НАЙ-УМНИЯТ МЕТОД ЗА РАДИОТЕРАПИЯ С ПРЕЦИЗНО ТАРГЕТИРАНЕ НА ТУМОРИТЕ ВЕЧЕ Е В ТУРЦИЯ! - Acıbadem Healthcare Services (BG)
НАЙ-УМНИЯТ МЕТОД ЗА РАДИОТЕРАПИЯ С ПРЕЦИЗНО ТАРГЕТИРАНЕ НА ТУМОРИТЕ ВЕЧЕ Е В ТУРЦИЯ!

НАЙ-УМНИЯТ МЕТОД ЗА РАДИОТЕРАПИЯ С ПРЕЦИЗНО ТАРГЕТИРАНЕ НА ТУМОРИТЕ ВЕЧЕ Е В ТУРЦИЯ!

MRIdian е последното достижение в радиотерапията при лечение на рак. Апаратът MRIdian, който осъществява „интелигентна лъчетерапия“ с помощта на усъвършенстван софтуер и вграден ЯМР, може да проследява движенията на тумора, да създава ясни изображения с висока скорост и да препрограмира лечението в съответствие с движението на тумора по време на процедурата. Това позволява лъчите да атакуват прецизно тумора, като избягват околните тъкани. Всички тези предимства позволяват успеваемостта при лечение на рак с лъчетерапия да нарасне до 90%. Новото технологично устройство вече е достъпно и за пациенти от Турция и съседни държави, в болница Acıbadem Maslak.

Честотата на заболевамостта от рак постоянно се увеличава в световен мащаб. Поради значимостта и животозастрашаващата същност на болестта, тя представлява ключов проблем за общественото здравеопазване. Това кара учените постоянно да търсят нови методи, които да увеличат успеваемостта при диагностицирането и лечението на ракови заболявания. Последният продукт на техните усилия в областта на лъчетерапията е MRIdian. Това е усъвършенствано устройство с „умен“ софтуер, което позволява лечението да се извършва на базата на изображения от ядрено-магнитен резонанс (ЯМР) и разполага с много характеристики, които превъзхождат по-старите версии линейни ускорители.

Acıbadem Healthcare Group, която осигурява здравни услуги по международни стандарти в 22 болници и 16 медицински центъра в 4 държави по света, оборудва болница Acıbadem Maslak с апарата MRIdian – най-съвременното „умно устройство за радиотерапия“. Проф. Енис Йозяр – академик, който от дълги години работи в тази сфера в Катедрата по радиационна онкология в Университета Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar, сподели с нас информация за преимуществата от това устройство за пациентите.

Ултра ясни изображения с висока скорост

Лъчетерапията е често използван метод за лечение на рак и в около 90% от случаите се прилага с устройства, наречени линейни ускорители. Те генерират рентгенови лъчи от електричество и ги доставят до таргет зоните у пациента, като ги откриват с помощта на образни методи. По този повод проф. Йозяр обяснява: „В миналото получавахме изображенията на филми с помощта на устройства, интегрирани в радиологичната машина. След това навлезе употребата на томографията. Но никой от тези образни методи не беше в състояние да покаже добре тумора и околните тъкани. Затова се опитвахме да видим тумора по индиректни начини, чрез навлизане в засегнатата зона с игли и поставяне на метални маркери. Тъй като приложенията не показваха меките тъкани и тумора, създаваните изображения се базираха на костите. Новият апарат, от своя страна, комбинира ЯМР – най-добрият образен метод към момента, с линеен ускорител LINAC“.

С MRIdian се получават отлични изображения, а една от най-важните характеристики на устройството е способността му да показва локацията на тумора кристално ясно. Проф. Йозяр добавя: „В миналото бяхме принудени да откриваме туморите на снимки, които изглеждаха замъглени. Беше невъзможно да се определят с точност границите на тумора. Трябваше да поставим границите безопасно, за да предотвратим увреждането на здрави тъкани. Но тъй като изображенията бяха неясни, оставаше възможността някои здрави тъкани да бъдат засегнати от лъчите“.

Друго голямо преимущество на новото устройство е това, че позволява мигновено заснемане на изображения, които могат да бъдат както неподвижни, така и във видео формат.

Улавя движенията на тумора

Едно от основните предимства на апарата е способността му да улавя движенията на тумора. Понякога пациентът може да извърши неволно движения или вътрешните органи да се помръднат по време на процедурата. Макар пациентът да е наясно, че е от ключово значение да остане неподвижен по време на лечението, понякога това е невъзможно. Така например, пациентът може несъзнателно да вдиша и това кара тумора временно да промени местоположението си. Тъй като лъчите продължават да се доставят в същата точка, дори и ако туморът се измести, те срещат здрави тъкани и ги увреждат. Умният софтуер на новото устройство обаче позволява мигновено и продължително заснемане на ЯМР-изображения, като осигурява ясни образи и по този начин дава възможност движенията на всеки тумор да се уловят на момента. С тази опция за незабавно идентифициране на движенията, целта и дозата се преизчисляват в съответствие с изместването на тумора. Благодарение на това,  дори и тумори, които е невъзможно да се видят с просто око се изобразяват ясно с новото устройство; това позволява на радиационните онколози да извършват радиотерапия с висока прецизност и точност, въз основа на преизчисления, извършени на момента и според последното местоположение на тумора.

Методът е приложим при всички тумори

MRIdian  може да бъде използван при всички тумори в тялото. Новият метод предоставя на пациентите значителни ползи в случаи на рак на белия дроб, рак на простатата, коремни тумори, чернодробни метастази и рак на панкреаса. Проучване на характеристиките на уреда е показало, че най-успешни резултати се постигат при пациенти с рак на панкреаса. При тях успеваемостта се увеличава от 10% на 90% с използването на новия метод. Това постижение, което може да бъде наречено революция в лечението, се счита за приложимо и при други туморни локации. Като позволява незабавното идентифициране при промяна в местоположението на тумора, методът дава възможност тумора да получава максималната доза във всеки един момент. Това, на свой ред, повишава успеваемостта на лечението.

ПРЕДИМСТВАТА НА MRIdian

  • Методът осигурява ясни изображения на тумора в реално време по време на лечение.
  • Изображенията под формата на снимки или видео позволяват на радиационния онколог да доставя лъчите с прецизността на хирург.
  • Продължителното и мигновено проследяване на изображенията дават възможност за пренастройване в съответствие с движенията на тумора.
  • Това гарантира, че всички тумори ще бъдат таргетирани и унищожени с абсолютна точност.
  • С този метод туморът се подлага на чувствително радиационно третиране, без да се увреждат околните здрави тъкани.
  • Методът може да се прилага при всички тумори и дава възможност за безопасно третиране на тумори на белия дроб и подвижни органи в коремната област.
  • Всички тези преимущества позволяват до туморите да се доставят високи дози радиация.
  • Това, на свой ред, позволява намаляване броя на лечебните сесии.

ЛЕЧЕНИЕ

ТЕХНОЛОГИИ

ACIBADEM

×
Search