3-ИЗМЕРНА красота в пластичната хирургия - Acıbadem Healthcare Services (BG)
3-ИЗМЕРНА красота в пластичната хирургия

3-ИЗМЕРНА красота в пластичната хирургия

ПИТАТЕ ЛИ СЕ КАК БИХТЕ ИЗГЛЕЖДАЛИ СЛЕД ПЛАСТИЧНА ОПЕРАЦИЯ? ОТГОВОРЪТ, КОЙТО МОЖЕ ДА ЗАДОВОЛИ ЛЮБОПИТСТВОТО ВИ, СЕ КРИЕ В ТЕХНИКАТА ЗА 3-ИЗМЕРНА ВИЗУАЛИЗАЦИЯ В ЛИЦЕВАТА ПЛАСТИЧНА ХИРУРГИЯ.

Техниката за 3-измерна (3D) визуалиция, която е голямо удобство за пластичните хирурзи, позволява и на пациентите да добият представа за очаквания резултат преди предстояща процедура. Проф. Халил Ибрахим Джантер, специалист по естетична, пластична и реконструктивна хирургия от болница Acıbadem Bakırköy, споделя с нас детайли за 3D визуализацията на лице – техника с много предимства, когато целта е да се постигне желания резултат.

Какво представлява технлогията за 3D визуализация?

Човешкото лице има много сложна анатомия. Когато една хирургична процедура се планира въз основа на информацията, получена от една единствена снимка или медицински преглед, винаги има възможност за грешка. За нас е изключително важно при пациенти с травма да възстановим вида им отпреди това, доколкото е възможно, както и да можем да проследяваме промените в хода на процедурата при пациенти, при които операцията е само с козметична цел, и да реагираме своевременно в зависимост от прогреса и конкретния пациент. Затова предварителната подготовка е много важна. С помощта на съвременните технологии сега можем да получаваме визуализация, която съчетава изображения на меките тъкани и костния контур, получени с 3D компютърна томотрафия (CT), и изображения от 3D камери. Можем да използваме тези изображения както при планирането, така и по време на самата процедура.

КОГА ЗАПОЧНА УПОТРЕБАТА НА ТАЗИ ТЕХНОЛОГИЯ?

3D CT технологията съществува от много години, но възможностите й значително се промениха. Аз започнах да използвам система с тази технология през 2005 г. По онова време използвахме седма версия на системата, сега разполагаме с 16-та версия. Възможностите й се базират на солидни научни доказателства, към които продължават да се добавят технологични нововъведения. По тази причина и доверието ни в 3D CT расте с всеки изминал ден.

 Какви предимства дава тази технология?

3D визуализациите в лицевата пластична хирургия не се използват само с цел документиране. Те дават възможност също да се планират по-добре операциите чрез употребата на 3D изображения и различни програмни интерфейси. Последните развития донесоха на пазара и 3D принтерите, които ни позволяват да създаваме пространствени модели на тъканите при пациента и да изпробваме върху тях действията, които ще извършим по време на самата операция. Костните импланти, които трябва да придадат контур на повърхността с козметични цели, също могат да се планират и подготвят предварително. С други думи, тези технологии ни позволяват да не оставяме нищо на случайността. По този начин хирурзите имат възможност да направят точни математически изчисления в процеса на предоперативното планиране и и да извършват операциите толкова прецизно, колкото е планирано.

 Тъй като системите за 3D виззуализация позволяват извършването на процедури, които се смятаха за „невъзможни“ или „неефективни“, те играят основна роля при козметични и реконструктивни операции. Сега тези системи са незаменими в лицевата хирургия“.

Какво представлява предоперативният процес с 3D визуализация?

Първо трябва да се прецени дали процедурата ще обхване едновременно меки тъкани и костни структури. Ако тя е ограничена до меките тъкани, тогава необходимоста от употребата на СТ отпада, защото няма съществена причина пациентът да се излага на радиация. Възможно е да се използва 3D CT с медицинска цел, но същите изображения на повърхността могат да се получат и с помощта на 3D камери. Веднъж получени, тези снимки могат да се използват при ринопластика или за изчисления в естетичната хирургия. От друга страна, СТ изображенията са много полезни при процедури, които обхващат и костни структури.

В кои области най-много се използва тази технология?

Използва се често при реконструкции на горна и долна челюст, както и при операции на клепачите. Прилага се при пациенти със заешка устна или небце, и при такива, които имат проблем с липсващи или стърчащи уши. Полезна е и в козметичната хирургия при онези, които желаят да подобрят зоните на носа и лицето с прилагането на филъри.

Обсъждате ли изображенията с пациента, на когото предстои операция?

Показвам на пациентите получените снимки, но все още имам известни задръжки при показването на резултати от симулациите. Когато покажеш на пациента електронна компютърна симулация, това се възприема като обещание за очаквания резултат и се смята, че точно той трябва да се постигне. Но тъй като в хода на операцията могат да възникнат усложнения, аз като хирург не смятам, че е правилно да пристъпвам към нея с такива очаквания, особено когато става въпрос за сложни операции. От друга страна, за мен тези изображения са много полезни в процеса на планиране и информирам пациентите, че те ще бъдат използвани с тази цел. Ако те пожелаят им предоставям изображенията след операцията. Понякога предпочитам да не споделям междинните етапи на планирането. Друг път показвам на пациентите някои симулации, особено на тези, които се нуждаят от реконструктивна хирургия, за да им помогна да разберат какво ще се случва в междинните етапи. Това им позволява да бъдат наясно със самата процедура и постоперативния възстановителен период.

В пластичната хирургия мотивирането на пациента преди предприемането на операция в голяма степен влияе върху успеваемостта на процедурата.

Какви са техническите разлики между 3D визуализацията и CT?

В ежедневието се нуждаем от двете си очи, за да възприемаме нещата в тяхната цялост. По същия начин не можем да постигнем триизмерни изображения, ако не използваме две лещи едновременно. Прецизността нараства с увеличаване броя на лещите. Триизмерната фотографска система, която използваме, създава изображения от различен ъгъл с шест камери едновременно. Софтуерът на компютъра комбинира всички заснети изображения и ги превръща в триизмерни повърхности. СТ, от друга страна, е малко по-различна технология. Х-лъчите създават напречни изображения при преминаването си и когато тези изображения се наслоят едно върху друго се създава обем, като при тесте карти. СТ работи по подобен начин. При тази технология придобитите наслоени изображения се превръщат в дигитална информация, която може да се използва по много начини. Можеш да припокриеш 3D фотографски изображения и 3D CT изображения, или да провериш как дадена промяна, която смяташ да направиш, ще се отрази на всичко останало.

ЛЕЧЕНИЕ

ТЕХНОЛОГИИ

ACIBADEM

×
Search