НЕВРОЛОГИЯ И НЕВРОХИРУРГИЯ

НЕВРОЛОГИЯ И НЕВРОХИРУРГИЯ

Отделенията по неврология и неврохирургия в ACIBADEM Healthcare Group лекуват най-комплексните заболявания с мултидисциплинарен подход. Програмите за неврологично и неврохирургично лечение както за възрастни, така и за деца включват съвместна работа с други специалисти в областта на педиатрията, радиологията и онкологията,  за да осигурим комплексна грижа за нашите пациенти.

Неврохирурзите и невролозите в Acıbadem имат опит в диагностицирането и лечението на най-сложните неврологични заболявания и прилагат най-съвременните методи, достъпни към момента. Нашите неврохирурзи използват последните технологии в тази сфера.

Заболявания и диагнози

Всички видове неврохирургични операции се прилагат в болници ACIBADEM.

Възрастни

 • Мозък
  • Мозъчни тумори (доброкачествени и злокачествени)
  • Тумори в основата на черепа
  • Съдови заболявания (мозъчен кръвоизлив, мозъчни аневризми, артериовенозни малформации, кавернозни малформации, инсулт)
  • Хидроцефалия (събиране на течност в мозъка)
  • Травми
  • Вродени малформации
  • Инфекции
  • Функционална неврохирургия (операции при двигателни нарушения и болка)
  • Радиохирургия с Гама нож
 • Гръбначен стълб
  • Операция при дискова херния
   • Цервикална (шийна)
   • Торакална (гръдна)
   • Лумбална (в областта на кръста)
  • Дегенеративни нарушения и свързани с възрастта заболявания на гръбнака
  • Комплексни операции на гръбначен стълб с включен инструментариум
  • Тумори на гръбначния стълб и гръбначния мозък
  • Съдови малформации (Гръбначни артериовенозни малформации)
  • Травми
  • Инфекции
 • Периферна нервна система
  • Прищипани нерви
  • Травми на нервната система

Деца

 • Вродени мозъчни аномалии
 • Хидроцефалия (събиране на течност в мозъка)
 • Краниосиностоза (преждевременно затваряне на черепните кости)
 • Арахноидни кисти (мозъчни кисти)
 • Аномалии на краниовертебралната връзка
 • Спинален дисрафизъм (и т.нар. „завързан“ гръбначен мозък)

Операции в основата на черепа

Става въпрос за група от туморни и съдови лезии, разположени в основата на мозъка – една деликатна и сложна анатомична зона. Лечението на такива лезии създава сериозни затруднения на лекарите, защото целта е да се постигне облекчение на проблемите, свързани с тумора, като същевременно се запази нормалната анатомия и функции. За такава операция се изискват сериозни хирургически умения, богат опит и напреднали технологии. В болниците от ACIBADEM Healthcare Group регулярно се извършват хирургични операции на всякакви патологии в основата на черепа, включително тумори като менингиоми, хордоми, шваноми и съдови малформации като аневризми, артериовенозни и кавернозни малформации. Иновативни технологии като 3Тесла интраоперативен ЯМР и радиохирургия с Гама нож, каквито са достъпни в ACIBADEM, правят тези операции по-безопасни от всякога. Нашето неврохирургично отделение е сред водещите центрове в света, с членства и председателства в международни организации, и участия и организиране на международни научни срещи.

В Отделението по неврохирургия за възрастни и деца в ACIBADEM Healthcare Group се извършват всички видове хирургични операции при пациенти с епилепсия, познати по света. Въпреки че първото и основно лечение за епилепсията е медикаментозно, в около 20-30% от случаите пациентите не се повлияват от лекарствата. За такива пациенти алтернативата е хирургична операция. И трите метода в епилептичната хирургия (резективна хирургия, операция за прекъсване на връзките и стимулация на вагусовия нерв) се извършват успешно в ACIBADEM Healthcare Group.

Как се диагностицира епилепсия?

 1. Епилепсията е изцяло клинична диагноза. Точна диагноза може да се постави след обстойно запознаване с историята на пациента или след наблюдение на епилептичен пристъп.
 2. ЕЕГ (електроенцефалография), ЯМР на мозъка (магнитен резонанс), изследване с ПЕТ-скенер, SPECT и невропсихологична оценка са методи, които могат да помогнат в диагностицирането на епилепсия.

Как се лекува епилепсия?

1) Лечение с медикаменти
Пациентите с епилепсия започват медикаментозно лечение веднага след поставянето на диагнозата. Решението за това какви лекарства да се приемат се взема въз основа на типа пристъпи, класификацията на епилепсията и находките от ЕЕГ и ЯМР изследванията. Най-често наблюдаваните странични ефекти са кожни реакции, повишаване на чернодробната функция и костномозъчна супресия. Близките на пациента се информират и предупреждават за възможните странични ефекти. Някои медикаменти изискват периодично проследяване на чернодробните функции и кръвната картина при пациентите. Въпреки индивидуалните особености при всеки пациент, лекарствената терапия трябва да продължи поне две години. След изтичането на този срок то може да бъде преустановено, по решение и под наблюдението на лекар.

2) Хирургично лечение
Лечение чрез операция може да е възможно при пациенти, които не се повлияват от медикаментозното лечение (т.нар. резистентна епилепсия). При повечето от тези пациенти ЯМР изследването показва аномалии. Те могат да се подложат на хирургично лечение по метода фокална резекция (отстраняване на зоната, предизвикваща пристъпите), корпус калозотомия (прекъсване на връзката между двете мозъчни хемисфери), хемисферектомия (еднопосочно прекъсване на връзката от едната мозъчна хемисфера към другата, когато само една част от мозъка е увредена), и стимулация на вагусовия нерв (с поставяне на батерия).

×