Страхът от Covid-19 може да отложи лечението на рака! - Acıbadem Healthcare Services (BG)
Страхът от Covid-19 може да отложи лечението на рака!

Страхът от Covid-19 може да отложи лечението на рака!

ВАЖНИ СЪВЕТИ ЗА ОНКОПАЦИЕНТИ ПО ВРЕМЕ НА ПАНДЕМИЯТА

Пациентите с рак са сред високорисковите групи по време на пандемията от Covid-19, която доведе до фундаментални промени по целия свят. От друга страна, отлагането на посещението на болнично лечебно заведение поради страха от Covid-19 води до други рискове, твърди медицинският онколог д-р Ръза Умар Гюрсу от болница Acıbadem Bakırköy. „Един от най-сериозните рискове за пациентите с рак е да се въздържат от посещение на болница поради страха си да не бъдат заразени. Това означава забавяне на изследвания и лечение на критични състояния на нередовни интервали от време, което се отразява негативно на хода на заболяването“, казва онкологът. Д-р Ръза Умар Гюрсу даде важни препоръки към пациентите с онкологични заболявания  в условията на „новото нормално“.

Пациентите с рак трябва да бъдат особено внимателни, защото лечението им потиска имунната система и ги прави по-уязвими към инфекции. Онкологичните пациенти са в голям риск от инфекции. Медицинският онколог от болница Acıbadem Bakırköy обяснява: „Тъй като пациентите на химиотерапия, таргетна терапия и имунотерапия, както и пациентите започнали радикална лъчетерапия или такива с рак на кръвта и костния мозък в процес на активно лечение са с повишен риск, те трябва да се изолират след лечението, ако е възможно“. Пациентите, които са в период на проследяване след завършена химиотерапия трябва да носят маски, да спазват добра хигиена и мерките за социално дистанциране. Д-р Ръза Умар Гюрсу допълва: „В нашите болници се спазват стриктно всички мерки за предпазване на нашите пациенти. Все пак, пациентите трябва да спазват някои правила. Така например, пациентите и членовете на техните семейства, които идват за амбулаторен преглед и изследвания, трябва задължително да носят маски. Тя трябва да се явяват за контролни прегледи навреме – нито по-късно, нито по-рано, и трябва да спазват правилата за дистанция в чакалните“.

Диагностицирането и лечението не бива да се отлагат!

Един от най-сериозните рискове пред пациентите с онкологични заболявания по време на пандемията от Covid-19 е избягването на посещение в болница поради страха от възможно заразяване, твърди д-р Ръза Умар Гюрсу. Това води до забавяне на изследвания и лечение на нередовни интервали от време, което се отразява негативно на хода на заболяването. Д-р Гюрсу посочва, че пациентите с рак трябва да продължат с лечението и контролните прегледи, вместо да се поддават на страховете си, тъй като не е ясно кога ще видим края на пандемията. „Прегледите за проследяване могат да се отложат при пациенти, които са диагностицирани в ранен стадий и вече са приключили с адювантното лечение, след като се направи оценка на риска. Подходящ пример в това отношение са пациенти с рак на гърдата, които получават адювантна хормонална терапия. Освен това, ние се опитваме да отговорим на всички въпроси на пациенти, които живеят в други населени места, като комуникираме с тях чрез всички достъпни средства“. 

Оставете ненужните притеснения!

Отделенията по химиотерапия са внимателно организирани да предпазват пациентите, така че те да получават лечение в условия на безопасност, категоричен е медицинският онколог д-р Ръза Умар Гюрсу. „Все пак са направени и необходимите промени, за да се намали честотата на болничните посещения и продължителността на  болничния престой. Тези промени се основават на предложения на здравното министерство и на турското дружество по медицинска онкология. Препоръчваме лечението на пациенти, за които няма никакви подозрения за заразяване с Covid-19, да продължи. И все пак, плановете за лечение на тези пациенти могат да бъдат коригирани, например с лечение под формата на таблетки, за да се намали броя на болничните посещения. Лечението на новодиагностицирани пациенти се планира в съответствие с целта на лечението. Всеки конкретен случай трябва да се обсъди подробно с пациента, преди да се вземе съвместно решение относно лечебния план. Лечението от втора линия и други последващи лечения могат да бъдат отложени при метастатични заболявания, където се очаква да донесат ограничени ползи, в случай че това решение е обсъдено предварително с пациента. Но все пак трябва да се има предвид, че не е ясно кога пандемията ще приключи и този факт трябва да бъде ясно дискутиран с пациентите“, коментира медицинският онколог.

Изолацията е от критично значение!

Ваксинирането за увеличаване броя на белите кръвни клетки трябва задължително да бъде препоръчвано на пациентите след системно лечение, когато броят на тези клетки намалява вследствие от химиотерапията и това повишава риска от инфекция. Д-р Ръза Умар Гюрсу подчертава, че такива пациенти трябва да стоят у дома и да се изолират в максимална степен в периода след химиотерапията. Онкологът твърди, че с пациентите на поддържаща терапия и техните семейства трябва да се комуникира редовно, за да се избегнат ненужни посещения в болница, а лечебния им план трябва да се изготвя в зависимост от състоянието на всеки отделен пациент.

ЛЕЧЕНИЕ

ТЕХНОЛОГИИ

ACIBADEM

×
Search