При мозъчни тумори, съвременни технологии увеличават значително ефективността на лечението в сравнение с преди 10 години - Acıbadem Healthcare Services (BG)
При мозъчни тумори, съвременни технологии увеличават значително ефективността на лечението в сравнение с преди 10 години

При мозъчни тумори, съвременни технологии увеличават значително ефективността на лечението в сравнение с преди 10 години

В наши дни, неврохирургията напредва благодарение на опита на лекарите, но също и на съвременните технологии, които позволяват да се достигнат и лекуват някои от най-сериозните доброкачествени и злокачествени мозъчни тумори. Терапиите стават все по-персонализирани, но за дългосрочното възстановяване на пациентите е важно те да се прилагат в центровете с най-добри резултати. В ACIBADEM неврохирургични екипи, ръководени от президента на Световната академия по неврохирургия проф. Неджметин Памир, се занимават със сложни случаи и постигат все по-висока успеваемост при лечението. Проф. д-р Корай Йоздуман, специалист в лечението на мозъчни тумори, разказва подробно какви са възможностите за лечение и технологиите, които правят възможно удължаването на преживяемостта при такава диагноза.

Какви са най-често срещаните мозъчни тумори, които диагностицирате?

Повечето тумори в мозъка, които диагностицираме, не са злокачествени. Около две трети от мозъчните тумори са доброкачествени, тоест по-малко опасни от злокачествените. Те се развиват по-бавно, локализирани са и клетките им не мигрират на други локации, както се случва при малигнените тумори. Но когато става въпрос на рак на мозъка, те са едни от най-опасните: лечението е трудно, изисква се комплексна информация, сложни процедури за точно диагностициране и квалифициран екип, който умее да се справя с такъв тип лезии. И отново подчертавам, че тези тумори не са лесни за лечение.

Известни ли са причините за възникване на тези тумори или медицината все още не е наясно с тях?

Преди пет години знаехме съвсем малко за причините за възникването на мозъчни тумори, докато сега разполагаме с повече информация. На този етап знаем една сериозна причина за появата на мозъчни тумори и това е облъчването. Това засяга пациенти, които живеят или работят в зоната на уранови мини или на инциденти, свързани с радиационно облъчване, като например Чернобил. Освен облъчването, засега няма ясни доказателства за наличието на връзка между вредни фактори на околната среда и възникването на мозъчни тумори. При рака на белия дроб например е известно, че тютюнопушенето е основен фактор за възникването му. Цигарите са основен виновник и за други видове рак. Но до този момент никой не е доказал влияние на тютюнопушенето при образуването на тумори в мозъка. Подозират се и други причини, но нищо не е доказано до момента. Благодарение на напредналите технологии ние, неврохирурзите, както и колегите ни невролози успяхме да установи известно въздействие на възрастта при мозъчните тумори. Има също и генетични фактори, свързани с увреждане на мозъчните клетки.

Изследванията до момента доказват ли наличие на генетичен риск при мозъчните тумори?

Изследванията напредват бързо, но до момента няма наличен тест, който ясно да покаже, че даден човек ще развие мозъчен тумор. Все пак има някои генетични изследвания, които могат да покажат увеличен риск от развитие на злокачествено мозъчно заболяване. Те могат да покажат например, че е налице 5 или 10 пъти повишен риск. Но за щастие, мозъчните тумори не са толкова чести като рака на гърдата, белите дробове или дебелото черво. Поради това, дори и при даден човек да е налице повишен риск за мозъчен тумор, той има високи шансове никога да не развие заболяването. Освен това, този тип злокачествени образувания не могат да бъдат предотвратени.

Небалансираният начин на живот свързан ли е по някакъв начин с риска от развитие на мозъчен тумор?

Има някои вредни навици, като например прекомерното хранене, висока консумация на обработени храни, добавки, излагане на химикали, които повишават общия риск от развитие на злокачествено заболяване, включително и рак на мозъка. Но никой от тези фактори не е директно свързан с възникването на злокачествен мозъчен тумор.

Какви са симптомите при мозъчен тумор, които описват пациентите?

Има три основни вида симптоми, които наблюдаваме при пациентите. Първата група са свързани с повишеното вътречерепно налягане. Тъй като черепната кухина е затворена, всяка тъкан, която акумулира и формира тумори, оказва натиск върху мозъка, защото черепната кутия не може да увеличи обема си. Така формираното интракраниално налягане предизвиква силно главоболие. В резултат пациентът може да има и гадене, повръщане или двойно виждане. Втората група са локализираните симптоми. Когато туморът засяга определена област в мозъка, координираща дадени функции на тялото, тези функции се увреждат. Така например, мозъчният тумор може да доведе до влошена подвижност на крайниците. Третият симптом е епилепсията. Ако туморът се образува в мозъчната кора, той предизвиква дразнене на кората и електрически импулси, които причиняват епилептични пристъпи. Епилепсията може да бъде отделно заболяване или да е причинена от мозъчен тумор.

Има ли някаква връзка между мигрената и мозъчните тумори?

И да, и не. Мигрената е състояние, свързано с кръвоносните съдове в мозъка. Но мозъчен тумор или аневризма могат да причинят болка, подобна на мигрената. Самата болка никога не дава яснота за това с какъв проблем си имаме работа. Затова, ако някой изпитва остро главоболие или главоболие, което продължава дълъг период от време, ние винаги правим изследване с магнитен резонанс, за да проверим какво се случва.

Какви са съвременните диагностични методи за мозъчни тумори? Какви технологии използвате в ACIBADEM?

Най-важната роля има лекарят: да слуша внимателно пациента и да прецени правилно конкретната ситуация. След това извършваме общ и неврологичен преглед, за да проверим за симптоми на заболяването. Впоследствие прилагаме образни диагностични методи, сред които най-важен е магнитният резонанс. Това ни осигурява голям обем от информация при наличие на лезии в мозъка: магнитно-резонансното изследване дава информация за местоположението и вида на лезиите (дали е тумор, множествена склероза или съдов проблем). Така разбираме какво не е наред и можем да преценим какво да правим по-нататък. Ако открием тумор, магнитният резонанс ни дава информация за активността на лезията, дали е доброкачествена или злокачествена, дали се развива бързо, какви са нивата на перфузия. Тази информация е от ключово значение за решението какво лечение да се приложи върху мозъчния тумор.

Или с други думи, помага ви да приложите персонализирано лечение при всеки случай?

Точно така, защото всеки случай има своите особености и няма как да се прилага стандартно лечение във всяка ситуация. Всеки пациент налага уникален подход.
Какво можете да ни кажете за биопсията? Само по време на операция ли може да се извърши или и преди хирургичната намеса?
Биопсията представлява вземането на малка проба от туморната тъкан за установяване на типа му. При повечето ракови локализации това става лесно преди прилагането на лечението. Но когато става въпрос за мозъчен тумор, това е деликатна област. По тази причина подхождаме към биопсията с голяма предпазливост и я прилагаме само когато нямаме други дигностични опции. В повечето случаи, когато знаем с какъв вид тумор си имаме работа, вземаме решение за отстраняването му преди да извършим биопсия и едва след това изпращаме проба от тъканта в лабораторията. Все пак има случаи, когато туморът не може да се оперира поради високия риск от интервенцията. В такъв случай вземаме биопсия, диагностицираме типа тумор и прилагаме други терапии, като например радиотерапия или химиотерапия.

Какви са съвременните възможности за лечение на мозъчни тумори?

Най-ефикасната терапия за всеки вид тумори е хирургичното отстраняване. Това несъмнено е основен метод за лечение и ние го прилагаме винаги, когато е възможно. Премахването на тумора означава, че пациентът се освобождава от него, а ние откриваме с точност вида му и можем информирано да решим какво да правим по-нататък. Но разбира се, резекция на тумора не винаги е възможна, защото разположението му може да е в близост до важни центрове. В такива случаи може да решим да не оперираме тумора, а само да вземем биопсия и след това да лекуваме лезията. Понякога и при доброкачествени тумори, образувани в менингите или други подобни случаи решаваме да не отстраняваме тумора, а да го лекуваме с други средства. Разполагаме с няколко опции за лечение, които да приложим в зависимост от случая.

Какви са ползите съответно за пациентите и за специалистите от технологиите, достъпни в ACIBADEM за лечение на мозъчни тумори?

Технологиите са много важни за нас: използваме ги при диагностицирането, по време на операция, но също и при прилагането на някои терапии. При поставянето на диагнозата разполагаме с най-напредналите технологии, най-доброто оборудване ядрено-магнитен резонанс, с изключително усъвършенствани програми за диагностициране. По време на операции прибягваме към технологии като интраоперативен магнитен резонанс, ултрасонография, ендоскопия и микроскопи, които ни позволяват да постигнем високо ниво на визуализация, или невронавигация за насочване вътре в мозъка. Използваме всички тези технологии, за да повишим безопасността е успеваемостта при хирургични интервенции. Освен това, можем да приложим радиотерапия с помощта на две различни технологии. Първата е Гама нож (Gamma Knife), който позволява изключително прецизно насочване на радиотерапевтичното лечение към мозъчните лезии. Това устройство е много подходящо за някои видове тумори, но не се препоръчва за такива, които навлизат в мозъчната тъкан. За тях разполагаме с други апарати, като Truebeam или фракционна радиотерапия. При нея дозите радиолъчение се разпределят в по-кратки или по-дълги периоди от време, в зависимост от типа на тумора. Всички тези технологии се подобряват с времето и продължават да се усъвършенстват, а ние използваме последните версии устройства и програми, което значително повишава ефективността на лечението в сравнение с преди 10 години.

Възможно ли е да има странични ефекти от лечението, въпреки усилията за предпазване на здравите тъкани?

Рискове и странични ефекти съществуват както при хирургична операция, така и при другите терапии за мозъчни тумори. И все пак, страничните ефекти стават все по-малки с напредъка на медицината. Радиотерапията и процедурите с Гама нож, Кибер нож или Truebeam също може да имат странични ефекти. Всички те използват радиолъчение, насочено към онази зона от мозъка, която е засегната от тумора. Но радиолъчението може да окаже въздействие и върху здрави тъкани. Като лекари ние правим всичко възможно лечението да има колкото е възможно по-малко странични ефекти, но не можем да ги елиминираме изцяло. Все пак, тези неблагоприятни въздействия са значително ограничени в сравнение с преди 10 години и продължават прогресивно да намаляват.

Можете ли да си представите в наши дни мозъчна операция, извършена без технологиите в помощ на лекарите?

Истината е, че от самото си начало през 1920 г., неврохирургията е подпомагана от технологиите. Без тях мозъчна операция нямаше да бъде възможна. В началото е използвано електричество, след това идват микроскопът, ангиографията, компютърната томография, магнитният резонанс, навигацията, интраоперативният ЯМР и така нататък. Технологиите отбелязват забележителен прогрес с времето и това повишава безопасността на лечението. Всъщност, неврохирургията е обвързана с технологиите и не може да функционира без тях.

Колко време отнема възстановяването след мозъчна операция?

Хирургичните интервенции станаха много по-опростени през последните години. Затова след по-обикновена, рутинна бих казал операция на мозъчен тумор, пациентът обичайно остава в болницата около 5 дни, в случай че няма усложнения или други здравни проблеми като диабет, сърдечно заболяване и др. След това пациентът остава в Истанбул още 10 дни, докато раната заздравее и всичко е ок. След това, пациентът се връща за преглед един месец след интервенцията.

Има ли към момента някакви възможности за лечение на мозъчни метастази?

Да, разбира се. Метастазите са образувания, които се формират на разстояние от първоначалната ракова локализация, а тези в мозъка могат да бъдат вследствие от злокачествено заболяване на белия дроб, гърдата или стомаха. Мозъчните метастази могат да бъдат отстранени хирургично, когато са големи. Ако са малки по размер и не много на брой, можем да ги атакуваме с Гама нож, безопасно и ефикасно. Когато са много на брой и разпространени в мозъка, можем да приложим облъчване на по-голяма зона. В наши дни можем да лекуваме повечето метастази в мозъка. Но в същото време е много важно да се лекува ефективно първоизточника на злокачественото заболяване, което причинява метастазите.

Какви са дългосрочните шансове за преживяемост при пациенти с мозъчни тумори?

Зависи от типа на тумора. В случай че е доброкачествен, операцията може да доведе до пълно възстановяване. Когато имаме доброкачествен тумор, локализиран, който обаче не може да бъде премахнат изцяло, пациентът може да бъде лекуван успешно с Гама нож. Ако туморът произхожда от мозъчната тъкан, лечението е много по-трудно и може да представлява комбинация от хирургия, радиотерапия и химиотерапия. Прилагаме този микс, за да държим болестта под контрол колкото е възможно по-дълго. Когато лекуваме злокачествени мозъчни тумори, произлезли от мозъчната тъкан, се опитваме да удължим преживяемостта до няколко години, като използваме най-добрите терапии.

Има ли риск от повторно възникване при мозъчните тумори?

Има, точно затова съветваме пациентите, които веднъж вече са се сблъскали с този проблем, за провеждат редовно и през целия си живот изследванията, препоръчани от лекаря, и особено магнитен резонанс. След прилагане на лечението постоянно проследяваме пациентите веднъж на всеки два, след това три месеца, а после веднъж годишно. Но дори и след този период, ако заболяването не се върне продължително време, се стремим да ги проследяваме през няколко години.

В заключение: какви препоръки можете да отправите към хората, за да избегнат доколкото е възможно този сериозен здравен проблем?

Ако трябва да обобщим, като се опираме на сегашните възможности на медицината, стигаме до извода, че възникването на мозъчен тумор е просто лош късмет. Затова хората, сблъскали се с такава диагноза, трябва да бъдат проактивни и да направят каквото могат, за да имат достъп до най-доброто лечение. От опита ми през годините съм научил, че ако пациентът се обърне навреме към лекар и се възползва от най-добрите терапии, дългосрочните шансове за преживяемост и възстановяване са най-добри.

ЛЕЧЕНИЕ

ТЕХНОЛОГИИ

ACIBADEM

×
Search