Томотерапия - ACIBADEM Здравни Услуги
ТОМОТЕРАПИЯ

ТОМОТЕРАПИЯ

Интегриран подход в радиотерапията

КАКВО Е ТОМОТЕРАПИЯ

TomoTherapy® е апарат за радиотерапия, с който облъчването се осъществява слой-по-слой. Устройството комбинира възможностите на модулираното по интензитет лъчелечение (IMRT) и прецизността на компютърната томография (CT) в един уред.

ХАРАКТЕРИСТИКИ НА УСТРОЙСТВОТО

TomoTherapy®  е лечебен метод, който е резултат от напреднали технологии и включва прицелване в раковите клетки чрез специална технология за оптимизирано разпределение на лечебната доза в „снопчета“ от лъчи. Използва се за осъществяване на специална, персонализирана радиотерапия за всеки пациент. Устройството TomoTherapy® е създадено с терапевтичен линеен ускорител и може да извършва едновременно висококачествена 3D визуализация и прецизна хеликална (спирална) и 3D радиотерапия.

TomoTherapy® предлага интегриран подход в радиотерапията, като предоставя едновременно изображения и лечение с прецизно таргетиране при много видове рак.

TomoTherapy® се използва за лечение на тумори, разположени в рискови зони, и дава възможност за осъществяване на лъчетерапевтичното лечение без увреждане на съседните здрави тъкани и клетки. Всяко лечение на онкологично заболяване, което включва лъчетерапия, може да се извърши с метода TomoTherapy® HDA. Благодарение на високата си прецизност, TomoTherapy® позволява облъчването на обширни зони.

ИНДИКАЦИИ

Системата TomoTherapy® е особено полезна при лечение на тумори при деца, двустранни тумори на гърда, рак на главата и шията, тумори на ларинкса и носната кухина, мезотелиом (рак на плеврата), тумори на мозъка и гръбначния мозък (краниоспинално облъчване), при комплексни лъчетерапевтични процедури за предпазване на важни органи (напр. очи, гръбначен мозък и химокампус), за едновременно облъчване на множество тумори, костен мозък и облъчване на цяло тяло с IG-IMRT, както и за облъчване на множество метастази.

ПРЕДИМСТВА

Благодарение на своята технология, TomoTherapy® може да достави прецизно облъчване, което да съответства на сложни туморни формации, като същевременно избягва чувствителни структури. С помощта на вградената система за СТ сканиране, която потвърждава формата и позиционирането на тумора преди всяка сесия, TomoTherapy® може да ограничи достъпа на радиацията до здрави тъкани и органи. Страничните ефекти също често намаляват, защото по-малко радиация достига до здравите тъкани. Много пациенти, които са достигнали максималната доза на поносимост за лъчелечение, могат да преминат радиотерапия с TomoTherapy®.

Технологията за сканиране осигурява 3D изображения на засегнатата зона преди всяка лечебна сесия, така че лъчите могат да се насочват в зависимост от размера, формата и местоположението на тумора в конкретния момент. Подходът за облъчване позволява лечение на туморите „на слоеве“.

Методът TomoTherapy® дава възможност за бързо и прецизно лечение по цялото тяло, направлявано от 3D изображения.

Друга важна характеристика на устройството TomoTherapy® е скоростта. Технологията му позволява дори най-сложното лечение да се извърши за кратко време и дава възможност за модулация на лечението от различни ъгли. С уреда за томотерапия лечението на прицелната тъкан се извършва с висока степен на оптимизация. Това предимство позволява да бъдат предпазени органите и тъканите, разположени в близост от тумора, а по този начин се минимизират рисковете от странични ефекти и вторичен рак, за сметка на повишаване качеството на живот на пациентите.

КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА ПРОЦЕДУРАТА

TomoTherapy® е цилиндрично, отворено и достатъчно широко устройство, в което пациентът лежи удобно на маса, докато трае облъчването. С помощта на платформата за компютърна томография, апаратът осигурява 360-градусово облъчване около пациента с високо конформална и хомогенна доза, насочена към тумора.

ЛЕЧЕНИЕ

ТЕХНОЛОГИИ

ACIBADEM

×
Search