Vitalbeam - ACIBADEM Здравни Услуги

Vitalbeam®

КАКВО Е VITALBEAM

VitalBeam® е система за радиотерапия, която може да бъде конфигурирана според случаите, които лекарят лекува най-често. Уредът използва същата технологична платформа като TrueBeam® и позволява ефикасно и с голяма точност да се лекуват напреднали случаи.

Системата за интелигентен контрол на VitalBeam® синхронизира и мониторира напълно интегрираните функции на апарата, сред които образно проследяване, лечение и управление на движенията, така че лекарят да може да предостави висококачествено лечение.

ХАРАКТЕРИСТИКИ НА УСТРОЙСТВОТО

Със своя режим за висок интензитет (3 фотона и 6 електрона енергия), апаратът VitalBeam® е бърз, прецизен и безопасен.

VitalBeam® предлага технология за режим с висок интензитет (Flattening Filter Free) за по-бързо лечение при сложни случаи.

Апаратът интегрира безпроблемно визуализиране, лечение и управление на движенията. Разполага с интуитивен интерфейс, с включени функции за автоматизирани и управлявани работни процеси. Интегрира се с онкологичната информационна система ARIA® и системата за планиране на лечението Eclipse™, за опростено планиране и управление на лечебните процеси. Позволява ускоряване на работата с автоматизирани, адаптивни последователности от действия.

VitalBeam® cъчетава радиотерапия с модулиран интензитет (IMRT) и образно направлявана радиотерапия (IGRT), с образно насочване и проследяване на дишането за управление на движенията. Включва адаптивна Rapidarc технология за по-бърза IMRT терапия, система за доставяне на по-висока доза и система за образна диагностика с конусен лъч CT (CBCT).

С VitalBeam® е възможно осъществяването на комплексно лечение с употребата на напреднали техники за радиотерапия, включително Радиотерапия с модулиран интензитет (IMRT) и радиотерапевтична технология RapidArc® в една рутинна лечебна сесия.

ИНДИКАЦИИ

Технологията VitalBeam® осигурява гъвкавост в лечението на тумори навсякъде по тялото. Системата VitalBeam® може да се използва в широка гама от сложни клинични случаи, като рак в областта на главата и шията, рак на гърдата, рак на белия дроб, таза, простатата и др.

ПРЕДИМСТВА

VitalBeam® осигурява бързо, неинвазивно, извънболнично лечение за много видове рак.

VitalBeam® е достъпна технология, предоставяща изображения с висока резолюция и доставяне на дозата в кратки срокове. VitalBeam® комбинира лечение, визуализиране и контрол при дишане в една компактна система.

Устройството VitalBeam® позволява на лекаря да определи с голяма прецизност границите на тумора, да наблюдава местоположението му по време на лечение и да прави корекции в позиционирането на пациента за по-добра точност.

VitalBeam® продължително проследява движенията на органите и доставя радиация само тогава, когато тя попада на точното място. Лечебният лъч автоматично се изключва, когато туморът попадне извън прицелната зона.

Когато създава 3D изображения, VitalBeam® използва с 25% по-ниска доза облъчване в сравнение с предишните образни технологии.

Технологията RapidArc® на Varian, която е интегрирана в системата VitalBeam®, може да достави прецизно изчислена 3D доза радиация до целия тумор много бързо, често само с едно 360-градусово завъртане на машината около пациента, обичайно в рамките на няколко минути.

КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА ПРОЦЕДУРАТА?

Автоматизирането на системата спомага за съкращаване на времето за лечение. Обикновено лечението се извършва без престой в болница, като повечето сесии отнемат по-малко от час, след което пациентът може да се върне към обичайния си живот.

VitalBeam работи тихо и гладко. С подобрената комуникационна технология на апарата, терапевтът може да запази постоянен гласов контакт с пациента, за да му помогне да се чувства спокоен.

ЛЕЧЕНИЕ

ТЕХНОЛОГИИ

ACIBADEM

×
Search