Дигитална мамография - ACIBADEM Здравни Услуги
ДИГИТАЛНА МАМОГРАФИЯ С ТОМОСИНТЕЗ

ДИГИТАЛНА МАМОГРАФИЯ С ТОМОСИНТЕЗ

Ключ за ранно откриване на рак на гърдата

Устройството за 3-измерна дигитална мамография с томосинтез, което осигурява триизмерни изображения с ниска доза облъчване, играе важна роля за ранното диагностициране на рак на гърдата.

Изображенията, заснети с 3-измерния дигитален мамограф, спомагат за поставянето на надеждна диагноза. С него серия дигитални изображения на гърдата, заснети на тънки слоеве, впоследствие се наслагват до получаването на 3-измерен образ и се анализират от специалист. Това позволява ефикасен анализ на подозрителните участъци.

Мамографското устройство създава отлични двуизмерни и триизмерни изображения при минимално облъчване. С капацитета си за осигуряване на томосинтезни образи на множество слоеве, апаратът се счита за революционен напредък в ранното откриване на рака. Създава серии от дигитални образи на различни разрези от гърдата, които в резултат дават триизмерно изображение.

Обикновената мамография показва проблеми в тъканите с едно изображение, докато новото устройство дава дигитално изобразяване на слоеве от гърдата. Тази характеристика позволява да не се пропускат проблемни зони и рак на гърдата.

ЛЕЧЕНИЕ

ТЕХНОЛОГИИ

ACIBADEM

×
Search