Дигитална субтракционна ангиография (DSA) - ACIBADEM
ДИГИТАЛНА СУБТРАКЦИОННА АНГИОГРАФИЯ (DSA)

ДИГИТАЛНА СУБТРАКЦИОННА АНГИОГРАФИЯ (DSA)

Какво е дигитална субтракционна ангиография?

Дигиталната субтракционна ангиография (DSA) е интервенционален метод за образна диагностика, използван за ясно визуализиране на кръвоносните съдове в тъканите. Често се използва за откриване на проблеми с кръвния поток в съдовете на мозъка. В тялото се въвежда контрастно вещество за образна диагностика. Когато контрастното вещество достигне желаната зона чрез кръвоносните съдове, се правят рентгенови снимки в тази област. Устройството обработва тези изображения, като използва технология за „изваждане“ (субтракция) на костните структури. В резултат от тази процедура се визуализират ясно структурата на кръвоносните съдове в тази област и степента на кръвоснабдяване.

Дигиталната субтракционна ангиография (DSA) се счита за „златен стандарт“ в образната диагностика за откриване на проблеми с кръвообращението. Това е инвазивен метод, тъй като изисква интравенозно приложение на контрастно вещество. Съществува известен риск от усложнения вследствие от поставянето на контрастно вещество. Този риск обаче е сходен на други инвазивни образни методи.

Какви са предимствата на цифровата субтракционна ангиография?

Дигиталната субтракционна ангиография е флуороскопска техника за образна диагностика, която се използва безопасно от 1970 г. Благодарение на тази техника, която показва кръвоснабдяването в изследваната област, съдовата структура и кръвоснабдяването могат да бъдат визуализирани възможно най-ясно в реално време.

За да се постигне това, целевата област се заснема преди прилагането на контрастно вещество. Така устройството показва анатомията в тази зона и наличието на чужди тела (стент, хирургически скоби и т.н.), ако има такива, като нормално рентгеново изображение. След това се инжектира контрастното вещество. С инжектирането последователно се правят изображения. От получените изображения се изваждат тези от предварителното заснемане. В резултат се визуализират само зоните, запълнени с контрастно вещество. Това са съдовите структури и областите, захранвани от кръвта във вените.

Демонстрираните възможности на интервенционалната радиология да постига по-успешни във времето резултати увеличават индикациите за такива изследвания. Днес дигиталната субтракционна ангиография, която се използва най-вече за ендоваскуларна корекция на аневризми, поставяне на артериални стентове, тромбектомия, артериална балонна ангиопластика, ендоваскуларна емболизация, е ефективна техника както при диагностициране на заболявания, така и в процеса на лечение.

Кога се използва субтракционна ангиография?

Дигиталната субтракционна ангиография се използва както за откриване, така и за лечение на патологии на кръвоносните съдове и кръвоснабдяването. Успешната замяна на много отворени съдови процедури с интервенционална радиология също увеличава показанията за прилагане на метода.

Дигиталната субтракционна ангиография може да се използва за точна оценка на артериовенозни малформации в процеса на диагностициране, при интрацеребрален кръвоизлив с неизвестна етиология и аневризми при субарахноидален кръвоизлив, когато CTA/MR е отрицателен.

Дигиталната субтракционна ангиография може да се използва и в  процеса на лечение, за предоперативна емболизация на съдови тумори, емболизация на артериовенозна фистула/малформация, ендоваскуларно лечение на вазоспазъм като усложнение на субарахноиден кръвоизлив, интракраниално/екстракраниално поставяне на стент, механична тромбектомия при остър инсулт, койлинг на аневризма, механична тромбектомия при остър инсулт.

За колко време се извършва дигитална субтракционна ангиография?

Дигиталната субтракционна ангиография е ангиографска процедура. Както при други ангиографии, пациентът се седира в стерилна среда, ако е необходимо, и се обработва в легнало положение. С помощта на опитен екип се визуализира съдовата структура на пациента.

Продължителността на изследването е минимум половин час и зависи от състоянието на пациента, изследваната област и нейното състояние.

Целта е процедурата да се проведе за възможно най-кратко време, без да се причини никаква вреда на пациента. След приключването ѝ пациентът остава под наблюдение известно време и се изписва.

Процедурата при дигитална субтракционна ангиография

Преди извършане на дигитална субтракционна ангиография се прави предварителна оценка на пациента, като се вземат предвид налични сърдечно-съдовите заболявания, диабет, приемани лекарства, всякакви алергии към каквото и да било или към йодсъдържащо контрастно вещество, предишни операции и бъбречни функции.

Осигурява се асептичо облекло и среда по време на подготовката на пациента. Пациентът се поставя в легнало положение по такъв начин, че да осигури лесно маневриране на рентгенолога, който ще извърши процедурата. В зависимост от случая и зоната на процедурата, може да се приложи седация или обща анестезия.

В началото на процедурата дигитална субтракционна ангиография се правят рентгенови изображения, преди да се приложи контрастно вещество в целевата област. На мястото, използвано за вход за достъп до целевата зона, се прилага анестезия. Обикновено влизането се извършва под ултразвуков контрол. След това с интродюсер и съответните инструменти се достига до изследваната зона. Последователно се правят рентгенови снимки, докато контрастното вещество се инжектира в целевата област. Благодарение на апарата, изображенията от предварителните снимки се изваждат от новите изображения и съдовете в изследваната област се визуализират ясно.

След приключване на процедурата интродюсерът се отстранява. Евентуално кървене в точката за достъп се спира контролирано. Пациентът остава под наблюдение за известно време.

Усложнения при дигитална субтракционна ангиография

Дигиталната субтракционна ангиография е златен стандарт в образната диагностика за визуализиране на кръвоносните съдове и кръвоснабдяването в дадена област от тялото, но в същността си това е инвазивна процедура. По време на процеса е възможно да възникнат локални и системни усложнения.

Локално процедурата може да причини увреждане на тъканта в точката за достъп. Тук съществува риск от образуване на тромби. Срещат се някои съдови проблеми като псевдоаневризма и артериовенозни фистули.

По време на процедурата съществуват рискове от запушване на вената, руптура на вените поради вътресъдов съсирек, въздушна емболия. Освен това, прилагането на контрастното вещество може да има токсично въздействие върху бъбреците.

Както при всяка хирургическа интервенция, пациентът може също да изпита безпокойство и свързано с това понижаване на кръвното налягане, гадене, замаяност и болка по време на процедурата.

ЛЕЧЕНИЕ

ТЕХНОЛОГИИ

ACIBADEM

×
Search