» Благодарност към проф. Бахaттин Чичек
Благодарност към проф. Бахaттин Чичек

Благодарност към проф. Бахaттин Чичек

… да запазя положителната си нагласа и вяра в успешния резултат на лечението.

Уважаема г-жо Хинова,

С настоящото писмо бих искал да изкажа своята благодарност за съдействието Ви, свързано с организирането и провеждането на моето лечение в болница Acibadem Maslak, гр. Истанбул, Турция. Също така, не мога да не изразя своята изключителна благодарност към проф. Чичек, чийто професионален подход и увереност по време на всички срещи и извършени манипулации, ми помогнаха да запазя положителната си нагласа и вяра в успешния резултат на лечението. Не на последно място, бих искал да благодаря на г-жа Елис Бодуроглу, за изключително високото ниво на организираност, професионализъм и добронамереност, благодарение на които престоят ми в болница Acibadem Maslak и в гр. Истанбул, Турция, премина невероятно гладко и спокойно, което бе от огромно значение за мен като пациент.

Още веднъж, благодаря на всички Вас!

Поздрави,

Методи Начков

ЛЕЧЕНИЕ

ТЕХНОЛОГИИ

ACIBADEM

×
Search