Роботизирана ръка Mako Rio - ACIBADEM Здравни Услуги
Роботизирана ръка Mako Rio

Роботизирана ръка Mako Rio

Роботизирани технологии в ортопедичната хирургия 

Какво представлява системата на роботизираната ръка Mako Rio?

Системата на роботизираната ръка Mako Rio дава възможност на хирурга да извърши процедурата в съответствие с планираната операция. Най-подходящият за анатомията на пациента имплант се определя с помощта на функцията за подробно планиране на устройството Mako. Прецизно се оценяват определени параметри като подвижност на ставите и баланс на връзките. 

Със системата на роботизираната ръка Mako Rio се получават подвижни и динамични съединителни структури, като се реконструират само увредените участъци. Така различната дължина на краката може да бъде отстранена. 

Възстановителният период за пациента е по-кратък от този при други интервенции, тъй като операцията се извършва с малък хирургичен разрез. При операции с малък разрез кървенето е по-малко вероятно и нуждата от кръвопреливане намалява. 

Очаква се системата на роботизираната ръка Mako Rio скоро да бъде приложена и за лечение на остеоартрит в други стави, като например рамото. 

Как протича операцията със системата на роботизираната ръка Mako Rio?

Преди операцията се прави ЯМР, за да се създаде триизмерен виртуален модел на ставите; след оценка от лекаря, имплантът, който ще се използва за операцията, и процедурите са много точно планирани. 

В началото на операцията хирургът трябва първо да съчетае триизмерния виртуален модел на ставите, запазен в паметта на роботизираната ръка, с реалната анатомия на ставите в операционната зала. Следвайки това съответствие, системата на роботизираната ръка Mako Rio ще започне да вижда вашата става в пространствена среда с очите си – система за проследяване на отразяващи маркери – в операционната зала. 

Преди подготвянето на кухините на импланта роботизираната система прави високочувствителен анализ на биомеханиката на ставите, а именно на лигаментния баланс. Освен това тя съобщава на хирурга дължината на контралатералния крак при операции на тазобедрената става. Хирургът взема окончателно решение относно подходящия биомеханичен подход за поставяне на импланта след преглед на резултатите от анализа. 

След като имплантните кухини се промият под налягане, предварително планираните импланти се поставят от хирурга с помощта на роботизираната ръка. 

Хирургия за смяна на колянна и тазобедрена става 

Системата на роботизираната ръка Mako Rio се използва за процедури по смяна на стави при лечението на остеоартрит. 

Хирургията за смяна на стави има за цел да намали болката и да поддържа подвижността и функционалността чрез покриване на разрушени ставни повърхности. 

При хирургията за смяна на стави е необходимо да се спазват определени стандарти и процедури, но при всеки пациент се извършва специална процедура, тъй като структурата на ставите е персонална характеристика. 

ЛЕЧЕНИЕ

ТЕХНОЛОГИИ

ACIBADEM

×
Search