БЛАГОДАРЯ ЗА ПОДКРЕПАТА ПО ВРЕМЕ НА ТОЗИ ТЕЖЪК ЗА НАС МОМЕНТ! - Acıbadem Healthcare Services (BG)
БЛАГОДАРЯ ЗА ПОДКРЕПАТА ПО ВРЕМЕ НА ТОЗИ ТЕЖЪК ЗА НАС МОМЕНТ!

БЛАГОДАРЯ ЗА ПОДКРЕПАТА ПО ВРЕМЕ НА ТОЗИ ТЕЖЪК ЗА НАС МОМЕНТ!

До Ръководството на болница Аджъбадем кв. Маслак Истанбул

БЛАГОДАРСТВЕНО ПИСМО ОТ ТАНЯ ОРЛИНОВА СТАНЧЕВА ГР. СВИЛЕНГРАД БЪЛГАРИЯ

Искам да изкажа най искрената си благодарност, както и тази на семейството ми на Професор Доктор Тайфун Карахасаноглу и Професор Доктор Юзлем Ер за високия професионализъм, помощта и подкрепата по време на този тежък за нас момент!

Така също изказвам благодарност и на целия персонал в хирургично отделение и отделението за химиотерапия Благодаря на всички за грижите и подкрепата Невероятен професионализъм и страхотно отношение към пациентите.

Също така изказвам огромна благодарност на преводачката, която беше неотлъчно до нас по време на операцията ми и продължава да е до нас и ни помага при посещенията ни в болницата да организира прегледите ни. За нас се грижеше и Елис Бодуроглу която също е толкова добра мила и отзивчива. Благодаря ви слънчеви момичета.

От сърце пожелавам на целия екип здраве и професионални успехи

Благодария
С уважение,
Таня Станчева

ЛЕЧЕНИЕ

ТЕХНОЛОГИИ

ACIBADEM

×
Search