7 метода, които увеличат успеха при ин витро - Acıbadem Healthcare Services (BG)
7 метода, които увеличат успеха при ин витро

7 метода, които увеличат успеха при ин витро

Направили сте необходимите изследвания и по препоръка на Вашия лекар сте решили да направите инвитро процедура. В наши дни се прилагат редица методи, които увеличават шансовете за забременяване.

Факторите, които влияят най-много върху забременяването чрез инвитро оплождане, са възрастта и резервът от яйцеклетки при жените, заедно с броя и качеството на сперматозоидите при мъжа. Целта на инвитро може да се обобщи по следния начин: най-добрият ембрион, получен чрез обединяване на качествени яйцеклетки и сперматозоиди, да се пренесе в матката на майката в подходящо време. Микроинжекцията, която се прилага за постигане на тази цел, подборът на най-добрия ембрион и трансферът му впоследствие – всичко това изисква добър и опитен екип. Освен това, днес се прилагат и редица методи, които увеличават успеха при инвитро процедурите. Проф. д-р Тайфун Багъш, директор на Центъра за инвитро оплождане към болница „Аджъбадем Кадъкьой“, разказва за някои от тези техники.

Асистирано излюпване (Assisted Hatching)
Този метод се прилага в инвитро оплождането най-вече след последователни неуспешни опити (особено при случаи, когато неуспехът се дължи на това, че ембрионът не е успял да се задържи на лигавицата на матката). С този метод чрез нарушаване целостта или изтъняване на обвивката на ембриона се увеличава шансът той да се задържи на маточната стена.

Ембрио биопсия (PGD – преимплантационна генетична диагностика)
Напредъкът в генетиката предоставя значителни възможности на двойките, които са решили да се подложат на инвитро процедура, и особено на тези, които имат някакво генетично заболяване в семейството. Под ръководството на специалист може да се направи генетична диагностика на ембриона за около 20 генетични заболявания, като средиземноморска анемия (таласемия), сърповидно-клетъчна анемия, хемофилия A и B, фенилкетонурия. В случаите, когато е препоръчана генетична диагностика, процедурата се извършва с ембриони на три дни. Това помага при избора на най-качествените от тях, които не носят тези генетични кодове. Заедно с това може да се направи и преимплантационна генетична диагностика с цел избор на пол или при желание за тъканна съвместимост с друго дете на семейството (прехвърляне тъкан при заболявания като левкемия и т.н.).

IMSI (Морфологично селектиране на спертамозоиди)
Микроскопите са от ключово значение при избора на здрави сперматозоиди. При старите методи се използваха микроскопи, които увеличават сперматозоидите до 400 пъти, а при IMSI сперматозоидите се увеличават 8000 пъти и това улеснява работата на специалистите.

Метаболомиката избира най-добрите ембриони
Изборът на най-добрия ембрион за трансфер до скоро се правеше чрез метода на наблюдението. Сега с метода на метаболомика изборът се извършва въз основа на около 25 хиляди данни, за да се увеличи шансът за забременяване.

Дефрагментация
Дефрагменрацията се извършва, когато ембрионът е на три дни. В случаите, когато в ембриона се намират много клетъчни остатъци, те се почистват с пипета и това подпомага развитието на клетката.

Ко-култивиране
Това е друг метод, който се прилага след няколко последователни неуспешни опита за инвитро оплождане. Преди започване на курса се вземат клетки от матката на жената, които се възпроизвеждат в продължение на един месец в лабораторни условия. Впоследствие ембрионите се пренасят в тази готова среда, което увеличава шанса за прикрепване на ембриона в матката.

Замразяване на ембриони
Тази техника позволява при неуспешен ембриотрансфер, след няколко месеца да се направи нов трансфер на замразен ембрион, без да се налага започване на процедурата от самото начало.

„Инвитро оплождането е процес, който изисква експертни познания и работа в екип“
Проф. д-р Тайфун Багъш е категоричен: „Инвитрото е процедура, която изисква висока експертиза и работа в екип. В този екип лекарят определя протоколите за лечение, наблюдава пациентката и събира яйцеклетките. След това е ред на ембриолога да осъществи обединяването на сперматозоидите и яйцеклетката. Не по-малко важни са изпълнението на процедурата за микроинжектиране, поддържането на ембрионите живи и изборът кога те да бъдат трансферирани. Съхранението, наблюдението, провеждането на необходимите лабораторни процедури са все неща, които са също толкова важни, колкото и самото оплождане, което потвърждава необходимостта от добър екип“.

ЛЕЧЕНИЕ

ТЕХНОЛОГИИ

ACIBADEM

×
Search