Рак На Гърдата

Рак На Гърдата

Центърът на лечение на рак на гърдата Acıbadem от 30 години насам предоставя услуги на пациенти с рак на млечната жлеза. Това е първият и единствен институт за рак на гърдата, сертифициран от борда за висше образование в Турция. Нарича се Изследователски институт по сенология Acıbadem (Acıbadem Senology Research Institute). Разполага с повече от 30 лекари и специалисти от други медицински области, като обща хирургия, радиология, патология и генетика, медицинска онкология, радиационна онкология, козметична и пластична хирургия, като за всички пациенти се прилага мултидисциплинарен подход.

Симптоми

Ракът на гърдата може да предизвика различни промени по кожата на гърдата, като например подуване, зачервяване, ретракция или хлътване на зърното, болка в гърдата или зърното, промени в лимфните възли, набръчкване, отделяне на течност, промени в структурата на кожата. Според проф. Джихан Урас, директор на Института по сенология Acıbadem: „Жените трябва да познават състоянието на гърдите си. Ако проверяват гърдите си всеки месец, те могат да забележат промените в начален етап. Всяка жена, която забележи подобни изменения, трябва незабавно да се консултира с лекар“.

Причини

Вероятността дадена жена да развие рак на гърдата в някакъв момент от живота си е около 12%. Основните рискови фактори са възрастта и семейната обремененост. До 10% от случаите на рак на гърдата се причиняват от наследствени генни мутации. В наши дни, рискът от развитие на рак на гърдата при пациенти с фамилна предразположеност може да се анализира и при необходимост да се вземат предпазни мерки. Напълняването повишава риска от рак на гърдата, особено при жени в менопауза. Употребата на алкохол също покачва риска, докато влиянието на тютюнопушенето все още е под въпрос. В същото време, редовни упражнения и физическа активност намаляват риска от рак на гърдата. Точните причини за развитие на болестта все още не са ясни. Една от основните мисии на Института по сенология Acibadem е да изследва причините за възникване на рака на гърдата.

Как се диагностицира рак на гърдата?

За диагностициране на рак на гърдата в Acibadem се прилагат клиничен преглед, дигитална 3Dмамография с  томосинтез, 4D ултразвук и биопсия. Привеждат се програми за скрининг с обучение на пациентите за самообследване на гърдите.

Освен това, жените с висок риск се проследяват и консултират редовно. Целта е да се осигури ранно диагностициране при жени в рисковите групи, за да се ограничат бъдещите здравни рискове.

Лечение на рак на гърдата

Лекарите могат да приложат различни лечебни опции, в зависимост от стадия и типа на заболяването. При рак на гърдата хирургичната операция е неизбежна, но невинаги е първа стъпка от лечебния процес. В някои случаи пациентите могат да имат нужда от лъчетерапия, а в други – от химиотерапия преди операцията.

Накратко, всеки пациент и всеки тумор са различни, и изискват персонален подход и лечение.

Операция със запазване на гърдата

При рак на гърдата, пациентите е по-вероятно да бъдат засегнати от разпространение в други органи (метастази), отколкото от повторно възникване на болестта в гърдата. В тази връзка, отстраняването на засегнатата от тумор тъкан с операция запазваща гърдата е за предпочитане пред премахването на цялата гърда. При органосъхраняващата операция, раковата тъкан се изрязва заедно със заобикалящите я 1-2 см здрава тъкан (широка ексцизия, туморектомия, лумпектомия).

Други хирургични техники, базирани на метода на широката ексцизия, са т.нар. „квадрантектомия“ или „парциална мастектомия“. Бучки, считани за малигнени, се маркират под мамографски или ултразвуков контрол с метална нишка или ROLL (техника за локализация на скрити лезии с радионуклид насочване).

В Центъра за лечение на рак на гърдата Acıbadem се стремим да прилагаме хирургия със запазване на гърдата винаги, когато това е възможно.

Тотална мастектомия

Мастектомията е метод, който се прилага, когато операция със съхраняване на гърдата не е подходяща. В някои случаи, при хирургичното лечение на рак на гърдата се налага отстраняване на цялата гърда. Цялостно премахване на тъканта на гърдата е необходимо при мултицентрични тумори, което означава, че ракът е наличен в множество точки с различни локации. Такива случаи изискват отстраняване на цялата гърда, дори ако ракът не е в напреднал стадий. Цялостно премахване е необходимо и при някои видове рак, които се изявяват с обширно калцифициране в гърдата, наричано микрокалцификация, което се открива при мамография.

Робот-асистирана хирургия на гърда

Операцията се извършва много по-прецизно при 12-кратно увеличение на хирургичната зона с помощта на роботизирана система. По този начин, рискът от повторно възникване на тумор също се ограничава. Робот-асистираните операции се осъществяват с помощта на тръбичка, наречена „порт“, подобно на инструментите използвани в лапароскопската хирургия. Освен това, две оптични камери с висока резолюция предават увеличените (мин. 12 пъти) триизмерни изображения на оперативната зона към конзолата. По този начин, хирургичната зона може да се визуализира ясно в детайли. Нещо повече, роботизираните инструменти могат да извършват ротация от 540 градуса и да достигнат до трудно достъпни зони. В резултат, хирурзите разполагат със значително по-голяма гъвкавост в сравнение с отворената хирургия.

Радиотерапия

При хирургично лечение на рак на гърдата, при някои пациенти лекарите могат да приложат еднократна доза лъчетерапия още преди затварянето на хирургичната зона. За тази цел пациентите трябва да отговарят на определени критерии. Необходимо е пациентите да са над 50-годишна възраст, а туморите да имат биологична структура, която не изисква прилагането на химиотерапия. Пациентите, които отговарят на тези условия, обикновено се насочват за лъчетерапия в постоперативния период. Еднократно прилагане на радиотерапия директно върху оперативната зона по време на операцията може да им спести продължителен период на лъчетерапия.

Центърът за лечение на рак на гърдата Acıbadem разполага със специално роботизирано устройство с апликатор, който се поставя в прицелната зона на гърдите по време на радиотерапевтичното лечение. Апаратът се фокусира единствено и само върху целта, облъчвайки тъканите само в зададения участък. По този начин, останалата част от тялото и органите се предпазват от негативните ефекти на лъчетерапията. Процедурата едновременно предпазва здравите тъкани и позволява пациентите да приключат лечението за по-кратко време.

Химиотерапия

В Центъра за лечение на рак на гърдата Acıbadem се стремим да избягваме започване на лечението с хирургична операция при тумори от 2-ри и по-горен стадий. При такива по-напреднали случаи обикновено вземаме проба от тумора, анализираме биологичната му структура, случаят се обсъжда от туморен борд и се набелязва план за лечение.

Едно от предимствата при започване на лечението с лекарства, тоест химиотерапия, е възможността впоследствие хирургичната процедура да се промени към по-добро. Така например, при пациенти с локално напреднал рак на гърдата, който засяга подмишничната зона, се извършва операция с премахване на всички лимфни възли. Химиотерапията обаче може да елиминира рака от въпросните лимфни възли и да ги върне в състоянието им от ранните етапи на заболяването. Това позволява впоследствие хирурзите да опитат прилагането на метод за по-ранен стадий, с вземане на проба за изследване на сентинелни възли.

Ако пробата покаже, че раковите клетки са напълно елиминирани, тогава всички лимфни възли се оставят непокътнати. Това напълно елиминира риска от развитие на лимфедем в последващ етап от живота на пациента. Това е една от най-важните иновации през последните години.

Друга полза от започване с медикаментозно лечение е възможността да се провери ефективността на прилаганото лекарство. Когато туморите се премахнат в самото начало при пациенти, които със сигурност подлежат на химиотерапия, ефективността на химиотерапията не може да бъде оценена. Когато тя се прилага преди хирургията обаче, ефектът ѝ лесно може да бъде наблюдаван, което е полезно впоследствие, в случай че се наложи допълнителна химиотерапия след операцията, в зависимост от резултатите от постоперативните патологични изследвания.

Накратко, започването на лечението с лекарствена терапия предоставя много предимства, особено при пациентки на рак в напреднал стадий. Поради това, в някои случаи първият избор за лечение може да бъде химиотерапия вместо хирургия.

Реконструкция на гърда

Реконструкция на гърда се извършва за възстановяване естествената форма на бюста след лечение на рак.  В този смисъл, възстановяването на гърдата не е козметична, а реконструктивна операция или с други думи, може да се сравнява с възстановяване на изгубен крайник вследствие от заболяване. С новите развития в медицината, хирурзите могат да постигнат много естествен резултат. Специалистите по пластична и реконструктивна хирургия имат своето място в екипа за лечение на рак на гърдата. При необходимост те извършват операции за естествено възстановяване на бюста.

„За нас е възможно да реконструираме бюста и в случаите, когато се налага премахване на цялата гърда. Това е и предпочитаната от нас практика при всеки възможен случай. Вместо отложена реконструкция, предпочитаме да извършим процедурата едновременно с отстраняването на гърдата“, твърди проф. Джихан Урас.

Медицински технологии

Институтът по сенология Acıbadem разполага с най-съвременни медицински технологии. Това е един от малкото институти в целия свят, които разполагат с всички технологични инструменти за диагностика и лечение на рак на гърдата.

Животът след лечение на рак на гърдата

В първите 3 години след приключване на лечението, пациентите трябва да се проследяват внимателно. Ракът на гърдата може да рецидивира локално (на същата локация) в 30% от случаите или в далечни органи (в 70% от случаите на рецидив). Рецидивите обикновено възникват в първите 3 години след лечението. Поради това е необходимо пациентите да се проследяват особено внимателно през първите три години. Контролни прегледи обикновено се планират както следва: на 3-месечни интервали през първите три години, веднъж на шест месеца през следващите две години и веднъж годишно след изтичане на петгодишния период.


Новини и статии по темата

Нови методи за лечение при рак на гърдата
Нови методи за лечение при рак на гърдата

Далеч по-успешни от мамографията! Диагностицирането и лечението на рак на млечната жлеза в ранен стадий вече е много по-лесно. Нови проучвания показаха, че кацапитетът на томосинтеза за откриване на рак е с 40% по-висок в сравнение с мамографията. Томосинтезата намалява вероятността за погрешна диагноза и ненужни биопсии, тъй като върху гърдата се прилага по-малък натиск […] Виж повече
Ранна диагностика на рак на гърдата & Хранене срещу рак на гърдата
Ранна диагностика на рак на гърдата & Хранене срещу рак на гърдата

Редовните прегледи са жизненоважни за ранна диагностика на рак на гърдата, който е сред най-често срещаните онкологични заболявания при жените. Ето защо дори и тези, които не са в риск от развитие на болестта, трябва да преминават редовно годишно мамографско изследване след 40-годишна възраст. При жени с фамилна обремененост от рак на млечната жлеза редовните […] Виж повече
Рак на гърдата – Консултации в София със специалисти от „Аджъбадем“
Рак на гърдата – Консултации в София със специалисти от „Аджъбадем“

Проф. д-р Нуран Беше, специалист по радиационна онкология, и проф. д-р Джихан Урас, специалист по хирургия на гърдата, ще консултират безплатно пациенти с рак на гърдата в София на 11 април, вторник. Двамата са сред топ експертите в Центъра за лечение на гърдата в „Аджъбадем“, където се прилагат най-съвременните методи и технологии при рак на […] Виж повече

ЛЕЧЕНИЕ

ТЕХНОЛОГИИ

ACIBADEM

×
Search