ЗДРАВЕ НА ГЪРДАТА

ЗДРАВЕ НА ГЪРДАТА

Каква е функцията на гърдите?

Гърдите се състоят от млечни жлези и канали, които отвеждат произведеното в жлезите мляко до зърното, както и от мастна и съединителна тъкан, които запълват и свързват вътрешността. Всяка гърда е разположена върху повърхността на пекторалния мускул над ребрата. Зърното се намира в центъра на пигментирана кожа, наречена ареола. В гърдите има и лимфни съдове, които пренасят безцветна течност, наречена лимфа. Лимфните съдове се оттичат към малките, кръгли лимфни възли. Групи от лимфни възли, принадлежащи към гърдата, се намират предимно в близост до гърдата в подмишничната ямка, над ключицата и до гръдната кост. Лимфните възли задържат бактерии, ракови клетки и други вредни компоненти, които могат да се открият в лимфната система.

Защо да изберете ACIBADEM за лечение на гърдата?

Мултидисциплинарен подход

При нас пациентите получават възможност за мултидисциплинарна диагностика и лечение от опитни специалисти в сферата на хирургичното лечение на рак, пластичната хирургия, радиотерапията, химиотерапията, както и достъп до последно поколение технологични устройства.

Освен това, мултидисциплинарният подход се прилага и по отношение на поддържащите услуги, като управление хода на заболяването, предписания за хранене и генетични консултации, програми за психологическа подкрепа и физиотерапия, които се осигуряват с цел всеобхватна грижа за пациентки с рак на гърдата.

Високотехнологично оборудване

В нашите Центрове за здраве на гърдата се изпълняват програми за ранна диагностика, лечение и проследяване с най-новите технологични устройства (3-измерна мамография с томосинтез, 4-измерна ултрасонография, Вакуум-асистирана биопсия и ЯМР-направлявана биопсия).

Ранно откриване, точна диагноза

В Центровете за здраве на гърдата ACIBADEM, възможностите за ранно откриване и правилна диагноза се осигуряват с цялостен подход.

Нашите всеобхватни услуги включват мамография с томосинтез, 4-измерна ултрасонография, клиничен преглед на гърдите, обучение за самопроверка и изследвания за рак на гърдата. За жени, при които е налице висок риск от развитие на рак на млечната жлеза, се осигурява възможност за ограничаване на риска и ранно откриване с редовни прегледи и специализирани консултации.

Опитен екип от отлични специалисти

Нашият екип включва специалисти по хирургия на гърда, медицинска онкология, пластична хирургия, радиационна онкология, радиология, патология и медицинска генетика, всеки от които е опитен специалист в своята област и всички заедно осигуряват всеобхватна грижа за пациентите на Центъра на здраве на гърдата в ACIBADEM. Осигуряваме и консултации относно храненето, физиотерапия и програма за психосоциална подкрепа за пациентки с рак на гърдата.

Запазваща гърдата операция

Нашите специалисти по хирургия на гърда прилагат онкопластичен метод при операция и иновативни техники за реконструкция.

Заболявания на гърдата

Най-често срещаните бучки в гърдата са:

 • Кисти на гърдата (съдържат течност)
 • Фиброаденоми
 • Филоиден доброкачествен тумор

Други солидни доброкачествени лезии:

Радиални белези и комплексни склерозиращи лезии, папиломи, липоми, хамартоми, мастни некрози, лейомиоми, грануларно-клетъчни тумори и др.

 • КИСТИ НА ГЪРДАТА
 • Фиброаденоми
 • Филоидни тумори
 • Интрадуктални папиломи
 • Възпалителни заболявания на гърдата (мастит)

Ранно откриване на рак на гърдата

Най-важният фактор за ограничаване на смъртността при рак на гърдата е активната роля на жените за ранното диагностициране на болестта. Използват се три основни метода за откриване:

 • Самостоятелно обследване на гърдата
 • Мамография
 • Клиничен преглед на гърдите от лекар

Образни изследвания

Методът, който открива рака най-рано: МАМОГРАФИЯ

Основният метод се състои в получаването на изображения с помощта на нискодозово рентгеново изследване. Може да се оприличи на рентгенов апарат, който прави снимки на гърдата. Целта на мамографията е откриване на рак на гърдата в ранен стадий. Колкото по-рано се открие заболяването, толкова по-успешно се очаква да бъде лечението. Сред всички образни и диагностични методи за рак на гърдата, мамографията го открива най-рано. В наши дни се използват различни мамографски технологии, включително класическо и дигитално изследване.

Дигитална мамография

Дигиталната мамография е метод, който бързо стана важен и незаменим в образното изследване на гърдата. Разликата с класическата мамография е в това, че както и при дигиталните камери изображенията се получават в дигитален формат. Изображението, получено от радиолозите, се разглежда на екран и може да бъде обработено или пренесено на филм, ако е необходимо.

Високотехнологично 3-измерно изображение: ТОМОСИНТЕЗ

Апаратът за томосинтез, който може да бъде определен като 3-измерна мамография, е една от най-новите и най-важни възможности в света на дигиталните технологии. Всъщност, това също е устройство за дигитална мамография. Самият апарат и начинът на получаване на изображенията са много подобни на мамографията.

Ултрасонография

Ултрасонографията (наричана също ехография или ултразвук) е метод за образно изследване, при който изображенията се получават чрез звукови вълни.

4-измерна ултрасонография

Автоматизираният волуметричен скенер за гърда (ABVS) е най-новото технологично устройство за изследване на гърдата, наричано още автоматизирана ехография на гърдата, обемна ултрасонография на гърдата или 4-измерен ултразвук.

Ядрено-магнитен резонанс (ЯМР)

Магнитният резонанс или ЯМР може да бъде описан като „технология за образно изследване чрез радиочестотни вълни в силно магнитно поле“. С помощта на ЯМР-технологията могат да се получат много точни резултати, особено при изобразяване на меките тъкани, при това без облъчване.

Биопсия

Иглени биопсии

При откриването на подозрителни находки в гърдата, за поставянето на диагнозата е необходимо вземането на проба с игла или хирургическото отстраняване на този участък. В случаите, когато местоположението на подозрителните находки не може да се определи при обследване с ръка, иглената биопсия се извършва с помощта на образно насочване в радиологичната клиника. Продължителността на манипулацията варира в зависимост от метода, средно  около 20-40 минути.

След тази процедура, находките се определят като доброкачествени, подозрителни (атипични) или злокачествени.

Методи за вземане на биопсия с игла

 • Тънкоиглена аспирационна биопсия (ТАБ)
  Този метод обикновено се извършва с ултразвуково насочване. Предпочита се за изчистване на кисти на гърдата и биопсия на аксиларни лимфни възли. По този начин може да се прави биопсия и на много малки по размер бучки или такива, които са разположени дълбоко в гърдата.
 • Дебелоиглена (режеща, гилотинна) биопсия
  Тази процедура се извършва с по-дебела (3-4 мм) игла и биопсичен пистолет.
 • Вакуум асистирана биопсия
  Вакуумната биопсия е най-съвременният от всички методи за извършване на иглена биопсия. Обикновено се прилага за диагностика на находки, които се виждат само при мамография и са подозрителни за тумор на гърдата.
 • ЯМР-направлявана биопсия
  Високо-рискови пациентките с рак на гърдата често се подлагат на ЯМР изследвания, за да се установи дали има наличие на други огнища в гърдата преди извършване на операцията.

ЯМР изследване често се използва при жени с повишен риск от рак на гърдата и такива, които вече са диагностицирани с болестта, за да се определи дали има други огнища или не преди операцията.

Лечението се планира мултидисциплинарно

Специалисти в областта на общата хирургия, радиологията, патологията, медицинската онкология и радиационната онкология работят съвместно, прилагайки мултидисциплинарен подход в планирането на лечението при рак на гърдата. Обичайно първоначалната оценка на пациента се прави от хирург. Важно е, освен това, пациентите да се консултират с психолог и психиатър преди и след провеждане на лечението.

В кои ситуации се прилага операция?

Хирургичното лечение е първият избор при рак на гърдата, открит в ранен етап. При оперативния метод туморът се изрязва от тъканта на гърдата или се отстранява цялата гърда. Отстраняват се и някои лимфни възли, за да се установи дали туморът се е разпространил до подмишниците или не. След хирургичната интервенция се определя стадия на заболяването и се назначава допълнителна терапия (радиационна, хормонална, химиотерапия).

Днес при много пациенти се постигат отлични резултати в лечението,  благодарение на новостите в хирургичното лечение и допълнителните терапии.

Операция съхраняваща гърдата

Пациентите с рак на гърдата по-често биват засегнати от разпространение на болестта в други органи (метастази), а не от повторното ѝ възникване в гърдата. Поради това в случаите, когато е налице единично туморно огнище, е подходящо премахването на туморната тъкан да стане чрез съхраняваща гърдата операция, вместо с отстраняване на цялата гърда. При органосъхраняващата операция, засегнатата от тумора тъкан се изрязва заедно с 1-2 см здрава тъкан около него (широка ексцизия, туморектомия, лумпектомия).

Други хирургични техники, базирани на метода на широката ексцизия, са т.нар. „квадрантектомия“ или „парциална мастектомия“.

Злокачествени непалпируеми бучки се маркират под мамографски или ултразвуков контрол с метална нишка или ROLL (техника за локализация на скрити лезии с радионуклид насочване) и така се проследява дали са отстранени докрай.

Операция с отстраняване на цялата гърда (Мастектомия)

Мастектомията се прилага, когато операция със запазване на гърдата не е подходяща. Този метод беше масова практика в миналото, а днес се прилага при пациентки с големи или множество (мултифокални) тумори. В зависимост от случая може да се приложи модифицирана радикална мастектомия, което означава отстраняване на цялата гърда и голяма част от аксиларните лимфни възли. Поради изрязването на голяма част от лимфните възли при някои пациентки могат да се наблюдават оплаквания като оток в ръката, изтръпване и схващане.

Хирургични интервенции за оценка на аксиларните лимфни възли

Ракът на гърдата най-често се разпространява в лимфните възли. В миналото се предпочиташе отстраняването на всички лимфни възли, за да се определи стадия на заболяването, засягането на лимфните възли и да се осигури локален контрол (лимфна дисекция). Но поради оплаквания от страна на пациентките за странични ефекти като оток на ръцете (лимфедем), ограничаване и деформация на раменете, слабост и изтръпване на ръцете, изследователите се фокусираха в развитието на друг метод. През последните години беше развита и подобрена техниката „биопсия на сентинелни лимфни възли“, при която се отстраняват само най-близките лимфни възли, за да бъдат изследвани за наличие на туморни клетки.

Как се извършва биопсия на сентинелни лимфни възли?

При този метод преди операцията в засегнатата от тумора гърда се инжектира радиоактивна субстанция, като 99mTc. С помощта на детектор на радиоактивното вещество, наречен гама сонда, и след извършване на лимфосцинтиграфия се откриват активираните лимфни възли (сентинелни възли), които се отстраняват и се изпращат за патологичен анализ. По време на операция в гърдата и тумора може да се инжектира синьо багрило. Оцветените в синьо лимфни възли се изрязват като сентинелни и отново се изпращат за патологичен анализ. Ако се установи, че сентинелните лимфни възли са засегнати, се отстраняват всички аксиларни възли. При негативен резултат те се запазват. По този начин се наблюдават по-малко странични ефекти като лимфедем, схващане и изтръпване на ръката. Сентинелните възли се подлагат на специална допълнителна обработка и ако се установи и минимално засягане, пациентката се подлага на нова операция за извършване на допълнителна аксиларна дисекция, или с други думи, отстраняване на всички лимфни възли.

Възстановяване на гърдата (Реконструкция на гърда)

Реконструкция на гърдата се прилага за възстановяване на естествената форма на бюста след прекарано онкологично заболяване. В този смисъл, възстановяването на гърдата не е козметична, а реконструктивна операция или с други думи, може да се сравнява с възстановяване на изгубен крайник вследствие от заболяване. С новите развития в медицината, хирурзите могат да постигнат много естествен резултат. Специалистите по пластична и реконструктивна хирургия са част от нашите екипи за лечение на рак на гърдата. При необходимост те извършват операции за естествено възстановяване на бюста.

Какви са ползите от реконструкция на гърдата?

Загубата на гърда се отразява негативно от психологическа гледна точка на голяма част от жените. За повечето от  тях резултатът от възстановяването на гърдата може да е равносилен на нов живот. Това води до подобряване на семейния и интимния им живот. Нещо повече,  подобреното психологическо състояние може да им помогне да се справят с болестта.

Какви са стъпките за реконструкция на гърдата?

Реконструкцията на гърда има три основни етапа. Това са: възстановяване на отстранената гръдна тъкан, реконструкция на зърното и ареолата, и осигуряване на симетрия между двете гърди.

I – Възстановяване на отстранената тъкан

Запълването на отстранената при операцията тъкан може да стане по два начина:

1- С гръдна протеза

2- Със собствена тъкан на пациентката (автогенна тъкан).

При избора на оперативен метод и момента на реконструкцията се взимат предвид много фактори, като например общото здравословно състояние на пациентката, възрастта, особеностите на тялото, резултата от извършената мастектомия, дали е приложена лъчетерапия или не, състоянието на другата гърда, предпочитанията на пациентката, хирургическия опит и уменията на пластичния хирург.

1 – Гръдни протези (импланти)

Гръдните импланти биват основно два вида: изпълнени с гел или с физиологичен серум (водно-солеви разтвор). И в двата  случая външната повърхност на протезата се състои от силиконова стена. В зависимост от състоянието на пациентката, реконструкцията може да се извърши с директно поставяне на протезата или с помощта на балон, наречен „тъканен експандер”, който разширява меките тъкани и след премахването му се поставя гръдният имплант. Този метод се препоръчва особено при късни реконструкции.

2 – Реконструкция на гърда със собствени тъкани (автогенни тъкани).

Възстановяването на гърдата с автогенни тъкани е по-сложна процедура и изисква хирург с опит в такива реконструкции.

Микрохирургия

Кожа и подкожна мастна тъкан се отделят изцяло от областта на корема, задните части или бедрената област, заедно със захранващите вени. За тази операция пластичният хирург трябва да има опит в микрохирургията, тъй като пришиването на тънки вени може да се извърши само под микроскоп.

II – Реконструкция на зърното и ареолата

Понякога може да се наложи извършването на няколко операции, за да се получи естествен изглед на бюста. Първата операция за възстановяване на отстранената тъкан е най-трудна. Следващите операции за възстановяване на зърното и ареолата (пигментираната зона около зърното) са по-лесни и се извършват под локална анестезия. Зърно се оформя от тъкан, взета от този участък. Ареолата може да се оформи с кожа, взета от другото зърно или от слабините.


×
Search