Кибернож - ACIBADEM Здравни Услуги
Лечение с КиберНож (CyberKnife)

Лечение с КиберНож (CyberKnife)

Кибернож (CyberKnife) е усъвършенствана технология за неинвазивна, безболезнена радиохирургия, с възможност за свръх прецизно лечение на тумори по цялото тяло.

Какво е Кибернож?

Кибернож е усъвършенстван линеен ускорител, предназначен за лечение на рак. Може да се използва за лечение на ракови и неракови тумори, и някои други състояния, за които е подходящо лечение с радиотерапия. Киберножът се състои от линеен ускорител с тегло 140 кг, произвеждащ 6 MV рентгенови лъчи, поставен върху 6-степенно роботизирано рамо, и автоматизирано легло за пациента, което може да се движи в 6 посоки. Устройството се върти около пациента, като използва роботизирана технология, контролирана от компютър, за да достави облъчване от стотици различни ъгли. Роботът работи с прецизност до 0,2 мм. С помощта на тази система, засегнатите от рак участъци от мозъка и по цялото тяло могат да бъдат лекувани с високи дози радиация. Здравите тъкани се предпазват в максимална степен от въздействието на радиацията.

Как работи Киберножът?

Лечението с кибернож започва след поставяне на пластмасова маска или имобилайзер на пациента, без да се налага хирургична операция. По време на самото лечение пациентът лежи върху маса, управлявана от роботизирана система, която може да се движи в шест посоки. Система за образно насочване определя местоположението на тумора и следи движенията на пациента, за да промени позицията при необходимост. Това помага за безопасното лечение на тумори на белия дроб или на черния дроб, които се изместват при дишане. По време на лечението не се налага пациентът да задържа дишането си или да диша равномерно. Системата сравнява изображенията, получени от компютърната томография и магнитния резонанс преди процедурата, с изображения заснети в реално време при лечението. Получените координати на тумора се оценяват с помощта на компютър в реално време и така се определя радиационната доза. По този начин, лечението не се влияе от леки движения на пациента. Доставената радиационна доза се фокусира върху тумора и увреждането на здрави тъкани се свежда до минимум. Резултатите от процедурата се проявяват постепенно с времето и туморът се свива.

Стереотактична аблативна лъчетерапия

Киберножът може да извършва стереотактична радиохирургия (SRS) и стереотактична аблативна лъчетерапия (SABR). Радиохирургията е алтернатива на хирургичната операция, която не изисква разрези. Вместо това се използват фокусирани радиационни лъчи за лечение на ракови тъкани с хирургическа прецизност. Целта е унищожаване на тумора в една единствена сесия чрез високи дози облъчване. Когато лечението се извършва в повече от една сесия (обикновено 3-5 сесии), то се нарича стереотактична лъчетерапия. За разлика от устройството Гама нож (Gamma Knife), което е предназначено за извършване на радиохирургия главно на мозъчни лезии, Киберножът може да осъществява лечение навсякъде по тялото. Това обикновено се нарича стереотактична лъчетерапия на тялото (SBRT) или стереотактична аблативна лъчетерапия (SABR). SABR прилага високи дози върху целевите зони с изключителна точност, като в същото време увреждането на околните здрави тъкани е минимално.

Предимства на Кибернож

 • Прецизност до части от милиметъра. Системата извършва лечението с милиметрична точност, като осигурява минимално увреждане на здрава тъкан.
 • Обхват на цяло тяло. Киберножът позволява лечение на тумори и лезии по цялото тяло. 
 • Алтернатива на хирургията. Киберножът е особено полезен при множество тумори, които изискват сложна операция, или за лечение на образувания, които не могат да бъдат отстранени хирургично.
 • Синхронизира се с движенията. Киберножът проследява дишането на пациента и движението на тумора, като прави своевременни корекции, за да приложи лъчелечението  в съответствие с промените.
 • Кратък цикъл на лечение. Обичайно радиационното лечение се прилага в 1 до 5 сесии.
 • Лечение без болка. Лъчелечението с радиохирургичната система Кибернож не причинява болка и не изисква анестезия.
 • Извънболнично лечение. Лечението с Кибернож значително ограничава рисковете от усложнения и продължително време за възстановяване, характерни за традиционната хирургия. След процедурата повечето пациенти могат да се приберат у дома и да се върнат към обичайните си дейности.

Лечение на рак с Кибернож

Киберножът може да се използва за лечение на рак навсякъде по тялото, където се налага лъчетерапия. Апаратът е предпочитан за лечение на доброкачествени и злокачествени тумори, метастази, артериовенозни малформации и някои функционални нарушения. Все пак, пациентите трябва да се консултират със своя лекар дали този вид лечение е подходящ за тях.

Кибернож може да се използва за лечение на тези и други състояния:

 • Първични и метастатични мозъчни тумори
 • Рак в областта на главата и шията
 • Гръбначни тумори
 • Тумори в меките тъкани (рак на белия дроб, рак на бъбрека, рак на черния дроб, рак на панкреаса)
 • Акустични невроми
 • Менингиоми и тумори в основата на черепа
 • Тумори на хипофизата
 • Очни тумори
 • Рецидиви и остатъчни тумори
 • Артериовенозни малформации
 • Функционални нарушения, като тригеминална невралгия
 • Рак на простатата

Този метод може да се прилага безопасно при пациенти, които вече са преминали лъчетерапия преди, но заболяването е рецидивирало в същата област.

Кибернож при рак на простатата

Кибернож може да се използва като първа линия лечение за рак на простатата в ранен стадий, с нисък и среден риск. При пациенти в напреднал стадий този метод може да помогне за забавяне прогресията на болестта.  Хирургията и лъчетерапията са често прилагани възможности за лечение при рак на простатата. Киберножът е също толкова ефективен, колкото и хирургията, и по-прецизен в сравнение с традиционната лъчетерапия. Според клиничните данни, лечението на простатата със SBRT осигурява отлични нива на преживяемост без заболяване пет години след лечението. Освен това, този метод е неинвазивен, безболезнен и удобен за пациентите. Лечението с Кибернож при рак на простатата обикновено изисква 4-5 сесии в рамките на 1-2 седмици, докато традиционната лъчетерапия отнема 8-10 седмици.

Странични ефекти от Кибернож

Поради своите специфични особености, Кибернож обикновено причинява по-малко и по-леки странични ефекти в сравнение със стандартната лъчетерапия. При повечето пациенти се наблюдават малко или никакви странични ефекти. Въпреки това, както всяко радиационно лечение, Кибернож носи някои потенциални рискове. Те варират при различните пациенти, в зависимост от вида на тумора, местоположението, лечебната доза и общото здравословно състояние. В някои случаи временно се наблюдават умора, кожно раздразнение, гадене и повръщане. При някои пациенти могат да възникнат и специфични проблеми в зависимост от третираната област. Желателно е да обсъдите подробно преди процедурата с Вашия лекар възможните странични ефекти и как те могат да бъдат овладени. Нашите лекари обсъждат в детайли с пациентите потенциалните странични ефекти и справянето с тях преди да пристъпят към процедура.

Защо да избера Acibadem?

 • Международно призната експертиза в лечението на рак. Пациенти от над 40 държави идват в Онкологичните центрове на Acibadem за своето онкологично лечение. Най-съвременни технологии, водещи медицински специалисти и мултидисциплинарен подход са нашите най-добри оръжия срещу рака.
 • Разнообразни възможности за лечение. Радиационната онкология се развива с бързи темпове, за да осигури все по-висока ефикасност и безопасност за пациентите с онкологични диагнози. В Acibadem разполагаме с най-новите апарати и възможности за лечение, достъпни днес, така че нашите лекари могат да изберат най-подходящото решение на всеки пациент.
 • Цялостно обслужване за международни пациенти. За удобство на нашите пациенти от чужбина, Центърът за международни пациенти осигурява 360-градусови услуги, от насрочване на лечението до съдействие в организацията на пътуването и престоя.

Какви видове рак се лекуват с Кибернож?

Киберножът е апарат за стереотактична радиохирургия, който се използва за лечение на рак. Може да се използва за първични или метастатични онкологични заболявания. Първичен тумор е този, който е възникнал в самия орган или тъкан. Произлиза от клетките на този орган или тъкан. Вторичният (метастатичен) тумор, от друга страна, се образува от разпространението на ракови клетки от дадена част в тялото към други части. Лечението с Кибернож се използва както при злокачествени, така и при доброкачествени видове рак. Освен това, ако вече лекуван рак се появи отново (рецидив), радиационните онколози могат да приложат лечение с Кибернож. Тази технология може да бъде полезна при унищожаването на някои видове тумори в мозъка, белите дробове, простатата, черния дроб, панкреаса, бъбреците, гърдата, яйчниците, гръбначния стълб, гръбначния мозък и главата и шията. Киберножът може да осигури по-добри резултати при локализирани тумори и пациенти с ограничен брой метастази.

Мозъкът е една от зоните, в които най-често се използва Кибернож. Различни видове мозъчни тумори като астроцитоми, глиоми, тумори в основата на черепа, менингиоми, шваноми, аденоми на хипофизата и мозъчни метастази могат да бъдат лекувани с тази технология. В зависимост от размера, местоположението и вида на тумора, лекарите решават дали да приложат лечение с Кибернож или не. В Acibadem се събират бордове за мозъчни тумори, за да обсъдят пациентите и да преценят кое лечение би било най-подходящо за всеки от тях.

Киберножът е алтернатива за лечение при локализиран рак на простатата. От няколко години лъчетерапията се използва за лечение на рак на простатата. С конвенционална лъчетерапия ракът се унищожаваше с над 30 сесии за 2 месеца. Това беше дълъг и изтощителен за пациентите лечебен процес. Днес обаче лечението с Кибернож приключва с по-малко от 5 сесии за 2 седмици. До момента повече от 20 000 случая на рак на простатата са били лекувани с Кибернож.

Какво мога да очаквам след лечение с Кибернож?

След поставянето на точна диагноза, оптималното лечение за Вашия случай се обсъжда от туморния борд на Acibadem. Туморният борд включва мултидисциплинарен екип, състоящ се от хирурзи, медицински онколози, радиационни онколози, радиолози, лекари по нуклеарна медицина и патолози, който се събира на редовни срещи, за да обсъди различните фактори, влияещи върху състоянието на пациента. След това те определят най-добрия възможен начин за лечение.

В случай че киберножът е най-доброто лечение за Вас, екипът по радиационна онкология планира Вашето лечение стъпка по стъпка. След компютърна томография с висока разделителна способност, изображението се прехвърля в системата на апарата. Радиационните онколози изследват размера, формата и местоположението на тумора. Последователно се оформя радиационния лъч, определят се дозата и броя на лечебните сесии.

При лечението с Кибернож, Acıbadem се стреми да достави високи дози и прецизно насочено облъчване до тумора. При ликвидирането на тумора здравите тъкани са предпазени. Цялото лечение е не повече от пет сесии. Всяка сесия завършва за 30 до 60 минути. Лечението с Кибернож е безболезнено и неинвазивно. По време на процедурата, пациентът е удобно разположен на масата за лечение, без анестезия. Киберножът разполага с роботизирана ръка, която доставя радиационни лъчи. Тази роботизирана ръка се движи и огъва около пациента, за да осъществи облъчването от различни ъгли. Киберножът е амбулаторна процедура, след която пациентите могат да напуснат болницата. Прилагането на всички сесии отнема около 1 до 2 седмици и след приключването им, лекарите назначават образно изследване, за да проверят как туморът отговаря на лечението.

Какви са недостатъците на Кибернож?

След лечението пациентите обикновено могат да се върнат към обичайния си живот. Лъчетерапията има някои странични ефекти, но като се вземат предвид плюсовете и минусите, недостатъците са значително по-ограничени от предимствата. Нежелани реакции могат да се проявят по време на лъчетерапия или след нея. Отделението по радиационна онкология на Acıbadem разполага с най-новите технологии като CyberKnife, MRIdian и ETHOS, които доставят прецизно насочени радиационни лъчи към тумора. Това означава, че здравите органи и тъкани са защитени от облъчване. По този начин страничните ефекти от лъчетерапията се минимизират в значителна степен.

Най-честите странични ефекти от лечението с Кибернож включват умора, гадене и кожно раздразнение. Тези нежелани реакции продължават само за кратко време. Потенциалните странични ефекти на Кибернож се променят в зависимост от третираната зона. Например, ако даден пациент има рак на простатата и се лекува с кибернож, той може да изпита по-често уриниране, неотложни позиви за уриниране, слаба струя на урината и затруднено започване на уриниране. Тези ефекти обикновено не са тежки или постоянни, и изчезват след приключване на лечението.

Кибернож е един от най-предпочитаните радиохирургични апарати за лечение на мозъчни тумори. Това е така главно защото този метод на лечение запазва важни функции на мозъка и минимизира страничните ефекти в сравнение с традиционните видове лъчетерапия. Страничните ефекти, свързани с лечението на мозъка с Кибернож, са главоболие, повръщане, гърчове и некроза, които обикновено са леки и временни състояния.

ЛЕЧЕНИЕ

ТЕХНОЛОГИИ

ACIBADEM

×
Search