Напредък в лечението на рак на черния дроб и панкреаса, сравним с прогреса при смартфоните - Acıbadem Healthcare Services (BG)
Напредък в лечението на рак на черния дроб и панкреаса, сравним с прогреса при смартфоните

Напредък в лечението на рак на черния дроб и панкреаса, сравним с прогреса при смартфоните

Успехът в лечението на рак на черния дроб и панкреаса значително се повишава през последните години, с навлизането на съвременни технологии, нови терапии и усъвършенствани хирургични техники. Това отчетоха участниците в 1-я форум на Acibadem „Съвременно лечение на тумори на черния дроб и панкреаса“, който се проведе на 19 октомври 2019 г. в Истанбул, с домакин болница Acibadem Maslak. 60 лекари от 22 държави се включиха в медицинския форум с обмяна на опит и експертиза, а сред тях бяха представители на Балканските страни, включително България, Русия, Украйна, Близкия Изток и Африка. При тези онкологични диагнози напредъкът в лечението е сравним с развитието на смартфоните през последните 10 години, коментираха специалистите. Това обаче е валидно за големите центрове с натрупан опит и мултидисциплинарни екипи, където пациентите могат да се възползват от всички възможности на съвременната медицина.

Хепатоцелуларният карцином (рак на черния дроб) е най-бързо увеличаващата честотата си онкологична диагноза от 1980 г. насам, като по данни на Европейската асоциация за изучаване на черния дроб (EASL) от 1990 до 2015 г. новодиагностицираните случаи са нараснали със 75%. Вследствие от тази диагноза в Европа умират около 47 000 души годишно. Основен рисков фактор за развитие на болестта е предшестваща цироза – всеки трети пациент с цироза развива рак на черния дроб в даден етап от живота си. В 75% от случаите при пациентите е налице хронична инфекция с вирусите на Хепатит В или С, или тежка злоупотреба с алкохол.

Възможностите за лечение включват хирургическа резекция, аблация, химиотерапия, радиотерапия и трансплантация на черен дроб.

Хирургичната намеса е първи избор за лечение при рак на черния дроб

Дори тежки чернодробни операции вече могат да бъдат извършвани с много ниски нива на смъртност. Нови техники позволяват да се преодолее основният проблем с кървенето по време на и след операция, посочи проф. д-р Гюралп Джейхан, който има дългогодишен опит в едни от най-уважаваните лечебни заведения в Германия, а от скоро ръководи екипите за чернодробна и панкреатична хирургия в Acibadem. „Успеваемостта обаче зависи от натрупания опит и експертиза на лечебното заведение, в което се извършват операциите, а смъртността може да варира от стряскащите 20% при липса на опит до под 3% в големите центрове“, отбеляза той. Значително подобрение на прогнозата има и при пациенти с чернодробни метастази, които са най-често диагностицираните злокачествени образувания в черния дроб. Допреди 15 години, пациент с колоректален карцином и множество метастази в черния дроб например се считаше за „изгубен“. В наши дни, с прилагане на мултидисциплинарен подход, при такива пациенти се постига контрол на болестта вече над 10 години.

Нови технологии и нови възможности в радиотерапията

До неотдавна, чувствителността на чернодробните клетки правеше невъзможно прилагането на лъчетерапия като лечебна опция при чернодробен рак. С навлизането на по-нови технологии, като SBRT и IMRT, стана възможно да се достави висока доза облъчване до туморите, при добра защита на здравите тъкани. Това е важно, защото въпреки че хирургичното лечение си остава първи избор при лечение на чернодробни тумори, радиотерапията предоставя доскоро недостъпни възможности за продължителен локален контрол при пациенти, които са неоперабилни и неподходящи за други техники за аблация.

Най-новата технология в тази сфера е ЯМР-направляваната радиотерапия, определяна като „революционно развитие“ от специалистите. Уредът MRIdian, който комбинира ясно визуализиране на туморите със свръх прецизна радиотерапия, позволява да се лекуват тумори и в труднодостъпни до момента зони, като например панкреаса. Acibadem Maslak е 3-та болница в Европа и 9-та в света, която разполага с новата технология. За първата година от работата на апарата, вече са направени над 800 фракции с обещаващи резултати, отчете проф. д-р Енис Йозяр.

Имунотерапия срещу рака на черния дроб

Според резултатите от последните клинични изпитвания, имунотерапиите са сред обещаващите опции за пациенти с напреднал хепатоцелуларен карцином, а в момента са в ранна фаза на клинични проучвания и някои нови имуно-базирани лечения, отбеляза проф. Йозлем Ер, специалист по медицинска онкология.

Трансплантация на черен дроб дава надежда на неоперабилни пациенти

За пациентите, при които оперативна резекция на тумора не е приложима, като първа лечебна опция се препоръчва чернодробна трансплантация. Ракът на черния дроб е една от най-честите индикации за присаждане на черен дроб – в Центъра за трансплантация на органи в Acibadem, от 815 извършени чернодробни трансплантации в периода 2012-2019 г., 156 или 19% са вследствие от чернодробен рак, посочи проф. д-р Хамди Каракаялъ. Трансплантацията може да се извърши и с част от орган от жив донор, защото черният дроб е единственият орган, който регенерира, а преживяемостта при такъв тип трансплантация е сравнима с тази от трупни донори. 3-годишната преживяемост е 82,1%, тоест успеваемостта е сред най-високите в лечението на онкологични заболявания.

Вълнуващи развития в лечението на рак на панкреаса

„Голяма част от пациентите с това заболяване при поставянето на диагнозата вече имат метастази. Това са около 50% от пациентите и за тях можем да предложим само химиотерапия. Преди 10-15 години тези пациенти живееха 6 до 9 месеца след поставянето на диагнозата, а днес с химиотерапия могат да живеят до две години. Но най-интересните и вълнуващи развития са при пациентите с локално напреднал рак на панкреаса, което означава голям тумор с проникване в кръвоносните съдове, без метастази“, обясни проф. Гюралп Джейхан. Такива са около 30% от засегнатите от тази диагноза. „Преди тези пациенти също бяха разглеждани като нелечими и продължаваха само с химиотерапия, и стигаха до летален изход доста бързо. Сега обаче за тях има голяма надежда, защото можем първо да приложим химиотерапия и след това да пристъпим към операция, за да им дадем шанс за премахване на тумора и излекуване. Тоест, около половината от пациентите с рак на панкреаса вече могат да бъдат оперирани, с шанс за излекуване“, посочи проф. Джейхан.

През последните години Турция се утвърди като една от най-предпочитаните дестинации за лечение на онкологични заболявания в света, а Acibadem със своите технологични нововъведения и авторитетни медицински специалисти е лидер в лечението на рака. Водещ принцип в работата на медицинските екипи е мултидисциплинарният подход и екипна работа на специалисти от различни области при всеки отделен пациент, което води до постигането на най-успешни резултати.

„При нас се правят тежки операции на панкреас и черен дроб, при които могат да възникнат усложнения. Затова трябва да разполагаш с екип, който е в състояние да овладее тези усложнения, включително анестезиолози, гастроентеролози, интервенционални радиолози, медицински и радиационни онколози, специалисти по нуклеарна медицина и медицински сестри. Всички те трябва да имат опит конкретно в областта на чернодробните и панкреатични заболявания. При нас разполагаме с такива опитни кадри, без които не бих се осмелил да правя големи операции“, коментира проф. Гюралп Джейхан.

ЛЕЧЕНИЕ

ТЕХНОЛОГИИ

ACIBADEM

×
Search