» Trilogy
Trilogy

Trilogy

Устройството представлява линеен ускорител (LINAC), който обединява три различни метода за лъчетерапия: IGRT, IMRT и SRT/SRS. Използва се за диагностициране и лечение, и предоставя важни предимства за пациентите. IGRT се използва за прилагане на образно-направлявана радиотерапия. IMRT се използва за модулирана по интензитет радиотерапия, което позволява настройване на интензивността на облъчването, прилагано  в засегнатите зони, така че да бъдат доставени оптималните дози. Туморът се подлага на висока доза радиация, докато здравите тъкани се предпазват в голяма степен. SRT/SRS технологията се използва за прилагане на свръхпрецизна радиотерапия.

ЛЕЧЕНИЕ

ТЕХНОЛОГИИ

ACIBADEM

×
Search