NIFTY ТЕСТ

NIFTY ТЕСТ

Някои често срещани хромозомни заболявания се откриват чрез изследване на кръв, взета от майка.

След 8-мата седмица от бременността може да се прави NIFTY Тест и чрез него се установява дали в бебето има от често срещаните хромозомни аномалии Тризомия 21, Тризомия 18 или Тризомия 13. Американското Дружество по акушерство и гинекология отбелязва, че този тест може да се предлага на всички бъдещи майки без значение дали са в рискова група или не.

Какво е NIFTY тестът?

По време на бременността, кръвта на бебето се смесва с кръвта на майката и това е основа за реализацията на Nifty теста. След известен период на бременността кръвта взета от ръката на майката и ДНК фрагментите на бебето могат да бъдат разделени. NIFTY (Non – Invasive Fetal Trisomy (Неинвазивна Фетална Тризомия)) тестът, т.е. неинвазивен тест за фетална тризомия, позволява да се да определят по-ясно, отколкото други методи, дали бебето е с Тризомия 21, Тризомия 18 или Тризомия 13.

Как се извършва?

Тестът се извършва с кръв, взета от майката. Кръвта взета от ръката на майката се изпраща в лабораторията в специални епруветки. Анализът продължава приблизително между 10 и 14 дена и резултатите се обявяват на майката от лекар.

Какво означава ако резултатът е отрицателен или положителен?

Отрицателният резултат показва, че бебето с приблизително 99,9 % не е с Тризомия, а положителният резултат показва, че бебето с приблизително 99,9 % е с Тризомия.

Кога се прилага?nifty

След резултатите от ултразвуковите и кръвните изследвания, ако има съмнения, че бебето носи тризомия или ако майката е в рискова група, с препоръката на лекаря, се извършва NIFTY тест. Най-доброто време за извършване на NIFTY тест е 10-тата седмица от бременността, но технически може да се осъществява и след 8-мата седмица. Този тест се препоръчва и на всички майки, които не са в рисковата група.

Какви са характеристиките?

NIFTY тестът има 2 важни характеристики.
1. Неинвазивен метод:
Има нужда само от кръвта на майката. В тази връзка не се рискува дори в минимално ниво нито здравето на майката нито на бебето.
2. Възможност за ранно диагностициране:
Прилагането на теста още от 10-тата седмица открива възможности за клинични решения за лекаря и за семейството.

×
Search