Pyxis - ACIBADEM Здравни Услуги

Pyxis

Pyxis е автоматизирана система за управление на лекарства, предназначена да повиши ефикасността и безопасността на пациента. Подобрява сътрудничеството между медицинските сестри и фармацевтите. Системата генерира по електронен път списъци с лекарствата на всеки пациент и показва статуса на поръчките. Включва функция за потвърждение с пръстов отпечатък и извършва електронно проследяване и документиране, като предпазва досиетата на пациентите от неоторизиран достъп.

Традиционните системи за управление на лекарствата са неефективни и податливи на грешки, и повишават както степента на риска, така и разходите. Употребата на електронна система за управление на лекарствата може да предотврати много от грешките, свързани с приема на лекарства, като непълна информация, алергии, дозировки, размяна на лекарства с близки наименования и др. Доказано е, че автоматизираната система за управление на лекарствата не само помага да решаване на проблемите с обичайните грешки, но и подобрява клиничните и оперативни резултати.

ACIBADEM въведе система за електронно управление на лекарствата за първи път през 2006 г.

ЛЕЧЕНИЕ

ТЕХНОЛОГИИ

ACIBADEM

×
Search