КИБЕРНОЖ

КИБЕРНОЖ

Прецизност до милиметър при лечение на ракови тъкани

CyberKnife (Кибернож) е технологично усъвършенствана система за радиохирургия, която предоставя възможност за лечение на тумори по цялото тяло с прецизност под милиметър.

CyberKnife се използва и за лечение на множество тумори, които изискват комплексна хирургия, както и в лечението на тумори, които не могат да бъдат достигнати хирургично. Неговата милиметрична точност минимизира потенциалните увреждания на здрави тъкани около тумора. Киберножът проследява и мониторира дихателните движения при пациента, за да съобрази изместването на тумора по време на процедурата, като осигурява прецизно доставяне на радиационната доза.

Лечението с Кибернож е безболезнено и не налага поставянето на анестезия. Пациентите могат бързо да се завърнат към обичайното си ежедневие след приключване на лечението.

Какво е CyberKnife?

CyberKnife е радиохирургична система, предназначена за лечение на рак с точност до по-малко от милиметър. С това устройство радиационните лъчи се фокусират върху засегнатите от рака участъци от мозъка и тялото, като доставят висока доза радиация. Същевременно, здравите тъкани са защитени в максимална степен от ефекта на облъчването. Тази роботизирана технология, контролирана от компютър, се движи и върти около пациента, за да достави облъчване от стотици различни ъгли. Всъщност, CyberKnife е усъвършенстван линеен ускорител, поставен върху роботизирани устройства, използвани в индустриалния сектор. Това е апаратура за стереотактична радиохирургия (SRS), която използва радиационни лъчи, фокусирайки ги върху засегнатите от рак участъци в мозъка и тялото, особено в трудни за достигане зони, за да достави високи дози радиация, като същевременно осигурява максимална защита за нормалните тъкани. SRS може да се дефинира като лечение в целева зона, определена чрез триизмерни координати, чрез пълно унищожаване на тумора в една единствена сесия, с висока доза радиация. Когато това лечение се извършва в повече от една сесия (най-често 3-5 сесии), то се нарича стереотактична радиотерапия (SRT).

Какви специалисти могат да извършват лечение сКибернож?

Специалистите, които прилагат лечението с Кибернож, се наричат радиационни онколози. Освен тях участват и специалисти по медицинска физика, които са отговорни за качеството на приложеното лечение; технически специалисти в областта на радиотерапията, които боравят с апаратурата; медицински сестри, които асистират на лекарите и следят напредъка при пациента; административни и помощни екипи, които са готови да отговорят на всички въпроси и да съдействат процедурата да бъде по-комфортна и ефективна за пациента, както и да осигурят съдействие на радиационния онколог.

При какви видове рак се използва CyberKnife?

CyberKnife може да се използва за всички лезии в областта на мозъка, главата и шията, без значение от размера и местоположението им. Най-често се използва при лечението на доброкачествени и злокачествени тумори, метастази, артериовенозни малформации и някои функционални заболявания.

 • Може да се използва и при рак на белите дробове; рак на простатата; рак в областта на главата и шията; тумори на гръбначния стълб, рак на панкреаса и метастази, които не могат да бъдат лекувани с други методи и са малко на брой; при белодробни или чернодробни тумори, които се изместват при дишане; при някои тумори, които в миналото не можеха да бъдат лекувани или можеха да се лекуват само с осакатяваща операция; при тумори разположени около очите, чието хирургично лечение би наложило отстраняване на окото, както и при заболявания на гръбначния стълб, които са свръх чувствителни към радиация.
 • Методът се използва и при пациенти, които вече са преминали лъчетерапия, но заболяването е възникнало повторно в същата зона.

Какво предоставя CyberKnife на пациента?

Лечението с Кибернож е подходящо за лезии, разположени в малки и трудно достъпни зони, които не могат да бъдат оперирани хирургично.

 • Това е лечебна опция за тумори, които не налагат хирургична намеса или изискват много сложна операция, или са неоперабилни
 • Устройството извършва лечението с чувствителност под милиметри и се стреми да ограничи до минимум увреждането на здрави тъкани.
 • Бързо лечение с прилагане на дозата в 1 до 5 сесии.
 • По време на лечението, туморът и движенията на пациента се проследяват в реално време с помощта на компютърно контролирана роботизирана технология и образна система. Всяка промяна в местоположението се улавя и лъчението се коригира незабавно.
 • CyberKnife проследява дишането на пациента и последващото от него изместване на тумора, като нанася прецизни корекции и прилага лечението в съответствие с тях.
 • Множество тумори могат да бъдат лекувани едновременно.
 • Методът е безболезнен и не налага поставяне на анестезия.
 • Пациентът няма нужда да бъде хоспитализиран и може бързо да се завърне към обичайния си начин на живот.

Запознайте се с устройството на CyberKnife

Радиохирургичната система CyberKnife е устройство, предназначено за лечение на рак. Състои се от линеен ускорител с тегло 140 кг, който произвежда 6 MV рентгенови лъчи, поставен върху 6-степенно роботизирано рамо и автоматизирано легло за пациента, което може да се движи в 6 посоки. Роботът работи с прецизност до 0,2 мм. Киберножът съчетава образна система за определяне на целта и компютърно контролирана роботизирана система за насочване, които атакуват тумора с голяма точност.

Как се извършва процедурата сКибернож?

Прилагането на лечението с кибернож започва след поставяне на пластмасова маска на лицето на пациента, без да се налага хирургична операция. По време на самото лечение пациентът лежи върху маса, която се управлява от роботизирана система и може да се движи в 6 посоки. Включва се и система за образно насочване, която определя местоположението на тумора и следи за движения, за да промени позицията на пациента при необходимост. Тя позволява прецизно лечение на тумори на белите дробове или на черния дроб, които изместват локацията си при дишане. По време на лечението не се налага пациентът да задържа дишането си или да диша равномерно. Системата сравнява изображенията, получени от компютърната томография и магнитния резонанс преди процедурата, с изображения заснети в реално време при лечението. Получените координати на тумора се оценяват с помощта на компютри в реално време и така се определя радиационната доза. По този начин, лечението не се влияе от леки движения на пациента. То се фокусира върху тумора и увреждането на здрави тъкани се свежда до минимум.

CyberKnife е първата и единствената в света радиохирургична система, създадена за лечение на тумори по цялото тяло с милиметрична точност. Благодарение на нея, засегнати от рак участъци в мозъка и по цялото тяло могат да се лекуват с високи дози радиация. Здравите тъкани се предпазват в максимална степен от ефекта на радиацията. Благодарение на роботизираната технология, контролирана от компютри, устройството се върти около пациента, сякаш танцува, и извършва лечението, като прилага облъчване от стотици различни ъгли. Киберножът се състои от множество подсистеми с напреднали технологии. Устройството е в състояние да определя местоположението на тумора, с помощта на системата си за образно насочване, и разполага със съвременна компютърно контролирана роботизирана система за позициониране на пациента. Всички тези системи улесняват лечението на тумори с висока прецизност.

При какви заболявания се използва?

CyberKnife е одобрен от Агенцията по храните и лекарствата (FDA) за лечение на тумори и лезии навсякъде по тялото, където се налага радиотерапия. Все пак, пациентите трябва да се консултират със своя лекар дали този вид лечение е подходящ за тях. Заболяванията, които могат да бъдат лекувани с Кибернож включват:

 • Първични & метастатични мозъчни тумори
 • Рак на гръбначния стълб
 • Тумори на гръбначния мозък
 • Тумори на меките тъкани (бял дроб, бъбрек, черен дроб, панкреас)
 • Акустични невроми
 • Менингиоми и тумори в основата на черепа
 • Тумори на хипофизата
 • Рецидиви и остатъчни тумори
 • Артериовенозни малформации (AVM)
 • Функционални нарушения, като например тригеминална невралгия

Какви са предимствата на CyberKnife?

 • Лечение без болка
  Лечението с радиохирургичната система CyberKnife не предизвиква болка.
 • Без рамка
  Способността на CyberKnife да коригира лъчението в съответствие с движенията на пациента и елиминира необходимостта от причиняващата болка и дискомфорт метална рамка за главата, която се използва с други стереотактични технологии.
 • Обхват на цяло тяло
  Уникалният дизайн на CyberKnife позволява лечение на тумори и лезии по цялото тяло, което е изцяло нов подход в радиохирургията. Радиотерапевтичното облъчване може да се прилага върху меки тъкани като бял дроб, черен дроб, бъбреци и други органи, както и в областта на мозъка и гръбначния стълб.
 • Извънболнично лечение
  Лечението с Кибернож значително ограничава рисковете от усложнения и продължително време за възстановяване, характерни за традиционната хирургия. CyberKnife може да извършва и „поетапна“ радиохирургия, при която пълната доза облъчване се разделя на две до пет по-малки дози в рамките на няколко дни. Това е особено полезно при лечението на по-големи тумори или такива, които са разположени в близост до чувствителни зони, тъй като осигурява по-добра защита за околните тъкани. След процедурата повечето пациенти могат да се върнат у дома и да възобновят обичайните си дейности.

Технологии, използвани при този метод за радиационна онкология:

SRT / SRS:

Стереотактична радиохирургия (SRS), която представлява лечение фокусирано в целева зона, определена чрез 3D координати, което има за цел пълно унищожаване на тумора в една единствена сесия, с висока доза радиация. Когато това лечение се извършва в повече от една сесия (най-често 3-5 сесии), то се нарича стереотактична радиотерапия (SRT).

ЛЕЧЕНИЕ

ТЕХНОЛОГИИ

ACIBADEM

×
Search