ПЕТ-КТ

ПЕТ-КТ

Ефективен скрининг за откриване и лечение на тумори

PET/CT е една от най-ефективните образни системи в наши дни. Използва се най-вече в сферата на онкологията – за откриване на тумори, определяне степента на разпространение на тумора, планиране на лъчетерапия, за оценяване на реакцията към лечението, а в някои случаи и за преценка дали находките са доброкачествени или злокачествени.

Тъй като PET/CT апаратът дава възможност едновременно да се визуализира цялото тяло, той позволява да се прецени дали заболяването се е разпространило в други органи или не. PET/CT дава отговори и на въпроси като дали заболяването все още е налице след лечението или не, и доколко ефективно е било проведеното лечение.

PET/CT се използва и за идентифициране на епилептични огнища, при неврологични заболявания като болестта на Алцхаймер, както и за откриване на жизнеспособна сърдечна тъкан след инфаркт.

×
Search