Бъбречна трансплантация - ACIBADEM Здравни Услуги
Бъбречна Трансплантация

Бъбречна Трансплантация

Трансплантация на бъбрек е най-добрата възможност за лечение на бъбречна недостатъчност. ACIBADEM е водеща дестинация за бъбречна трансплантация в Турция.

Какво представлява бъбречната трансплантация

Трансплантацията на бъбрек е вид операция, прилагана при пациенти с бъбречна недостатъчност. Здравите бъбреци изпълняват много функции, сред които филтриране на отпадъчни продукти и токсини; секреция на еритропоетин, който спомага за производството на червени кръвни клетки; освобождаване на ренин, който помага за контролиране на кръвното налягане, и много други. Когато бъбреците не работят добре, това засяга жизненоважни функции в тялото и причинява проблеми на сърцето, белите дробове и костите. Загуба на бъбречна функция в напреднала фаза се нарича хронична бъбречна недостатъчност. Хората, които страдат от бъбречна недостатъчност се нуждаят от хемодиализа или трансплантация на бъбрек, за да останат живи. Диализата е животоспасяваща процедура, но машината не може да замени изцяло функциите на здравия орган. Проучванията показват, че успешна бъбречна трансплантация осигурява по-добро качество на живот и по-дълга очаквана продължителност на живота в сравнение с диализата. В дългосрочен план, това е и финансово по-изгодната алтернатива на хемодиализата.

По време на операцията за трансплантация на бъбрек реципиентът получава нов орган от трупен или от жив донор. Здравият бъбрек се поставя в корема и се свързва с кръвоносните съдове и пикочния мехур. Увредените бъбреци обикновено не се премахват, освен ако не причиняват някакви проблеми. Бъбречната трансплантация е сериозна операция и успеваемостта зависи от много фактори, включително от опита на трансплантационния център и медицинския екип.

Трансплантация на бъбрек от жив донор

Въпреки всички усилия, по цял свят има недостиг на органи от трупни донори. В същото време, човек може да живее нормално и само с един здрав бъбрек. Ето защо трансплантацията на бъбрек от жив донор може да бъде алтернатива на дългите листи на чакащи за някои пациенти. Здрав човек, който желае да помогне на свой близък, може да кандидатства за жив донор. В най-добрия случай донорът и реципиентът ще имат тъканна и кръвна съвместимост. Днес обаче има ефективни решения за успешни трансплантации от жив донор дори и при липса на съвместимост. В някои случаи двойката донор-реципиент се „кръстосва“ с друга двойка, така че дарените бъбреци се разменят между тях. Това се нарича кръстосано донорство или кръстосана трансплантация. Кръстосаните трансплантации позволяват всеки реципиент да получи съвместим орган.

В Турция международните пациенти могат да кандидатстват само за бъбречна трансплантация от жив донор. Те трябва да имат близък човек, който е съгласен да дари орган безвъзмездно. Живият донор трябва да бъде на възраст над 25 години, да е близък роднина до 4-та степен или да получи одобрение от Етичната комисия, със здрава бъбречна функция и в добро общо здраве. В Центъра за бъбречни трансплантации Acibadem подробната предоперативна оценка и подготовка превръщат живото донорство в безопасна процедура – на никой донор няма да бъде позволено да дари орган, ако има риск за неговото здраве в бъдеще.

Какво представлява процедурата за трансплантация на бъбрек

Преди да се пристъпи към операция, донорът и реципиентът преминават поредица от подробни лабораторни изследвания, образна диагностика и медицински прегледи, за да се прецени доколко са подходящи за трансплантация. След приключване на този процес се насрочва и самата операция. В Центъра за бъбречни трансплантации Acibadem донорите могат да се възползват от минимално инвазивна операция, наречена лапароскопска донорна нефректомия. Тя се извършва през съвсем малък разрез и осигурява бързо възстановяване. Съвременни хирургични техники позволяват експлантация (изваждане) на бъбрека през един единствен порт, като това може да бъде пъпът или родилния канал при жените (процедурата NOTES). Реципиентът обикновено остава в Отделението за интензивни грижи под наблюдение непосредствено след операцията. Ако бъбрекът е от жив донор, той обикновено започва да функционира веднага или скоро след приключване на трансплантацията.

Трансплантация на бъбрек при деца

Бебета и деца на всяка възраст може да се нуждаят от бъбречна трансплантация. При педиатричните пациенти най-честата причина за бъбречна недостатъчност са вродени аномалии и генетично обусловени състояния. Вродените нарушения на уринарния тракт, които засягат множество органи, могат да бъдат значително предизвикателство при трансплантация на бъбрек в детска възраст. Те може да изискват допълнителни операции, като отворена везикостомия и разширяване на пикочния мехур. Центърът за трансплантация Acibadem има богат опит с пациенти в неонатална и детска възраст, включително сложни случаи и комбинирани трансплантации бъбрек-черен дроб. Преживяемостта на присадения орган и пациентите при педиатрични бъбречни трансплантации при нас е 100%.

Възстановяване след трансплантация на бъбрек

След бъбречна трансплантация, пациентите трябва да останат в болницата няколко дни за възстановяване. Те се наблюдават внимателно за потенциални усложнения, като инфекции и кръвоизливи. Повечето пациенти могат да се раздвижат и да повървят още в деня след операцията. В Центъра за бъбречни трансплантации Acibadem донорът обикновено остава в болницата два дни. Реципиентът се изписва след седем дни. Трансплантираните пациенти могат да се върнат към обичайния си живот след няколко седмици. Те ще трябва да вземат лекарства, наречени имуносупресори, през остатъка от живота си, за да предотвратят отхвърляне на новия орган. През първите месеци след трансплантацията ще трябва да се извършват редовни контролни прегледи, за да се проследи дали бъбрекът работи добре и имуносупресивните медикаменти се вземат в правилни дози.

Животът след трансплантация на бъбрек

Животът след бъбречна трансплантация е подобен на този преди бъбречна недостатъчност. След успешна трансплантация, реципиентът не се нуждае повече от диализа или сериозни ограничения в храненето, и се чувства в добро здраве. И все пак, тези пациенти трябва да следват някои правила, за да запазят новия орган здрав. Активен начин на живот, здравословни навици и диета с ниско съдържание на сол и мазнини са препоръчителни за цял живот. Имуносупресивните лекарства трябва да се вземат всеки ден според предписанията на лекаря. Най-честата причина за отхвърляне на орган е нередовен прием на медикаментите. Симптомите за отхвърляне на трансплантиран бъбрек често са съвсем леки, затова редовните прегледи и изследвания са задължителни. В повечето случаи опитните специалисти могат да овладеят реакция по отхвърляне на орган.

Колко дълго живее присаден бъбрек?

Трансплантираният бъбрек няма „срок на годност“. При някои пациенти той може да работи цял живот, докато други може да се нуждаят от няколко трансплантации през живота си. Колко дълго ще функционира новият орган зависи от много фактори, включително общото здравословно състояние на донора и реципиента, дали бъбрекът е от жив или трупен донор, каква е причината за трансплантацията (някои хронични състояния могат да увредят новия бъбрек, също както и собствения бъбрек на пациента) и др. Дори ако трансплантирания бъбрек спре да работи, пациентът може отново да започне диализа или да кандидатства за ретрансплантация.

През 2020 г. жена, която живее във Франция, отпразнува 50 години активен живот след бъбречна трансплантация. Мъж, получил нов бъбрек през 1971 г., вярва че е един от най-отдавна трансплантираните пациенти във Великобритания. Друг мъж, трансплантиран през 1977 г., се счита за човекът с най-дълга преживяемост в Азия. Всички тези трансплантации са извършени преди много години. Днес хирургичните техники и имуносупресивните лекарства са далеч по-усъвършенствани, така че реципиентите могат да очакват още по-добри резултати.

Успеваемост на бъбречните трансплантации

Успеваемостта при трансплантация на бъбрек се е подобрила драстично през последните десетилетия. Развитията в хирургичните техники, по-доброто разбиране на имунната система и имуносупресивните режими, както и подобрените възможности за антимикробно лечение допринасят за по-добра преживяемост. Въпреки това, присаждането на орган си остава високоспециализирана медицинска интервенция. Успеваемостта зависи в значителна степен от медицинския център и екипа, отговорен за операцията и дългосрочното проследяване. В центровете за бъбречна трансплантация на Acibadem преживяемостта на присадката е 99% на първата година и 94% след пет години. Преживяемостта при пациентите е съответно 99% след първата година и 95% на петата година.

Трансплантация на бъбрек в Турция

Турция е световен лидер в присаждането на бъбрек, с повече от 3500 бъбречни трансплантации извършвани годишно. Тъй като трупното донорство остава недостатъчно в световен мащаб, 80% от трансплантациите на бъбрек в Турция се извършват от живи донори. Програмите за трансплантация и тяхната успеваемост са добре регулирани и стриктно наблюдавани от Министерството на здравеопазването. Центровете за трансплантация се оценяват регулярно, като успеваемостта им трябва да бъде над 85%. Много пациенти от цял свят предпочитат Турция за трансплантация на бъбрек поради богатия опит, достъпната цена и високия процент на успеваемост на трансплантационните центрове.

Защо ACIBADEM за трансплантация на бъбрек?

Нашите трансплантолози извършват над 300 бъбречни трансплантации годишно, с успеваемост над средната в световен мащаб. Центърът за бъбречна трансплантация Acibadem може да предложи:

  • Усъвършенствани хирургични техники. Минимално инвазивна хирургия и иновативни методи повишават комфорта, ограничават риска от инфекции и осигуряват по-добри резултати.
  • Кръстосано донорствоКръстосани трансплантации се извършват в ACIBADEM често и с отлични резултати. 
  • Бъбречни трансплантации в неонатална и детска възраст. Нашите трансплантационни екипи имат богат опит със сложни и предизвикателни случаи.
  • Нови технологииВ нашите операционни зали, лаборатории и отделения за интензивни грижи е достъпно най-съвременното оборудване.
  • Първокласно обслужване на международни пациенти. От първия контакт с нас до следоперативните контролни прегледи, пациентите от чужбина се насочват и подкрепят от екипа на нашия Център за международни пациенти, за да сме сигурни, че се чувстват спокойни като у дома си на всяка стъпка от процеса по трансплантация на бъбрек.

Новини и статии по темата

Това беше новината, която очакваха общо 30 внуци!
Това беше новината, която очакваха общо 30 внуци!

Две семейства от България и Турция сродени завинаги с размяна на бъбреци Два човешки живота са спасени, а две семейства от България и Турция остават свързани завинаги след размяна на бъбреци и кръстосана трансплантация. Трансплантациите и при двамата пациенти са успешни и бъбреците функционират съвсем нормално, съобщава хирургът проф. Хамди Каракаялъ, ръководител на Центъра за […] Виж повече
Втори шанс за живот с трансплантация на бъбрек
Втори шанс за живот с трансплантация на бъбрек

Светослав Куртев от Варна носи надежда и вдъхновение за около 1000 българи в листата на чакащи за нов бъбрек. През март 2018 г. той претърпя трансплантация на бъбрек в болница Acibadem International, като преди това се наложи да превъзмогне редица трудности – лечение на хепатит С, диализа и тежък грип. Донор на бъбрека бе сестра […] Виж повече

ЛЕЧЕНИЕ

ТЕХНОЛОГИИ

ACIBADEM

×
Search