КАРДИОЛОГИЯ

КАРДИОЛОГИЯ

Нарастващият брой сърдечносъдови заболявания е сред водещите причини за смъртност. Диагностицирането и лечението на тези заболявания трябва да се извършва от опитни специалисти в напълно оборудвани лечебни заведения, със съвременни медицински технологии.

Центровете за грижа за сърцето на ACIBADEM Healthcare Group работят на световно ниво, за да осигурят най-добрите кардиологични услуги в Турция. ACIBADEM използва най-съвременното технологично оборудване за ранно откриване и лечение на сърдечносъдови заболявания.

Тъй като осъзнаваме, че ранната диагноза често е животоспасяваща, Центровете за грижа за сърцето ACIBADEM поставят специален акцент върху съвременните технологии в диагностичните инструменти. Сред тях са Компютърен томограф с двоен източник с напречно сечение 2×64, който може да извърши сърдечна ангиопластика за шест секунди; PET CT (ПЕТ-скенер) за детайлни изображения на сърцето и Flash CT. Апаратът Flash CT е най-бързото томографско устройство в света и може да извърши сърдечна ангиопластика за 0.25 секунди, като същевременно отделя най-ниско количество радиация.

Медицински индикатори за качество

От  2002 г. насам, ACIBADEM Healthcare Group проследява своите медицински и административни резултати с помощта на индикатори за качество. ACIBADEM приема безопасността и удовлетвореността на пациента за свой основен приоритет, и възприема резултатите, получени в областта на кардиологията – както и във всички останали специалности – като ориентир за осигуряване на по-добра услуга.

– Според критериите на “Euroscore”, очакваната смъртност при отворени сърдечни операции е 3.8%, докато в ACIBADEM този процент е 1.6%.

– Според критериите на “Euroscore”, очакваната смъртност при коронарен байпас е 2.7%, докато в ACIBADEM е 1.0%.

Какво е Euroscore?

Хирургичното лечение при възрастни хора, пациенти с диабет или хора претърпели сърдечен удар, сърдечна операция или сърдечно заболяване, както и при пациенти с увредени бъбречни, чернодробни или белодробни функции, е свързано с по-висок оперативен риск. Съществуват различни системи за оценка на риска, които отчитат всички тези фактори. Тези системи имат за цел да калкулират усреднено ниво на риска. “Euroscore” е най-често използваната система за оценка.

Цялостна грижа за сърцето в ACIBADEM

ACIBADEM осигурява високи стандарти в съвременната диагностика, лечение и свързани услуги при сърдечносъдови заболявания за възрастни и деца.

×