PET-CT, PSMA - ACIBADEM Здравни Услуги
Нуклеарна Медицина

Нуклеарна Медицина

Клиниката по нуклеарна медицина на Acıbadem Healthcare Group работи с обозначени като радиоактивни материали в малки количества за диагностика и лечение на заболявания, като се наблюдава разпространението на тези материали в тялото. 

За разлика от рентгеновите изследвания, които онагледяват анатомични детайли, нуклеарната медицина е съсредоточена върху визуализирането на функциите на органа за диагностика на заболяването. 

Диагностика и лечение в Клиниката по нуклеарна медицина 

В Клиниката по нуклеарна медицина на Acıbadem Healthcare Group се откриват инфекции и възпаления, нарушения на сърдечносъдовата система, костната система, щитовидната жлеза, паращитовидната жлеза, пикочно-половата система, дихателната и централната нервна система, както и тумори. Извършват се процедури по биопсия на сентинелни възли по време на операция. 

В нашата Клиника по нуклеарна медицина се извършва и сцинтиграфия с маркирани левкоцити на цяло тяло. 

PET CT

Ефективно изследване за откриване и лечение на тумори 

PET/CT е една от най-ефективните системи за образна диагностика в наши дни. Използва се основно в сферата на онкологията – при откриване на тумори, определяне степента на диференциация на тумора, планиране на лъчелечение, оценка на реакцията към лечението, а в някои случаи – за определяне дали образуванието е доброкачествено или злокачествено. 

Тъй като сканирането с PET/CT позволява едновременно визуализиране на цялото тяло, то дава възможност да се прецени дали заболяването се е разпространило в други органи или не. Изследването също така дава представа дали след проведено лечение все още има активно заболяване или не, както и доколко ефективно е било лечението. 

PET/CT се използва и за определяне на епилептични огнища, при неврологични заболявания като болестта на Алцхаймер, както и за откриване на жизнеспособна сърдечна тъкан след инфаркт. 

Галий-68 (Ga-68) PET CT

Галий-68 е радиофармацевтик, използван в Клиниката по нуклеарна медицина за образна диагностика при рак на простатата и ендокринни тумори (ПЕТ-КТ галий). След като изотопът галий-68 се приложи интравенозно на пациента и изтече 60-минутният период за усвояването му, се провежда PET-CT сканиране в продължение на 20 минути.

PET/CT скенерът е по-ефективен от PSA изследване, ултразвук, компютърна томография и ЯМР за стадиране или при изследване за рецидив или метастази при пациенти с простатен карцином. А Ga- 68 DOTATATE PET/CT е по-ефективен в сравнение с класическите образни методи при пациенти с повишена експресия на соматостатинови рецептори, като невроендокринни тумори, менингиоми, феохромоцитоми и др.

Потенциалните ползи от него са големи при пациенти с умерен и висок риск по отношение на оценката на патологията и стадирането. 

Рецидиви и метастази, открити с Ga-68 PET/ CT, могат да се лекуват успешно с Lu-177 (лутеций) – друг радионуклид, като това лечение може да удължи преживяемостта и да подобри качеството на живот. 

Лечение с лутеций-177 

Терапията с лутеций-177 е лечебен метод, разработен за пациенти с невроендокринни тумори и рак на простатата, при които хормоналната терапия не действа. 

Лечението с Lu-177 е насочено само към засегнатата от рак зона. Данни от медицинската литература сочат, че пептидната терапия с Lu-177 допринася за по-дълга преживяемост, подобрява качеството на живот, облекчава симптомите и подобрява биохимичните маркери при пациенти с невроендокринни тумори с позитивна експресия на соматостатинов рецептор. Лечението с Lu-177 PSMA предлага ефективност дори при пациенти с метастатичен кастрационно-резистентен рак на простатата, след като повечето други възможности за лечение са изчерпани. Освен това, тази добре поносима терапия е с управляем профил на токсичност. 

Тъй като Lu-177 прониква в тъканта на по-малко от 2 мм, нефротоксичността е по-лека. Това позволява ограничено излагане на радиоактивност на костния мозък при пациенти с дифузни костни метастази.

Доказано е, че лечението с Lu-177 PSMA облекчава болката при повечето пациенти с рак на простатата в напреднал стадий.

Стойностите на PSA маркера, използван за проследяване на рака на простатата, намаляват след лечението. Множество изследвания, описани в медицинската литература, доказват, че то удължава преживяемостта и повишава качеството на живот при пациенти с рак на простатата в напреднал стадий. 

Терапията с лутеций се прилага на 4 до 6 цикъла в интервали от 2 до 4 месеца. Възможни са вариации в броя на циклите и интервалите в зависимост от конкретния случай. 

Отделение за йодна терапия 

Отделението за йодна терапия в Клиниката по нуклеарна медицина на Acıbadem Healthcare Group прилага лечение с радиоактивен йод при тумори на щитовидната жлеза.

Отделението разполага с две стаи за пациенти, подкилени с олово за безопасността на пациентите и персонала.  В помещенията са поставени камери и се наблюдават от медицинска сестра по време на целия период на лечение. Пациентите могат да потърсят сестрите за информация по всяко време. Сестрите посещават болничните стаи през определени интервали от време, за да направят необходимите проверки. Никой освен главният лекар и медицинските сестри не се допуска в стаите на пациентите. 

ЛЕЧЕНИЕ

ТЕХНОЛОГИИ

ACIBADEM

×
Search