Еднократна доза лъчетерапия - ACIBADEM Здравни Услуги
ЕДНОКРАТНА ДОЗА ЛЪЧЕТЕРАПИЯ (IORT)

ЕДНОКРАТНА ДОЗА ЛЪЧЕТЕРАПИЯ (IORT)

Радиотерапия в една доза по време на операции

Интраоперативната радиотерапия (IORT) е метод, който се прилага при рак на гърдата и представлява облъчване в една единствена доза по време на операция. По този начин се елиминира необходимостта от лъчетерапевтично лечение след операцията. По преценка на лекарите могат да бъдат предписани допълнителни дози радиотерапия.

След хирургичното отстраняване на тумор на гърдата, в засегнатата зона се доставя висока доза радиация, като се предпазват околните здрави тъкани. Така се премахва необходимостта от ежедневни посещения в болницата за лъчетерапия и се повишава психологическият комфорт на пациентите.

Ерата на еднократната доза радиотерапия по време на операция…

Какво означава еднократна доза радиотерапия?

При пациенти с рак на гърдата, радиационната терапия може да бъде извършена с еднократно приложена доза по време на самата операция, с помощта на метода за Интраоперативна радиотерапия (IORT). След като туморът бъде отстранен хирургично, в туморното ложе се поставя специален апликатор. След извършване на необходимите изчисления се доставя висока доза радиация само в този участък, като с това приключва локалното лечение и здравите тъкани са защитени.

Как се прилага традиционната радиотерапия?

Радиационната терапия се извършва в специално защитени помещения в болничните отделения по Радиационна онкология с устройства, наречени линейни ускорители, които произвеждат фотони и електрони. При почти всички случаи на рак на гърдата, които са били лекувани с „щадяща“ операция (при която се отстранява само онази част от гърдата, която е засегната от тумора), след операцията се налага лъчетерапия.

Лъчетерапията обикновено се прилага след химиотерапията при пациенти, които се нуждаят от такава, или поне 3 седмици след операцията при пациенти, които се лекуват само с хормонална терапия. При пациенти, които ще бъдат подложени на радиотерапия за рак на гърдата, първо се прави томографско изследване с напречно сечение 2 мм, за да се планира лечението. След това се прави подготовка за прилагане на необходимата доза радиотерапия в засегнатата зона, като същевременно се предпазват здравите органи (сърцето, главните сърдечни артерии, белите дробове, или гърдите, където заболяването не е разпространено). След одобрение на плана, пациентът получава лъчелечение за период от 5 до 7 седмици, в зависимост от напредъка на заболяването и съгласно указанията на радиационен онколог. Някои пациенти получават краткосрочно лечение, наречено хипофракциониране, което продължава 3 седмици.

Предимства на еднократната доза

Прилагането на еднократна доза с уред за Интраоперативна радиотерапия (IORT) се извършва с линеен ускорител по почти същия начин, по който се прилага и традиционната радиотерапия. Този метод обаче се използва в операционната зала с помощта на безопасен и портативен уред, който работи като линеен ускорител и произвежда енергия от електрони, но без да изисква прекомерна защита, каквато е необходима при традиционните линейни ускорители. В операционната зала освен хирургичния екип, който извършва операцията, присъстват и специалист по радиационна онкология и медицински физик. По този начин лъчетерапията се извършва едновременно с операцията. Значително предимство за пациента е, че не е необходимо да се изчаква оперативната рана да заздравее след операцията или да се планира лъчетерапия с ежедневни посещения в болницата. Така общата продължителност на лечението също намалява.

По време на операцията, след като туморът на гърдата бъде отстранен, в зоната на туморното ложе се поставя специален апликатор. След необходимите изчисления се прилага висока доза радиация само в тази зона, а здравите тъкани остават напълно защитени. Въпреки че прилагането на еднократна доза или използването на други методи за облъчване само на засегнатата от тумора зона става все по-популярно, лечението с еднократната доза не е за всеки пациент. Решението дали пациентът е подходящ за такъв вид лечение трябва да се вземе съвместно от специалиста по радиационна онкология, хирурга и патолога, отговорни за съответния случай. За това решение съществена роля имат възрастта на пациента, размерът на тумора и други патологични характеристики на образуванието.

Кой е подходящ за високодозова терапия?

Пациенти под 50-60–годишна възраст не се считат за подходящи за терапия с еднократна доза. При тях е необходимо облъчването в зоната на тумора да се прилага след лъчетерапевтично лечение на цялата гърда по традиционния метод. След като лечението на цялата гърда завърши в рамките на 25 до 28 работни дни без уикендите, тогава започва прилагането на радиотерапия само в зоната на премахнатия тумор, което отнема 5 до 8 работни дни, в зависимост от пациента и неговото състояние. Прилагането на радиация само в зоната на тумора се нарича високодозова терапия. Благодарение на метода IORT, повишената доза се доставя еднократно по време на операцията, след което се облъчва цялата гърда, а общата продължителност на лечението се намалява.

Прилагане на радиотерапия в областта на зърното

Операцията със съхраняване на гърдата може да не е подходяща за някои пациентки. Когато се налага отстраняване на цялата гърда, зърното и ареолата около него се запазват с цел по-добър козметичен резултат. Това се нарича мастектомия, щадяща зърното. В такъв случай, на зърното и прилежащата тъкан се прилага еднократна доза облъчване по метода IORT, за да се намали рискът от рецидив. Лечението с високодозова терапия  се предлага за първи път в Турция в Центъра за здраве на гърдата в болница ACIBADEM Maslak.

ЛЕЧЕНИЕ

ТЕХНОЛОГИИ

ACIBADEM

×
Search