Force CT - ACIBADEM Здравни Услуги
Force CT

Force CT

Метод за компютърна томография

Апаратът FORCE CT, който използва ниски нива на радиация и контрастно вещество, позволява бързо и ненатоварващо за бъбреците изследване. Способността му за замразяване на движенията и 4D визуализация улеснява поставянето на диагноза и има позитивно въздействие върху лечебния процес.

Благодарение на високата му резолюция и скорост, особено малки и скрити лезии в белия дроб и дебелото черво се откриват лесно, което спомага за ранната диагностика при много заболявания.

При стандартна компютърна томография, качеството на изображението може да се замъгли, в случай че пациентът се раздвижи. FORCE CT ограничава риска от замъгляване и нежелани дефекти при изследване на пациенти с наднормено тегло, възрастни хора и пациенти в безсъзнание. Ясните изображения улесняват поставянето на диагноза. Поради намалената употреба на контрастно вещество, може да не се наложи предварителна подготовка за томографията или медикаменти, интервенционално лечение и грижи след процедурата. Това помага за предпазване на бъбреците.

ЛЕЧЕНИЕ

ТЕХНОЛОГИИ

ACIBADEM

×
Search