ЛЕЧЕНИЕ НА РАК (ОНКОЛОГИЯ)

ЛЕЧЕНИЕ НА РАК (ОНКОЛОГИЯ)

А ОТБОР СРЕЩУ РАКА!

Ние знаем, че битката с рака може да се окаже най-трудната, която някога ще трябва да водите. Тя изисква денонощни усилия, които могат да изтощят ума и тялото.

По този нелек път, успешните резултати изискват висока прецизност и всеотдайност. В Acıbadem Healthcare Group осигуряваме всички необходими видове лечение с мултидисциплинарен подход, опитен екип и напреднали технологии.

Мултидисциплинарният подход, базиран на всеотдайна екипна работа, е от ключово значение в лечението на рак!

Най-ефективните решения при лечение на рак се получават с мултидисциплинарен  подход. Консултацията между лекари от различни специалности е изключително важна в процеса на диагностициране и лечение на рака, и изисква екипна работа.

В структурите с мултидисциплинарен подход, специалисти от различни области се събират, вземат общи решения и споделят отговорността. В резултат центровете, които прилагат мултидисциплинарен подход, постигат по-успешни резултати в лечението и проследяването на рака.

Болници ACIBADEM – силен екип и технологии от световна класа, в подкрепа на пациентите с рак.

ACIBADEM Healthcare Group внедри в Турция най-съвременните технологии. Със своите високоразвити технологични устройства, богат опит и познания, ние предоставяме на нашите пациенти най-съвременните технологии, използвани по света, за диагностициране и лечение на рак.

Медицинската онкология е клон от науката, който обхваща не само лечението на рак, но също и предпазването от рак, изследвания за рак и ранната диагностика.

Освен това, в процеса на диагностика и лечение на рака е налице сътрудничество между различни специалности, като хирургия и радиология. Подходът към всеки пациент се планира мултидисциплинарно, в съответствие с научните данни.

В медицинската онкология, лечебният план се изготвя в зависимост от:

  • Типа на раковите клетки
  • Органа на първоначално възникване
  • Зоните на разпространение

Видове лечение, прилагани в Медицинската онкология

Химиотерапия (Лекарствена терапия): Химиотерапията има за цел да унищожи раковите клетки, които растат неконтролируемо поради някакви промени в структурата им. В Онкологичните центрове ACIBADEM прилагаме последните достижения в тази сфера за лечение на нашите пациенти.

Хормонална терапия: Хормоналните лекарства се използват за лечение на тумори, които са чувствителни към хормони, като рак на простатата и рак на гърдата.

Имунотерапия (Лечение чрез имунната система): Използва субстанции, които имунната система произвежда по естествен път, за да идентифицират и унищожават ракови клетки, като активира имунната защита.

Таргетна (прицелна) биологична терапия: Едно от най-съществените развития в лечението на рака през последното десетилетие е разработването на високоефективни биологични терапии. Този тип лечение има сравнително малко странични ефекти, тъй като идентифицира цели, налични в раковите, но не и в нормалните клетки.

Радиационната онкология е дисциплина, която използва йонизиращо лъчение, за да изследва ефектите на радиацията върху рака и поведението на туморите, и осъществява изследвания в тази област. Радиационната онкология има две сфери на приложение: Радиотерапия и Радиохирургия.

Радиотерапия (Лъчетерапия)

Радиотерапия се нарича лечението на ракова тъкан или на някои незлокачествени тумори с радиация. Нарича се още „радиационна терапия“ или „лъчетерапия“. Лъчите, използвани в радиотерапията, имат за цел да спрат растежа на раковите клетки или да ги унищожат.

Области на прилагане на радиотерапията

Лечебна радиотерапия: С оглед на наличната информация за заболяването, тя се прилага в случаите, когато болестта може да бъде напълно излекувана. Може да се използва самостоятелно или в комбинация с хирургия и/или химиотерапия.

Палиативна радиотерапия: Целта в този случай е да се предотврати или да се облекчи страданието, както и да се подобри качеството на живот при хора, изправени пред сериозни и комплексни заболявания.

Хирургично лечение без скалпел и без кръв: Радиохирургия

Основната цел на радиохирургията, която е една от сферите на приложение на радиационната онкология, е да насочва множество нискоенергийни лъчи към засегнатата от болестта зона. Целта е да намали или да унищожи раковите клетки с интензивно облъчване, докато околните здрави тъкани остават защитени от въздействието на радиацията.

Технологии, използвани в Радиационната онкология

IGRT : Образно направлявана радиотерапия

IMRT : Радиотерапия с модулиран интензитет

Конформална радиотерапия : 3D конформална лъчетерапия

SRT/SRS : Стереотактичната радиохирургия (SRS) се прилага за пълно унищожаване на тумора в една единствена сесия, с висока доза радиация. Когато това лечение се извършва в повече от една сесия (най-често 3-5 сесии), то се нарича стереотактична радиотерапия (SRT).

Rapidarc : Rapidarc е високотехнологично устройство, което осигурява повече комфорт и спокойствие за пациента, като съкращава продължителността на лъчетерапевтичната сесия от 15-30 минути до едва 2 минути.

Брахитерапия : Брахитерапията е метод, използван за повишаване на локалния контрол над заболяването, чрез увеличаване на радиационната доза, приложена върху тумора, преди и след външна радиотерапия.

Еднократна доза радиотерапия : При пациенти с рак на гърдата, радиационната терапия може да бъде извършена с еднократно приложена доза по време на самата операция, с помощта на метода за Интраоперативна радиотерапия (IORT). Този метод се използва в операционната зала с помощта на безопасен и портативен уред, който работи като линеен ускорител и произвежда енергия от електрони, но без да изисква прекомерна защита, каквато е необходима при традиционните линейни ускорители.

Технологични устройства, използвани в Радиационната онкология:

Trilogy : Апаратът Trilogy позволява специалистите да направят точната интервенция за кратък срок от време, в идеални пропорции. Това означава, че пациентът получава най-точното лечение за най-кратко време.

MRIdian®: Това е първото в света устройство за радиотерапия с интегриран Ядрено-магнитен резонанс (ЯМР) за образно направлявана лъчетерапия. Апаратът може да осигурява изображения в реално време, преди и по време на лечение.

Truebeam®: Това е апарат за скоростно и прецизно лечение на рак, което защитава здравите тъкани и органи. Най-важната характеристика на Truebeam® е, че може да осигури по-бързо, по-безопасно и по-ефективно лечение.

CyberKnife®: Кибернож е роботизирана радиохирургична система за лечение с висока прецизност, в рамките на милиметър. С този апарат участъци от мозъка и цялото тяло, засегнати от ракови изменения, могат да бъдат лекувани с фокусирано насочване на високи дози радиация. По време на процедурата здравите тъкани могат да бъдат предпазени в максимална степен от страничните ефекти на облъчването.

Gamma Knife Icon : Гама ножът е една от технологиите за вътречерепна стереотактична радиохирургия, с чиято помощ се лекуват мозъчни тумори и други мозъчни аномалии като част от радиационната терапия. При радиохирургията с гама нож прицелните тъкани получават много висока доза облъчване в една единствена сесия. Целта на тази процедура е да спре нарастването на тумора.

Кога се прилага хирургично лечение

Прилагането на оперативно лечение попада в обхвата на онкологичната хирургия. Предварително условие за оперативното лечение е заболяването да бъде ограничено в органа или лимфните възли, където първоначално е възникнало. Туморите могат да бъдат отстранени напълно при операцията, ако са добре отграничени от заобикалящите тъкани. Все пак има случаи, когато туморът не може да бъде напълно премахнат. В такъв случай може да се приложи операция за ограничаване размера на тумора. Освен това, премахването на метастазите, ако са малко на брой, подобрява шансовете на пациента за добро възстановяване.

Роботизирана хирургия сDa Vinci

Лапароскопски операции, извършени с хирургичния робот „Да Винчи“, се наричат роботизирана хирургия. Такъв тип операции осигуряват много преимущества за пациента. Освен общите ползи от лапароскопската хирургия като по-малко болка, минимални белези и по-кратък болничен престой, при роботизираната хирургия е налице и по-малка кръвозагуба, а успеваемостта при операциите е по-добра. Роботизирани операции с „Да Винчи“ се извършват най-често в следните области: Гинекология, Онкогинекология, Урология, Сърдечна и съдова хирургия, Обща хирургия и операции уши-нос-гърло.

Първа стъпка към правилното лечение: Radiological Diagnostic Methods

Правилната радиологична диагностика има съществен принос за вземането на решение какво лечение трябва да се приложи. Наличието на съвременните техники и технологии е от първостепенно значение в радиологичното диагностициране на заболяването, наред с опитния персонал.

Заедно с квалифицирания радиологичен екип, за поставянето на правилна диагноза е важно прилагането на нови техники със съвременни технологии. ACIBADEM Healthcare Group следва този принцип и следи отблизо новите развития в медицината, и постоянно подменя диагностичното оборудване във всички болници и медицински центрове ACIBADEM с нови високотехнологични апарати.

PET/CT

За бърза и надеждна диагноза: PET/CT скенерът се използва за откриване на рак в ранен стадий, за проследяване на лечението и за определяне на туморите като доброкачествени или злокачествени. Същият апарат се използва и в процеса на диагностициране и лечение на неврологични и кардиологични заболявания.

PET/CT за ранна диагноза: PET/CT предлага много съществени предимства при ранната диагностика. Уредът предоставя възможност за откриване на множество заболявания в начален етап. Преди въвеждането на ПЕТ-скенера, вземането на биопсия беше единственият начин да се прецени дали дадени находки са ракови или не, а сега това се определя с висока доза прецизност с помощта на този апарат.

PET/CT при метастази: PET/CT предлага съществени предимства и при оценката за това дали заболяването се е разпространило в съседни тъкани или лимфни възли при много видове рак, т.е. дали има метастази или не. Тъй като при сканирането с ПЕТ-КТ се визуализира цялото тяло едновременно, това позволява да се прецени дали ракът се е разпространил в други органи. По тази причина, ПЕТ-скенерът е много полезен за определяне дали тумор в белия дроб, например, се е разпрострял в надбъбречните жлези или лимфните възли (дали има метастази или не), или с други думи – за определяне степента на заболяването, известно като стадиране.

Интраоперативен 3 TESLA ЯМР

Интраоперативният магнитен резонанс улеснява пълното отстраняване на тумора, като осигурява изображения по време на мозъчни операции. По този начин се елиминира рискът от повторна хирургична намеса, каквато се налага при наличие на остатъци от тумора.

ДИГИТАЛНА МАМОГРАФИЯ С ТОМОСИНТЕЗ

Устройство за мамография, което осигурява отлични двуизмерни и триизмерни изображения при най-ниска доза облъчване. Със своите възможности за двуизмерни и многосрезови триизмерни томосинтезни образи, апаратът предлага впечатляващи възможности за ранна диагностика на рак.


Новини и статии по темата

Проф. д-р Гюралп Джейхан: Съвременни методи за лечение на чернодробни метастази
Проф. д-р Гюралп Джейхан: Съвременни методи за лечение на чернодробни метастази

Метастазите вследствие от рак на дебелото черво или рак на гърдата са най-често срещаните чернодробни тумори, диагностицирани от лекарите. Повечето тумори на черния дроб са асимптоматични, но голяма част  от тях могат да се диагностицират с помощта на съвременни технологии като ядрено-магнитен резонанс (ЯМР). Добрата новина е, че продължителността на живота при пациенти с чернодробни […] Виж повече
Левкемия в детска възраст: Висок шанс за излекуване при ранна диагноза
Левкемия в детска възраст: Висок шанс за излекуване при ранна диагноза

Левкемията, наричана още рак на кръвта, застрашава най-често здравето на деца на възраст между 2 и 5 години. Тя може да бъде причинена от фактори на околната среда, както и от някои вродени и наследствени заболявания. Фактори като електромагнитното замърсяване, произтичащо от развитието на технологиите, добавките за удължаване срока на годност на храните, химическата обработка […] Виж повече
Защо деца се разболяват от рак и как да разпознаем болестта при първите симптоми?
Защо деца се разболяват от рак и как да разпознаем болестта при първите симптоми?

Онкологичните заболявания засягат все повече хора по цял свят, във всички възрастови групи, включително и при децата, а според специалистите основната причина най-вероятно е свързана с индустриалното развитие. Ракът при деца, освен че се среща все по-често, става и все по-агресивен: с внезапна проява, засягане на няколко органа едновременно и много по-бързо развитие от това, […] Виж повече
×
Search