» Лечение с КиберНож (CyberKnife)
Лечение с КиберНож (CyberKnife)

Лечение с КиберНож (CyberKnife)

Кибернож (CyberKnife) е усъвършенствана технология за неинвазивна, безболезнена радиохирургия, с възможност за свръх прецизно лечение на тумори по цялото тяло.

Какво е Кибернож (CyberKnife)?

Кибернож е усъвършенстван линеен ускорител (LINAC), предназначен за лечение на рак. Може да лекува ракови и неракови тумори и някои други състояния, за които е подходящо лечение с радиотерапия. Киберножът се състои от линеен ускорител с тегло 140 кг, който произвежда 6 MV рентгенови лъчи, поставен върху 6-степенно роботизирано рамо. Разполага с автоматизирано легло за пациента, което може да се движи в 6 посоки. Устройството се движи и върти около пациента, като използва роботизирана технология, контролирана от компютър, за да достави облъчване от стотици различни ъгли. Роботът работи с прецизност до 0,2 мм. С тази система засегнатите от рак участъци от мозъка и по цялото тяло могат да бъдат лекувани с високи дози радиация. Здравите тъкани се предпазват в максимална степен от въздействието на радиацията.

Как работи киберножът?

Прилагането на лечението с кибернож започва след поставяне на пластмасова маска или имобилайзер на пациента, без да се налага хирургична операция. По време на самото лечение пациентът лежи върху маса, която се управлява от роботизирана система и може да се движи в 6 посоки. Включва се и система за образно насочване, която определя местоположението на тумора и следи за движения, за да промени позицията на пациента при необходимост. Това помага за безопасното лечение на тумори на белите дробове или на черния дроб, които изместват локацията си при дишане. По време на лечението не се налага пациентът да задържа дишането си или да диша равномерно. Системата сравнява изображенията, получени от компютърната томография и магнитния резонанс преди процедурата, с изображения заснети в реално време при лечението. Получените координати на тумора се оценяват с помощта на компютър в реално време и така се определя радиационната доза. По този начин, лечението не се влияе от леки движения на пациента. Доставената радиационна доза се фокусира върху тумора и увреждането на здрави тъкани се свежда до минимум. Ефектът от процедурата се реализира постепенно за определен период от време и туморът се свива.

Стереотактична аблативна лъчетерапия (SABR) 

Киберножът може да извършва стереотактична радиохирургия (SRS) и стереотактична аблативна лъчетерапия (SABR). Радиохирургията е алтернатива на хирургичната операция и не изисква правенето на никакви разрези. Вместо това се използват фокусирани радиационни лъчи за лечение на ракови тъкани с хирургическа прецизност. Целта е пълно унищожаване на тумора в една единствена сесия чрез високи дози облъчване. Когато лечението се извършва в повече от една сесия (обикновено 3-5 сесии), то се нарича стереотактична лъчетерапия (SRT). За разлика от устройството Гама нож (Gamma Knife), което е предназначено за извършване на радиохирургия главно на мозъчни лезии, Киберножът може да осъществява лечение навсякъде по тялото. Това обикновено се нарича стереотактична лъчетерапия на тялото (SBRT) или стереотактична аблативна лъчетерапия (SABR). SABR прилага високи дози върху целевите зони с изключителна точност, като в същото време увреждането на околните здрави тъкани е минимално.

Предимства на Кибернож

 • Прецизност до части от милиметъра. Системата извършва лечението с милиметрична точност, като по този начин ограничава увреждането на здрава тъкан до минимум.
 • Обхват на цяло тяло. Кибернож(CyberKnife) позволява лечение на тумори и лезии по цялото тяло. 
 • Алтернатива на хирургията. Киберножът е особено полезен при множество тумори, които изискват сложна операция, или за лечение на образувания, които не могат да бъдат отстранени хирургично.
 • Синхронизира се с движенията. Киберножът проследява дишането на пациента и движението на тумора, като прави своевременни корекции, за да приложи лъчелечението  в съответствие с промените.
 • Бързо лечение. Обичайно радиационното лечение се прилага в 1 до 5 сесии.
 • Лечение без болка. Лъчелечението с радиохирургичната система Кибернож не причинява болка и не изисква анестезия.
 • Извънболнично лечение. Лечението с Кибернож значително ограничава рисковете от усложнения и продължително време за възстановяване, характерни за традиционната хирургия. След процедурата повечето пациенти могат да се приберат у дома и да се върнат към обичайните си дейности.

Лечение на рак с Кибернож

Кибернож (CyberKnife) може да се използва за лечение на рак навсякъде по тялото, където се налага радиотерапия. Апаратът е предпочитан за лечение на доброкачествени и злокачествени тумори, метастази, артериовенозни малформации и някои функционални нарушения. Все пак, пациентите трябва да се консултират със своите лекари дали този вид лечение е подходящ за тях.

Заболяванията, които могат да бъдат лекувани с Кибернож включват:

 • Първични и метастатични мозъчни тумори;
 • Рак в областта на главата и шията;
 • Гръбначни тумори;
 • Тумори в меките тъкани (рак на белия дроб, рак на бъбрека, рак на черния дроб, рак на панкреаса);
 • Акустични невроми;
 • Менингиоми и тумори в основата на черепа;
 • Тумори на хипофизата;
 • Очни тумори;
 • Рецидиви и остатъчни тумори;
 • Артериовенозни малформации (АВМ);
 • Функционални нарушения, като тригеминална невралгия;
 • Рак на простатата и др.

Методът може да се прилага безопасно при пациенти, които вече са преминали лъчетерапия преди, но заболяването е рецидивирало в същата област.

Кибернож за рак на простатата

Кибернож може да се използва като първа линия лечение за рак на простатата в ранен стадий, с нисък и среден риск. При пациенти в напреднал стадий този метод може да помогне за забавяне прогресията на болестта.  Хирургията и лъчетерапията са често прилагани възможности за лечение при рак на простатата. Киберножът е също толкова ефективен, колкото и хирургията, и по-точен в сравнение с традиционната лъчетерапия. Според клиничните данни, лечението на простатата със SBRT осигурява отлични нива на преживяемост без заболяване пет години след лечението. Освен това, този метод е неинвазивен, безболезнен и удобен за пациентите. Лечението с Кибернож при рак на простатата обикновено изисква 4-5 сесии в рамките на 1-2 седмици, докато традиционната лъчетерапия отнема 8-10 седмици.

Странични ефекти от Кибернож

Поради своите специфични особености, Кибернож обикновено причинява по-малко и по-леки странични ефекти в сравнение със стандартната лъчетерапия. При повечето пациенти се наблюдават малко или никакви странични ефекти. Въпреки това, както всяко радиационно лечение, Кибернож носи някои потенциални рискове. Те могат да варират в зависимост от конкретния пациент, вида на тумора, местоположението, лечебната доза и общото здравословно състояние. В някои случаи може временно да се наблюдават умора, кожно раздразнение, гадене и повръщане. При някои пациенти могат да възникнат и специфични проблеми в зависимост от третираната област. Желателно е да обсъдите подробно преди процедурата с Вашия лекар възможните странични ефекти и как те могат да бъдат овладени.

Защо да избера Acibadem?

 • Международно призната експертиза в лечението на рак. Пациенти от над 40 държави идват в Онкологичните центрове на Acibadem за своето онкологично лечение. Най-съвременни технологии, водещи медицински специалисти и мултидисциплинарен подход са нашите най-добри оръжия срещу рака.
 • Различни възможности за лечение. Радиационната онкология се развива с бързи темпове, за да осигури все по-висока ефикасност и безопасност за пациентите с онкологични диагнози. В Acibadem разполагаме с най-новите апарати и възможности за лечение, достъпни днес, така че нашите лекари имат свободата да изберат най-подходящото решение на всеки пациент.
 • Цялостно обслужване за международни пациенти. За удобство на нашите пациенти от чужбина, Центърът за международни пациенти осигурява 360-градусови услуги, от насрочване на лечението в Acıbadem до съдействие в организацията на пътуването и престоя в Турция.

ЛЕЧЕНИЕ

ТЕХНОЛОГИИ

ACIBADEM

×
Search