1000 трансплантации на бъбрек с 98% успех в болница Acıbadem International - Acıbadem Healthcare Services (BG)
1000 трансплантации на бъбрек с 98% успех в болница Acıbadem International

1000 трансплантации на бъбрек с 98% успех в болница Acıbadem International

Ръководителят на екипа проф. Ибрахим Бербер ще консултира безплатно
пациенти във Варна

Проф. д-р Ибрахим Бербер, ръководител на Центъра за трансплантация на органи в болница
Acibadem International, ще консултира безплатно пациенти във Варна на 17 септември.
Консултациите са подходящи за пациенти с хронична бъбречна недостатъчност, които се
нуждаят от трансплантация на бъбрек. Проф. Бербер и екипът му са експерти в
трансплантациите от жив донор, които извършват с висока успеваемост, включително и т.нар.
„кръстосани трансплантации“ при липса на нужната съвместимост между донор и реципиент.
Присаждането на здрав орган е наложително при пациенти с хронична бъбречна
недостатъчност, а поради дългите листи на чакащи живото донорство може да бъде
единствената им надежда за нормален живот.

1000 бъбречни трансплантации с висока успеваемост

Неотдавна проф. Ибрахим Бербер и екипът му извършиха 1000-та трансплантация на бъбрек в
болница Acıbadem International. Реципиентът е 67-годишен мъж, баща на 4 деца, който е
прекарал последните 14 години от живота си на хемодиализа поради хронична и необратима
бъбречна недостатъчност. Донор на органа е неговата съпруга, с която ги свързват 45 години
съвместен живот. Техният случай вече е част от успешната история на Центъра за
трансплантация на органи към болница Acibadem International, който отвори врати през 2010 г.
и беше първият трансплантационен център на Acıbadem Healthcare Group.
По световните стандарти, успеваемостта на бъбречните трансплантации се определя от
запазването на функционалността на трансплантирания орган и преживяемостта на пациентите
за период от 1-5-10 години. В т.нар. „Центрове за съвършенство“, по данни от САЩ и Европа,
успеваемостта е съответно 95%, 90% и 60%. Успеваемостта на бъбречните трансплантации в
болница Acıbadem International е 98% за първата година и 95% на 5-та година след
трансплантацията, а целта и очакванията на екипа на Центъра са да постигнат над 80% в края
на 10-годишния период.

Иновативни методи и „кръстосани“ трансплантации

За т.нар. живи донори, които се подлагат на операция и даряват част от себе си, за да спасят
живота на обичан човек, специалистите се стараят да прилагат все по-щадящи и минимално
инвазивни техники. Затова през последните години в практиката навлязоха минимално
инвазивни лапароскопски методи. Така ако в миналото отворената хирургия и разрези с
дължина 20-25 см бяха единствената възможност, то съвременните техники позволяват
бъбрекът да се извади през 5-6 см разрез. Това ограничава риска от кървене, инфекции или
херния в областта на хирургичната рана. Но екипът на проф. Бербер отива още по-далече и в
повечето случаи отстранява бъбрека през естествените отвори на тялото – през родилния канал
при жените или през пъпа, с което елиминира дори разреза от 5-6 см.
Понякога пациентът има близък роднина, който е съгласен да дари бъбрек, но двамата нямат
нужната съвместимост. В такъв случай може да се пристъпи към бъбречна трансплантация по
двойки или т.нар. „кръстосана трансплантация“. Това означава, че се търси друга двойка
донор-реципиент, които също нямат съвместимост помежду си, но е налице съвместимост при
размяна на донорите. Тоест, органите се „кръстосват“. Такъв тип трансплантации не са рядкост
в Турция и в много случаи позволяват да се избегне проблемът с липсата на съвместимост.
За допълнителна информация или безплатна консултация, свържете се с нас:
Acıbadem Офис Варна: +35952580385
Acıbadem Централа (Истанбул): +905309768394 (на български език, с viber и whatsapp)

ЛЕЧЕНИЕ

ТЕХНОЛОГИИ

ACIBADEM

×
Search