Mridian – Viewray

Mridian – Viewray

MRIdian® Linac е първото в света устройство за радиотерапия с интегриран Ядрено-магнитен резонанс (ЯМР) за образно-направлявана лъчетерапия. Апаратът може да осигурява изображения в реално време, преди и по време на лечение.

Какво е Viewray?

MRIDian® е първата в света ЯМР-направлявана система за радиационна терапия, която може да осигурява едновременно изображения и лечение на пациенти с рак. Представлява уред за радиотерапия, който интегрира линеен ускорител и ЯМР технология в компактен дизайн, заедно със софтуер за локализиране, таргетиране и проследяване на местоположението и формата на туморите по време на облъчване.

Процедурата с Viewray

Както и при конвенционалната радиотерапия, пациентът се поставя в легнало положение върху маса. Извършва се ЯМР на прицелните тъкани. Туморните зони и околните здрави тъкани могат да се открият и визуализират ясно с помощта на ЯМР. Когато точната доза е изчислена в съответствие с прицелните зони и околните здрави тъкани, започва самото лечение. Получаваните образи в реално време позволяват на лекарите да контролират лечебния процес по време на облъчването. В случай че се регистрира клинично значимо движение на прицелните или здравите тъкани, лекарят пренастройва лечението спрямо новото положение на целевите и критичните зони, докато пациентът лежи в позиция за лечение.

Какви са разликите между MRIdian Linac и конвенционалните линейни ускорители?

 • Интегрираната ЯМР система позволява продължително образно проследяване в реално време
 • Прецизно изобразяване на меките тъкани
 • По-малко облъчване на съседните здрави тъкани
 • Бързо и адаптивно онлайн планиране на лечението
 • Позволява прецизно облъчване с високи дози
 • По-малко лечебни сесии
 • Избягване на инвазивни и скъпи маркери, тъканни експандери

Какви са предимствата на Viewray

Viewray е най-новата технология, която комбинира линеен ускорител и ЯМР в едно и също устройство. Предимствата на лечението с Viewray са както следва:

 • Подобрява видимостта на тумора и позиционирането на пациента, проследява туморите и отчита движения на туморните тъкани и органите
 • Осигурява адаптивно планиране на радиотерапията в реално време
 • Отчита с точност доставената доза радиация.
 • Позволява продължително образно проследяване на меките тъкани в реално време по време на лечението
 • Позволява видео запис по време на лечението и дава възможност за проследяване на целия лечебен процес и прогреса му

Кои заболявания могат да бъдат лекувани с Viewray?

Облъчване в областта на гърдата, парааортни лимфни възли, бял дроб, бъбрек, пикочен мехур, тазови лимфни възли, главата и шията, жлъчката, стомаха, маточната шийка, надбъбречната жлеза, очната ябълка, кости, далак, гинекологични локации, гръден кош, аортна арка, панкреас, сърце, простата, мезентерия, меки коремни тъкани, лимфни възли на врата, ректум, паротидна жлеза, таза, гръбначния стълб, хранопровода, щитовидната жлеза, дебелото черво, черния дроб, крайниците, медиастинални лимфни възли, меки тъкани на таза, мозъка, матката, хълбоците, жлъчен мехур, лимфни възли на езика, назофаринкса, яйчниците, ребрата, тимуса.

ЛЕЧЕНИЕ

ТЕХНОЛОГИИ

ACIBADEM

×
Search