Интраоперативен 3 Tesla ЯМР - ACIBADEM Здравни Услуги
ИНТРАОПЕРАТИВЕН 3 TESLA ЯМР

ИНТРАОПЕРАТИВЕН 3 TESLA ЯМР

Образно проследяване по време на хирургични операции

Интраоперативният 3 Tesla ЯМР осигурява бързо и с висока резолюция изображения по време на мозъчни операции, и позволява пълното хирургично отстраняване на мозъчни тумори.

Освен че се използва за визуализиране на цялото тяло, Интраоперативният 3 Tesla Magnetom Trio TIM MRI улеснява пълното премахване на тумори в мозъчната хирургия. Устройството позволява получаването на изображения по време на самата операция и съдейства на хирурга за изследване на всяка зона, която пожелае, в стерилна среда, преди затварянето на хирургичната зона и без пациентът да се извежда от упойката. По този начин хирургът получава информация за локацията и размера на тумора, дори ако той е разположен в трудно достижима област. Елиминират се рискове като непълно премахване на тумора, причиняване на функционални увреждания и опериране в погрешна зона; избягва се необходимостта от повторна операция.

ЛЕЧЕНИЕ

ТЕХНОЛОГИИ

ACIBADEM

×
Search