» БРАХИТЕРАПИЯ

БРАХИТЕРАПИЯ

Брахитерапията е метод, използван за повишаване на локалния контрол над заболяването, чрез увеличаване на радиационната доза, приложена върху тумора, преди и след прилагането на външна радиотерапия. Тя обаче може да се използва и самостоятелно с лечебни цели при пациенти, чието състояние е подходящо за такъв тип лечение.

При брахитерапията радиоактивните източници се поставят вътре в самия тумор и прицелните тъкани, с помощта на уникални методи. По този начин се ограничава дозата облъчване за тъканите около източниците.

Технологии, използвани при този метод в Радиационната онкология:

  • IGRT: Образно направлявана радиотерапия
  • IMRT: Радиотерапия с модулиран интензитет
  • Конформална радиотерапия: 3D конформална лъчетерапия
  • SRT/SRS: Стереотактична радиотерапия/Стереотактична радиохирургия

Области на приложение в радиотерапията

Радиотерапията (лъчетерапията) може да се раздели в две основни групи, в зависимост от напредъка на заболяването:

Лечебна радиотерапия

С оглед на наличната информация за заболяването, тя се прилага в случаите, когато болестта може да бъде напълно излекувана. Може да се използва самостоятелно или в комбинация с хирургия и/или химиотерапия.

Палиативна радиотерапия

Прилага се в случаите, когато не е възможно заболяването да се унищожи напълно. Целта в такъв случай е да се предотврати или да се облекчи страданието, както и да се подобри качеството на живот при хора, изправени пред сериозни и комплексни заболявания. Болка в костите например може да се намали чрез радиотерапия. При хеморагични тумори, кръвозагубата може да се постави под контрол с помощта на радиотерапия. Радиационната доза при такъв тип лъчетерапия е по-ниска в сравнение с лечебната лъчетерапия. Продължителността на лечението също е по-кратка.

ЛЕЧЕНИЕ

ТЕХНОЛОГИИ

ACIBADEM

×
Search