ЕРАТА НА ИМУНОТЕРАПИЯТА ПРИ ЛЕЧЕНИЕ НА РАК - Acıbadem Healthcare Services (BG)
ЕРАТА НА ИМУНОТЕРАПИЯТА ПРИ ЛЕЧЕНИЕ НА РАК

ЕРАТА НА ИМУНОТЕРАПИЯТА ПРИ ЛЕЧЕНИЕ НА РАК

Имунотерапията е нов метод за лечение, който има за цел да активира имунната система за битка с раковите клетки. Методът дава особено обещаващи резултати в лечението на белодробен карцином и рак на главата и шията; с негова помощ се подобрява качеството на живот при пациентите.

Напоследък стана все по-невероятно човек да не познава някого, който се е сблъскал с диагнозата рак. Честотата на онкологичните заболявания нараства с всеки изминал ден, което прави рака един от най-значимите здравни проблеми в света. По тази причина научните изследвания, които целят да се справят с проблема, продължават с пълна скорост. Имунотерапията е резултат от такива изследвания. Въпреки че е относително нов, този лечебен метод, който включва подсилване на имунната система, става все по-значим. По този повод доц. Хилми Еге от Онкологичния център в болница Acıbadem Bodrum казва: „Имунотерапевтичните медикаменти правят имунната система на пациента по-ефективна. Тези лекарства, които подсилват имунната система и я карат да разпознава раковите клетки по-ефективно, вече могат да се използват при всички пациенти, които са подходящи за такова лечение. Имунотерапията се счита за подходяща възможност в случаите на недребноклетъчен карцином на белия дроб в напреднал стадий, когато пациентът не се повлиява от химиотерапия“.

Имунотерапията разкрива силата на имунната система

Имунната система разполага с рецептори, разположени на повърхността на клетките, които идентифицират раковите клетки, като  преценяват дали дадена клетка е „приятел“ или „враг“ на тялото. Раковите клетки обаче се предпазват, като изграждат система, която позволява да бъдат идентифицирани като безвредни. Лекарствата за имунотерапия предотвратяват възможността раковите клетки да направят това и помагат те да бъдат унищожени от Т-лимфоцитите. Доц. Еге обяснява, че лекарствата за имунотерапия, които оказват ефект върху спирачния механизъм на имунната система, се прилагат под формата на интравенозни инфузии на интервали от време, сходни на тези при химиотерапия (например веднъж на три седмици), и това позволява на пациентите да се приспособят по-лесно към лечението, което продължава по-кратко от химиотерапията.

Методът се прилага при подходящи пациенти

Имунотерапията е подходяща в случаите на недребноклетъчен рак на белия дроб в напреднал стадий, когато пациентът не се повлиява от химиотерапия. Тя може да се прилага и при лечение на ракови заболявания на главата и шията, както и в случаи на метастази или повторна поява на заболяването, след предишно лечение. Доц. Хилми Еге подчертава, че имунотерапията е приложима в напреднал стадий на рак при пациенти, при които болестта прогресира въпреки химиотерапията, и за които се очаква да се повлияят благоприятно от имунотерапията поради характеристиките на своето заболяване.

Доц. Хилми Еге отбелязва, че в момента текат клинични проучвания за прилагането на метода и при други видове рак, но те са все още на ранен етап и информацията от тях тепърва ще се анализира.

Специалистът подчертава, че методът трябва да се прилага само като допълнение на другото лечение, и обяснява това по следния начин: „Достигането на точно заключение за тези лекарства изисква те да бъдат в употреба за период от поне 10 години. Резултатите стават все по-точни с увеличаване броя на третираните пациенти и периода на клинично наблюдение“.

ЛЕЧЕНИЕ

ТЕХНОЛОГИИ

ACIBADEM

×
Search