» Gamma Knife Icon разширява възможностите за лечение на мозъка
Gamma Knife Icon разширява възможностите за лечение на мозъка

Gamma Knife Icon разширява възможностите за лечение на мозъка

Наричат го Гама Нож (Gamma Knife), но в действителност става въпрос за високотехнологичен апарат, който доставя терапевтична доза радиация до прецизно таргетирани зони от мозъка, като свежда до минимум облъчването на здравите тъкани. Това се случва без болка, без упойка и без отворена операция, като пациентът може да се върне у дома още в същия ден след лечението.

Първият Гама нож е създаден преди повече от 45 години, докато неврохирургът проф. Ларс Лексел се опитвал да намери ефективна, но по-щадяща алтернатива на традиционната мозъчна операция, която често е свързана с потенциални рискове и усложнения. Така той открива възможностите на стереотактичната радиохирургия (SRS) и създава Гама ножа, с който до момента са лекувани мозъчни заболявания при над 1 000 000 души по света. Над 70 000 пациенти годишно преминават лечение с Гама нож.

Съвсем наскоро бе представено шестото, последно поколение на Гама нож – Gamma Knife Icon, който вече е на разположение на пациентите в болница „Аджъбадем Алтунизаде“. Той позволява още по-висока сигурност за пациентите и същевременно разширява възможностите за лечение.

Gamma Knife Icon позволява лечението практически на всяка цел в мозъка, на малки и големи по размер тумори, със стандартна радиохирургия или с ултрапрецизна микрорадиохирургия, в една единствена или в няколко сесии. Според случая и пациента е възможно прилагането му със или без ограничителна рамка, като система за контрол в реално време блокира незабавно радиацията при евентуално движение на пациента. Новият модел регистрира документирана прецизност от 0,15 мм в реални клинични условия, като дозата, която достига до здравата мозъчна тъкан, е 2-4 пъти по-ниска в сравнение с другите технологии за радиохирургия. Високата степен на сигурност и прецизност са критично важни при лечение на лезии в мозъка, където щаденето на здравата тъкан е от изключително значение за ограничаване на страничните ефекти и запазване на нормалните мозъчни функции.

Лечението с Gamma Knife Icon може да се прилага с една доза или в няколко сесии, разпределени във времето. Това позволява третиране както на малки по размер, така и на големи образувания – от няколко милиметра до няколко сантиметра, включително на такива, които са разположени в близост до важни мозъчни центрове, или на множество мозъчни метастази.

ЛЕЧЕНИЕ

ТЕХНОЛОГИИ

ACIBADEM

×
Search