Ethos - ACIBADEM Здравни Услуги
Лъчетерапия с Ethos

Лъчетерапия с Ethos

Изкуствен интелект и адаптивна лъчетерапия се обединяват в едно устройство, за да създадат адаптивен интелект. Лъчетерапията с Ethos е революционна нова терапия, ориентирана към пациента и персонализирана от първоначалното планиране до проследяването на лечението и адаптирането му в момента на облъчване. Адаптивната лъчетерапия дава надежда за по-добър контрол над туморните маси и удължена продължителност на живота при много видове онкологични заболявания. Ethos терапията е холистично решение, управлявано от изкуствен интелект, предназначено да увеличи възможностите, гъвкавостта и ефективността на лъчетерапията.

Подпомаган от технология с изкуствен интелект, апаратът осигурява изображения на анатомията на пациента в реално време и позволява радиационната доза своевременно да се адаптира към промените във формата и местоположението на тумора и здравите тъкани. Ethos терапията улеснява доставянето на дозата до заложената цел, като щади околните органи и стеснява границите за потенциално намаляване на токсичността. Ethos използва CBCT, конусен сноп от рентгенови лъчи, за да създаде 3D изображение с еднократно движение вместо поредица от срезове като традиционните CT скенери.

Адаптивната радиотерапия е вид радиационно лечение на рак, което се развива с течение на времето в отговор на способността на туморите да променят с времето микросредата и клетъчния фенотип. Терапията отчита промените във формата и позицията на тумора и околните органи. Адаптивната терапия отчита и физиологичните промени, като пълнене на пикочния мехур. Дозите радиационно облъчване се доставят по-бързо, с по-голяма прецизност и безопасност за пациента.

ЛЕЧЕНИЕ

ТЕХНОЛОГИИ

ACIBADEM

×
Search