Чернодробна трансплантация - ACIBADEM Здравни Услуги
Трансплантация На Черен Дроб

Трансплантация На Черен Дроб

Трансплантацията на черен дроб е животоспасяваща операция при чернодробна недостатъчност. Acibadem е референтен център за сложни случаи в Турция и чужбина.

Какво е трансплантация на черен дроб?

Присаждането на черен дроб е единственото дълготрайно решение за пациенти в последен стадий на чернодробно заболяване. Здравият черен дроб извършва жизненоважни функции, с важна роля в метаболизма, детоксикация и пречистване на организма, имунитета, коагулацията. Живот без черен дроб не е възможен, а функциите му не могат да бъдат заменени от машина. Ето защо пациентите с хронична чернодробна недостатъчност и някои остри чернодробни заболявания се нуждаят от трансплантация на здрав орган. По време на операцията заболелият черен дроб се отстранява от тялото и се заменя със здрав орган от донор. Успешната трансплантация включва свързване на кръвоносните съдове и жлъчния канал, за да може новия орган да работи правилно. В Acibadem се прилага методът „ортотопична чернодробна трансплантация“, считана за златен стандарт в световен мащаб.

Трансплантацията на черен дроб е една от най-сложните хирургични интервенции. Изисква висока експертиза по време на целия процес. За успешни резултати са еднакво важни предварителната оценка на пациентите, самата операция, интензивните грижи и проследяването след трансплантацията.

Колко време отнема да получите чернодробна трансплантация?

Навсякъде по света броят на хората, които чакат трансплантация на черен дроб, надхвърля броя на дарените органи от трупни донори. Затова пациентите се включват в листи на чакащите на национално или регионално ниво. Всяка страна определя строги критерии за съвместимост и разпределение на наличните органи. Повечето държави позволяват само техни граждани да се регистрират в листите на чакащи. Въпреки това, повечето пациенти чакат с години, а някои от тях може никога да не получат черен дроб от трупен донор. В Турция само турски граждани имат право да се регистрират в списък на чакащи за чернодробна трансплантация. Международни пациенти могат да кандидатстват за трансплантация от жив донор, в случай че имат близък, желаещ да дари орган безвъзмездно.

Трансплантация на черен дроб от жив донор

Черният дроб е единственият орган в човешкото тяло, който може да регенерира. Той може да продължи да функционира дори ако 70% от тъканта му бъде отстранена. Това позволява извършването на чернодробна трансплантация от жив донор. За някои пациенти това може да бъде алтернатива на дългите листи на чакащи. След операцията двете части от черния дроб у донора и реципиента нарастват до обичайните си размери и осигуряват нормална чернодробна функция и при двамата.

Основното предимство на трансплантацията от жив донор е краткото време за чакане. Не се налага реципиентът да чака за подходящ трупен донор, докато здравето му се влошава с времето. Освен това, донорът може да бъде подробно изследван и максимално добре подготвен преди операцията. Тъй като и донорът, и подходящото време за трансплантацията са внимателно подбрани, присаждането от жив донор осигурява по-добри резултати.

Трансплантацията на черен дроб от жив донор е комплексна и технически сложна операция, която крие рискове за донора и реципиента. Поради това предоперативната оценка и опитът на медицинския екип са от решаващо значение за успеха ѝ.

Трансплантация на черен дроб при деца

Чернодробните трансплантации при деца са доста различни от тези при възрастни. Разликата идва на първо място от причините, поради които се налага трансплантация. При възрастни чернодробната недостатъчност често се причинява от хепатит, алкохолен стеатохепатит или мастна чернодробна болест. Децата обикновено се нуждаят от нов черен дроб поради вродени аномалии, а най-честата причина е билиарна атрезия. Освен това, при децата тесните съдове, тесните жлъчни пътища и тясното пространство за черния дроб представляват допълнително предизвикателство за хирурзите.

В Acibadem трансплантации на черен дроб при пациенти в неонатална и детска възраст се извършват рутинно, с отлични резултати. Някои от нашите пациенти са сложни случаи, отхвърлени като „неподходящи за чернодробна трансплантация“ от други центрове. Комбинираните трансплантации черен дроб-бъбрек се извършват успешно при деца с метаболитни заболявания.

Критерии за чернодробна трансплантация

За извършване на трансплантация от жив донор, както донорът, така и реципиентът трябва да отговарят на определени критерии. В Центъра за трансплантация на черен дроб Acibadem, критериите за донора включват възраст между 18-55 години, добро общо здравословно състояние, нормална чернодробна функция и съвместими кръвни групи. Донорът трябва да бъде близък роднина на реципиента или да получи одобрение от Етична комисия, и да е съгласен да дари орган безвъзмездно. Потенциалните реципиенти са пациенти с необратимо чернодробно заболяване в краен стадий, чието общо здравословно състояние им позволява да се подложат на операцията. И донорът, и реципиентът задължително преминават процес на подробна медицинска оценка. Процесът може да включва различни прегледи и кръвни изследвания, образни изследвания, чернодробна биопсия, генетични тестове и др.

Какво представлява процедурата за трансплантация на черен дроб

За пациенти от чужбина, процедурата за трансплантация на черен дроб в Acibadem обикновено започва с подробна информация относно присаждането на орган, законовите изисквания в Турция, очакваните резултати, отражението върху качеството на живот впоследствие, следоперативното възстановяване и възможните усложнения. Пациентите се приканват да предоставят своите медицински документи, епикризи и резултати от изследвания. Процедурата продължава с подробни прегледи и изследвания за донора и реципиента. В случай че двамата отговарят на всички медицински и немедицински изисквания, операцията се насрочва в кратък период от време.

Самата операция се извършва едновременно при двамата пациенти, като част от черния дроб на донора се трансплантира у реципиента. След това и двамата остават под наблюдение в Отделението по интензивни грижи за един ден. Ако всичко върви по план, донорът обикновено се изписва 4 или 5 дни след хирургичната намеса. Стандартният период за хоспитализация на реципиента е 12 до 15 дни, но може да варира в зависимост от състоянието. Трансплантираните пациенти обикновено трябва да останат в Турция 2 до 4 седмици след изписването за контролни прегледи.

Преживяемост след трансплантация на черен дроб

Успеваемостта при чернодробните трансплантации непрекъснато се увеличава. Усъвършенстването на хирургичните техники, съхранението на органите и имуносупресията допринасят за по-добри резултати. Въпреки това, успеваемостта зависи в голяма степен от индикациите за чернодробна трансплантация и от опита на медицинския екип. В Центъра за трансплантация на черен дроб Acibadem, едногодишната преживяемост след трансплантация на черен дроб е 92%, а петгодишната – 89%. Тези цифри включват изключително тежки случаи, трансплантации на черен дроб при деца и комбинирани трансплантации, включително при деца под една година.

Животът след чернодробна трансплантация

След операцията както живият донор, така и реципиентът ще трябва да спазват някои правила. Те могат да се върнат към обичайния си начин на живот след възстановителен период, като следват лекарските съвети. Черният дроб на живия донор обикновено се възстановява за период от 3 месеца. Трансплантираните пациенти пък подлежат на внимателно наблюдение през първата година след операцията. Те трябва да спазват стриктно предписания режим за вземане на имуносупресивни лекарства, за да избегнат отхвърляне на новия орган. Реципиентите трябва да следват и медицинските съвети за съответния хранителен и двигателен режим.

Защо Acibadem за трансплантация на черен дроб?

В Центъра за трансплантация на черен дроб Acibadem разполагаме с едни от най-добрите трансплантационни екипи в Турция и по цял свят. Нашите пациенти получават достъп до:

  • Референтен център за сложни и предизвикателни случаи при пациенти от Турция и чужбина;
  • Богат опит с педиатрични трансплантации на черен дроб и комбинирани трансплантации бъбрек-черен дроб;
  • Над 1000 трансплантации на черен дроб, извършени с успеваемост над средната в световен план;
  • Техническа инфраструктура и оборудване по най-високи международни стандарти;
  • Трансплантационни екипи с международен опит и признание.

Новини и статии по темата

Животоспасяваща трансплантация между семейства от Украйна и Турция
Животоспасяваща трансплантация между семейства от Украйна и Турция

Семейство Павлив от Украйна и Йонал от Турция се върнаха към живота с кръстосана чернодробна трансплантация 39-годишният Микола Павлив, който живее в Лвов, Украйна, се обръща към лекар, разтревожен от пожълтели склери на очите си. След извършените прегледи и изследвания, неочаквано е диаганостициран с цироза. В търсене на най-доброто лечение, Павлив и съпругата му Лариса […] Виж повече

ЛЕЧЕНИЕ

ТЕХНОЛОГИИ

ACIBADEM

×
Search