» ДИГИТАЛНА СУБТРАКЦИОННА АНГИОГРАФИЯ (DSA)
ДИГИТАЛНА СУБТРАКЦИОННА АНГИОГРАФИЯ (DSA)

ДИГИТАЛНА СУБТРАКЦИОННА АНГИОГРАФИЯ (DSA)

DSA позволява изобразяване на всички вени в човешкото тяло с помощта на специализирани образни техники. Със специалния метод Vazo CT устройството може да осигури изображения и на най-тънките вени само с малко количество контрастно вещество, вкарано в тях (без влизане в артериите). По този начин рисковете от употребата на контрастно вещество се минимизират.

DSA се използва както за диагностициране, така и за лечение. Стеснения, аневризми (разширения на вените подобни на балон), малформации от типа на фистула в мозъка, корема, кожата, ръцете, краката и о цялото тяло се лекуват с вкарване на катетър, без хирургична намеса. При някои пациенти проблемните вени се изследват преди операция, за да се избегнат всякакви рискове, свързани с кървене по време на хирургичната намеса.

ЛЕЧЕНИЕ

ТЕХНОЛОГИИ

ACIBADEM

×
Search