4D ултрасонография на гърдата - ACIBADEM Здравни Услуги
4D УЛТРАСОНОГРАФИЯ НА ГЪРДАТА

4D УЛТРАСОНОГРАФИЯ НА ГЪРДАТА

Осигурява детайлни изображения на всеки участък от гърдата

Автоматизираният волуметричен скенер за гърда (ABVS) е ново технологично устройство за мамографско изследване, наричано още автоматизирана ехография на гърдата, обемна ултрасонография на гърдата или 4-измерен ултразвук.

Технологията на 4-измерната ултрасонография позволява снемане на изображения на гърдата при стандартно позициониране. Впоследствие получените серии от изображения се генерират на специален екран и се оценяват от лекар. Технологията позволява повторно генериране и оценяване на изображенията на екрана за всяко напречно сечение, като по този начин се ограничава рискът от грешки и се предотвратява пропускането на съмнителни находки в гърдата.

ЛЕЧЕНИЕ

ТЕХНОЛОГИИ

ACIBADEM

×
Search