване на връзките и стимулация на вагусовия нерв) се извършват успешно в ACIBADEM Healthcare Group.

Как се диагностицира епилепсия?

 1. Епилепсията е изцяло клинична диагноза. Точна диагноза може да се постави след обстойно запознаване с историята на пациента или след наблюдение на епилептичен пристъп.
 2. ЕЕГ (електроенцефалография), ЯМР на мозъка (магнитен резонанс), изследване с ПЕТ-скенер, SPECT и невропсихологична оценка са методи, които могат да помогнат в диагностицирането на епилепсия.

Как се лекува епилепсия?

1) Лечение с медикаменти
Пациентите с епилепсия започват медикаментозно лечение веднага след поставянето на диагнозата. Решението за това какви лекарства да се приемат се взема въз основа на типа пристъпи, класификацията на епилепсията и находките от ЕЕГ и ЯМР изследванията. Най-често наблюдаваните странични ефекти са кожни реакции, повишаване на чернодробната функция и костномозъчна супресия. Близките на пациента се информират и предупреждават за възможните странични ефекти. Някои медикаменти изискват периодично проследяване на чернодробните функции и кръвната картина при пациентите. Въпреки индивидуалните особености при всеки пациент, лекарствената терапия трябва да продължи поне две години. След изтичането на този срок то може да бъде преустановено, по решение и под наблюдението на лекар.

2) Хирургично лечение
Лечение чрез операция може да е възможно при пациенти, които не се повлияват от медикаментозното лечение (т.нар. резистентна епилепсия). При повечето от тези пациенти ЯМР изследването показва аномалии. Те могат да се подложат на хирургично лечение по метода фокална резекция (отстраняване на зоната, предизвикваща пристъпите), корпус калозотомия (прекъсване на връзката между двете мозъчни хемисфери), хемисферектомия (еднопосочно прекъсване на връзката от едната мозъчна хемисфера към другата, когато само една част от мозъка е увредена), и стимулация на вагусовия нерв (с поставяне на батерия).

Всички видове неврохирургични операции се извършват в болници ACIBADEM.

Детски център за лечение на епилепсия

В нашия център пациентите получават медикаментозно и хирургично лечение на епилепсия. Специалисти от областта на детската епилептология, педиатрична неврология, педиатрична мозъчна хирургия, педагогика, неврорадиология, говорна терапия и физиотерапия работят заедно и в сътрудничество.

Всеобхватно лечение на спастичност

Провеждат се ежемесечни консилиуми, по време на които мултидисциплинарен екип от детски и функционални неврохирурзи, детски невролози, ортопеди, говорни терапевти и рехабилитационни специалисти обсъждат и планират лечението на деца със спастичност от цялата страна. Имплантиране на баклофенови помпи, палидотомии, таламотоми, дълбока мозъчна стимулация и селективна дорзална ризотомия се прилагат на подходящи пациенти с обещаващи резултати.

Разглеждането на случая от консилиум дава висока степен на гаранция от висококвалифицирани лекари и отлична медицинска инфраструктура, които водят до високи резултати с успеваемост над средното в световен мащаб.

Церебрална парализа

Церебралната парализа представлява нарушение в двигателната система и активност, причинено от увреждане на мозъка, получено преди, по време на раждането или след него.

Видове церебрална парализа

Церебралната парализа има различни характеристики и попада в различни категории, в зависимост от локацията на мозъчното увреждане.

1- Спастичен тип

Спастичността се причинява от повишен мускулен тонус в областта на ръцете и краката. Това ограничава движенията. Разделя се на подвидове, в зависимост от засегнатите от спастичност части от тялото:

 • Дипареза: Спастичността засяга само краката.
 • Хемипареза: Стастичността засяга само едната половина на тялото.
 • Тетрапареза: Ръцете и краката са засегнати от спастичност.

2 – Дискинетичен тип

 • Атетоидна: Деца с бавни, неволеви движения на горните сегменти от ръцете и краката.
 • Дистонична: Деца със спазми, наподобяващи усукване на тръба. Спазмите се засилват при волеви движения. По-често се наблюдават в горната част на ръцете и краката.
 • Атаксия: Нарушения в координацията. Детето има затруднения с баланса при вървене.
 • Хипотония: Няма спазми по тялото. Наблюдава се състояние на пълна отпуснатост.

Възможности за лечение при церебрална парализа

Физиотерапия

 • За предотвратяване на структурни нарушения в резултат от спазмите
 • За намаляване на спастичността с помощта на различни техники
 • За повишаване функционалния капацитет на детето и неговата самостоятелност в ежедневния живот
 • За подбор на подходящо помощно оборудване и обучение на детето да си служи с него

Медикаментозно лечение

 • За регулиране на храненето
 • За ограничаване на пристъпите
 • За подобряване на общото здравословно състояние
 • За намаляване на спастичността
 • При неврохирургични интервенции

Хирургична операция може да се предприеме, ако рехабилитацията не дава резултати, а спастичността затруднява ежедневния живот и причинява болка на детето.

Хирургични алтернативи:

 • Селективна дорзална ризотомия
 • Невротомия
 • Дълбока мозъчна стимулация
 • Имплантация на баклофенова помпа
 • Палидотомия

Ортопедично лечение

Съкращаване на мускулите, което възпрепятства растежа на детето, както и наличието на структурни проблеми в ставите налагат ортопедична интервенция.

Специално обучение

Специалното обучение при деца с церебрална парализа започна със съответните интервенции в зависимост от физическото състояние на пациента, и обучението му как да си служи със съответните помощни средства, от които се нуждае. След като детето постигне самостоятелност в това отношение, обучението се планира в съответствие с индивидуалните възможности на пациента.

Говорна терапия (логопедия)

Прави се оценка на езиковите и говорни особености на детето, и се преценява нивото и възможностите му за общуване. Определят се комуникационни цели за повишаване самостоятелността на пациента в ежедневието му и се планира терапията. Изготвят се насоки за хранителна диета, съобразена с възможностите на пациента да дъвче и преглъща, като се осигурява и обучение и подкрепа за семейството. Изборът и употребата на алтернативни методи за комуникация и други терапевтични средства за подобряване на възможностите за общуване служат като насоки за поведение на семейството.

Други проблеми, наблюдавани при деца с церебрална парализа

 • Изоставане в интелектуалното развитие
 • Гърчове
 • Проблеми с храненето (невъзможност детето да дъвче и преглъща)
 • Затруднения в говора
 • Дентални проблеми
 • Влошено зрение
 • Намален слух
 • Дихателни проблеми
 • Проблем с контрола при уриниране

Лечението на церебрална парализа се осъществява от мултидисциплинарен екип. Всички членове на екипа трябва да присъстват в центъра, в който се лекува детето. Периодично трябва да се организират консилиуми, на които да присъстват всички членове на екипа. Целта на тези срещи е съвместна оценка на пациента и изготвянето на цялостен лечебен план.

Участници в консилиума

Лечението на церебрална парализа в болници ACIBADEM се осъществява от мултидисциплинарни консилиуми. Екипите се състоят от детски мозъчни хирурзи, ортопеди, детски невролози, радиолози, логопеди и специалисти от лабораторията за анализ на движенията и походката. Тези консултации са безплатни. Пациентите се насочват за консилиум след първоначална оценка.

Анализ на походката

Какво представлява анализът на походката? Включва числено измерване, идентифициране и оценка на движенията. Физическият преглед невинаги е достатъчен за идентифициране на ставите и мускулите, от които произтичат двигателните нарушения. В усилието си да отстрани двигателния проблем, мозъкът използва компенсаторни механизми, като по този начин затруднява определянето на проблемните мускули или зони, причиняващи разстройството. Тогава на помощ идва технологията за анализ на походката, със своите възможности за числова интерпретация, запис и преоценка на проблема, както и за обективно измерване на ефективността на терапията. Анализът на походката определя ясно и с голяма степен на точност наличните двигателни проблеми.

Процедурата не предизвиква болка или умора, така че пациентите обикновено се адаптират лесно към нея.

Има три различни вида анализ на походката:

 • Анализ на долната част от тялото (прилага се в зоната на таза и краката)
 • Анализ на горната част от тялото (прилага се в областта на раменете и ръцете)
 • Анализ на цялото тяло (прилага се в областта на главата, торса, краката и ръцете)

Какви са предимствата от анализа на походката?

 • Ясно идентифициране на проблема
 • Идентифициране на компенсаторните (поддържащи) механизми
 • Помощ при рехабилитацията
 • Определяне на необходимите хирургични интервенции
 • Проследяване на ефективността на лечението

Кои са сферите на приложение на анализа на походката?

 • Церебрална парализа (вродена мускулна спастичност)
 • Спина бифида (вродени заболявания на гръбначния стълб и гръбначния мозък)
 • Травми на гръбначния стълб
 • Хемиплегия (частична парализа)
 • Ампутация на крак (отстраняване или липса на крака)
 • Мускулна дистрофия (мускулни заболявания)
 • Паркинсонизъм
 • Възпалителни и/или дегенеративни ставни заболявания
 • Последствия от травми на главата
 • Множествена склероза (MS)
 • Артропластика (ставни протези)
 • Спортни травми

Какво трябва да направите за анализ на походката?

 • Нашият център работи с предварително записване. Необходимо е да си запишете час за анализ.
 • Допълнителна информация можете да получите от болницата или кол центъра.
 • За Ваше удобство по време на процедурата можете да носите клин или шорти.
 • Анализът на походката отнема приблизително един час, а резултатът ще ви бъде предоставен в CD формат.

Новини и статии по темата

Съвети за родители в тежка ситуация: Когато се налага мозъчна операция
Съвети за родители в тежка ситуация: Когато се налага мозъчна операция

Мозъчната хирургия винаги е предизвикателство, но залогът е още по-голям, когато пациентът е дете. Виртуозът в областта на детската неврохирургия проф. д-р Мемет Йозек, специалист от болница Acibadem Altunizade (Турция), разказва кои са факторите, от които зависи успехът на мозъчните операции при деца, и на какво е добре да обърнат внимание родителите, изправени пред трудния […] Виж повече
При мозъчни тумори, съвременни технологии увеличават значително ефективността на лечението в сравнение с преди 10 години
При мозъчни тумори, съвременни технологии увеличават значително ефективността на лечението в сравнение с преди 10 години

В наши дни, неврохирургията напредва благодарение на опита на лекарите, но също и на съвременните технологии, които позволяват да се достигнат и лекуват някои от най-сериозните доброкачествени и злокачествени мозъчни тумори. Терапиите стават все по-персонализирани, но за дългосрочното възстановяване на пациентите е важно те да се прилагат в центровете с най-добри резултати. В ACIBADEM неврохирургични […] Виж повече
99% ОТ МОЗЪЧНИТЕ ТУМОРИ МОГАТ ДА БЪДАТ ОТСТРАНЕНИ
99% ОТ МОЗЪЧНИТЕ ТУМОРИ МОГАТ ДА БЪДАТ ОТСТРАНЕНИ

Лечението на мозъчни тумори е обект на неврохирургията, която се фокусира върху централната и периферната нервна система, мозъка и гръбначния мозък. На най-често задаваните въпроси относно симптомите, диагностицирането и лечението на мозъчни тумори отговаря проф. Неджметин Памир, ръководител на Отделението по неврохирургия в болница Acıbadem Altunizade. <span data-mce-type=“bookmark“ style=“display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: […] Виж повече

ЛЕЧЕНИЕ

ТЕХНОЛОГИИ

ACIBADEM

×
Search