Truebeam - ACIBADEM Здравни Услуги
Truebeam STx

Truebeam STx

TRUEBEAM STx за лечение на тумори

По-ефективни резултати за по-кратко време, с висока доза радиация!

Truebeam STx, който съчетава в един апарат всички съвременни техники за радиотерапия, използвани за лечение на рак, като IMRT, IGRT, Gated RT, RapidArc, SRS и SBRT, предлага бързо, фокусирано и прецизно облъчване на малки тумори.

Truebeam STx може да бъде използван за всички тумори, които изискват лъчетерапия. Устройството е особено полезно за лечение на малки тумори в областта на главата и тялото, както и при тумори, които носят съществен риск от засягане на определени органи. Тъй като лъчението е фокусирано в целта, здравите тъкани се засягат минимално. Системата за бързо доставяне на радиацията съкращава продължителността на радиотерапията, а високото качество на изображението позволява по-добро позициониране и прецизно насочване на облъчването.

Truebeam STx е подходящ за лъчетерапевтично лечение при тумори в органи, които изискват проследяване на дишането, като белите дробове, черния дроб и гърдите. Тъй като дава възможност за проследяване на дишането по време на облъчване, апаратът позволява доставянето на висока доза радиация директно в зоната, където се намира туморът.

ЛЕЧЕНИЕ

ТЕХНОЛОГИИ

ACIBADEM

×
Search