ДОПЪЛНИТЕЛНИ ЗДРАВНИ УСЛУГИ - Acıbadem Healthcare Services (BG)

ДОПЪЛНИТЕЛНИ ЗДРАВНИ УСЛУГИ

LABCELL

Лаборатория за стволови клетки и Банка за кръв от пъпна връв Acibadem

Банката за стволови клетки и кръв от пъпна връв ACIBADEM е лаборатория за съхранение и производствени дейности, в която ACIBADEM Healthcare Group провежда изследвания върху потенциални методи за лечение, следвайки и надграждайки настоящите приложения в тази сфера. Лабораторията разполага с инфраструктура, която позволява съхранение на всички жизнеспособни клетки и тъкани, както и провеждане на всякакви клетъчни терапевтични процедури в съответствие със стандартите за Добра производствена практика (GMP).

Банката за кръв от пъпна връв е най-разпространеният модел за съхранение на клетки и тъкани. Кръвта от пъпна връв, която е сред най-ценните източници на стволови клетки, се съхранява по желание на родителите за случаите, когато може да потрябва в бъдеще. Банката за стволови клетки и кръв от пъпна връв ACIBADEM, която работи с одобрение от Министерството на здравеопазването и в съответствие с нормативните изисквания, съхранява над 5000 проби. Поради това тя може да се нарече първата и с най-висок капацитет банка за кръв от пъпна връв в Турция. Освен кръв от пъпна връв, тя съхранява до момента, в който ще бъдат използвани, замразени проби от периферни стволови клетки и костен мозък на пациенти, които се лекуват в ACIBADEM Healthcare Group.

Labmed

Първата акредитирана клинична лаборатория в Турция

ACIBADEM Healthcare Group изгради важно партньорство в областта на „референтни лабораторни услуги“ с Labmed Group (Labmed Dortmund GmbH), която работи в Германия вече повече от 30 години. В резултат от това партньорство, акредитираните лабораторни услуги, които преди се получаваха обикновено в чужбина, вече се предлагат в Турция от ACIBADEM Labmed. Със световното качество на своите услуги и международни сертификати, сега ACIBADEM сертифицира и качеството на лабораторните услуги, предоставяни от Клинична лаборатория Labmed. С получаването на акредитация за клинична лаборатория ISO 15189 от Deutsche Akkreditierungsstelle Chemie Gmbh (DACH), тя стана първата международно призната и акредитирана клинична лаборатория в Турция. Благодарение на оборудването, с което разполага, ACIBADEM Labmed може да извършва всички анализи на най-високо ниво и по безопасен начин.

Патология

Система за телепатология позволява специалисти от всички болници ACIBADEM да оценяват резултати от патологичните изследвания едновременно в аудиовизуален процес.

Централната патологична лаборатория на ACIBADEM започна работа през 2006 г. и извърши 77 000 анализа до 2009 г., което е най-високият брой едновременно в обществения и в частния сектор в страната ни. С цел да посрещнем нарастващото търсене, през 2009 г. разкрихме втора централна лаборатория в болница ACIBADEM Maslak. През 2013 г. броят на анализираните случаи надхвърли 130 000. В момента освен двете централни лаборатории работят техни подразделения във всички болници ACIBADEM, които осигуряват интраоперативни патологични консултации (гефрир), макроскопски изследвания, оценка на пробите „до леглото на пациента“, събиране и транспортиране на болнични проби.

TS EN ISO 15189:2014 Медицински лаборатории – акредитация по стандарт за Качество и компетентност.

Централните лаборатории и всички болнични подразделения са свързани със система за телепатология. По този начин лекарите и техническите лица могат да общуват на живо помежду си, което позволява цялата система да работи по еднакви стандарти. Прилагането на „телепатология“ на такова ниво е първото и единственото по рода си в Турция.

Патологичната лаборатория работи в сътрудничество с клиничната лаборатория ACIBADEM Labmed. Това дава възможност за прилагането на персонализирани или „целеви“ лечебни методи при пациенти с рак по най-подходящия начин. Тези звена са много важни и за откриването на правилния подход към сложни за диагностика и лечение случаи при пациенти, които идват от чужбина.

LABGEN

Центърът осигурява висококачествени услуги за диагностициране и превенция на генетични заболявания, с пълно оборудване. Услугите включват генетични консултации за лекари и пациенти, пренатална генетична диагностика, постнатална генетична диагностика, преимплантационна генетична диагностика, както и генетично селектиране на ембриони, цитогенетични и молекулярно-генетични диагностични тестове.

Генетичната лаборатория предлага генетична диагностика за установяване на носителство и предпазване от над 200 заболявания.

LABVITAL

През 2009 г. ACIBADEM Healthcare Group създаде лаборатория за контрол на храни ACIBADEM Labvital, с цел да осигури услуга за анализ на храните с качеството на ACIBADEM.

Нейната мисия е да осигурява точна и качествена услуга; да бъде пионер в прилагането на нови анализи; да бъде в крак с научните развития и напредък, като по този начин предоставя образцови и надеждни услуги на всички местни и чуждестранни лица и организации, с качеството гарантирано от нашите международни сертификати.

Как работи Labvital?

Всички наши услуги, предоставяни в миналото и занапред, имат за цел  подобряването и развитието на продуктите и услугите ни, наред с осигуряването на високо качество.

Labvital работи с обучен и квалифициран персонал на всички етапи от пътя на храните, както и материалите и оборудването, които влизат в контакт с храните. Със съвременно оборудване и опитен екип в областта а физиката, химията, микробиологията, добавките и остатъчните продукти, токсините и инструментите, Labvital извършва всички необходими видове хранителни анализи, използвайки международно признати методи. Във всяка точка, където храните се произвеждат, обработват, разменят или се предлагат за продажба и консумация, Labvital извършва хигиенен и санитарен контрол и инспекции, които са специално разработени за конкретната област, и осигурява обучение за работодатели в тази сфера.

При осигуряването на тези услуги, Labvital прилага декларация за конфиденциалност, която гарантира, че Labvital ще запази поверителна вътре в лабораторията информацията за всички физически и юридически лица, които обслужва, с оглед на обективността на персонала на Labvital, както и че тази информация ще остане конфиденциална и няма да се споделя с трети страни.

ACIBADEM MOBIL

Създадена през юли 2008 г., ACIBADEM Mobile Healthcare Services осигурява мобилни спешни и планови здравни услуги с най-високо качество в предхоспитализационния и постхоспитализационния период. От 2010 г. насам ACIBADEM Mobile Healthcare Services обслужва индивидуални и корпоративни клиенти с над 500 служители, над 100 от които лекари, и с най-съвременно оборудване в областта на мобилните медицински технологии.

От 6 март 2018 г., Acıbadem Mobile Healthcare Services inc. има сертификация по ISO 9001:2015, международният стандарт за системи за управление на качеството. От 7 март 2018 г. Acıbadem Mobile Healthcare Services inc. разполага и с OHSAS 18001:2014 сертификат за „Системи за управление на здравето и безопасността при работа“.

Всички корпоративни и индивидуални услуги се предоставят от лекари, включително здравен коучинг; домашни обаждания от лекари/физиотерапевти; поставяне на инжекции у дома, дежурна аптека и закупуване на лекарства, проследяване на заболявания у дома; мониторинг на телесното тегло и кръвните показатели у дома от лекари специалисти в съответните области; извършване на прегледи, без да напускате дома или работното място.

Услугите на ACIBADEM Mobile са лесно достъпни и с най-високо ниво на качество.

Здравен коучинг

Спешни медицински услуги

Линейка с оборудване за интензивни грижи, Въздушна линейка

Услуги за домашна грижа

Дългосрочна професионална грижа от сестра и лекар, прегледи у дома/ на работното място

Инсталиране на постоянни медицински пунктове

Звена за здраве на работното място, Превантивни услуги за здравето на работното място

Мобилни медицински прегледи

Задължителни медицински прегледи / Здравен автобус

Здравни организации

Поддръжка на мобилен медицински екип, Частни трансфери на превозни средства между болниците, Здравен мениджмънт

Телемедицина

Дистанционно проследяване на пациенти с хронични заболявания, Управление на уелнес програми

Афинити програми

APLUS

Aplus е изградена на принципа, че „болницата е хотел, в който се предоставят здравни услуги“ и посреща нуждите на лечебните заведения от кетъринг, хигиенизиране, доставки и други услуги.

Кетъринг услуга, която се отличава

APlus е сред първите, въвели метода “cook&chill” (готвене с последващо охлаждане) в индустрията за масово производство на храна. Този метод предлага много по-високо ниво на сигурност в сравнение с настоящите техники за масово производство, и се основава на бързото охлаждане на продуктите (за 90-120 минути) до 0-4°C, след което се съхраняват при тази температура и впоследствие се затоплят за първи и последен път в точката на обслужване.

В сравнение с традиционните производствени практики, методът “cook&chill” осигурява предимства като намалени разходи за енергия и оборудване, икономия на пространство, лесен контрол на качеството и висока безопасност на храните.

Почистване и хигиенизиране

APlus, която притежава една от най-големите обществени перални в Турция, предлага хигиенизиращо изпиране, стандартно пране и химическо чистене с дневен капацитет от 15 000 кг. В предприятието, което е единствената фабрика за хигиенично изпиране в Турция, 600 кг пране се гладят, сгъват и подреждат за един час с помощта на “Flatwork ironer” за гладене и сгъване.

APlus Cleaning Services изпълнява програми за хигиенично почистване по световни стандарти и в рамките на условията на международните сертифициращи институции за предпазване на сградите, които обслужва, и за създаване на чиста и хигиенична среаи в тях.

APlus използва системата “Healthguard”, въведена в здравната индустрия в европейските държави, и предоставя комплексно почистване и дезинфекция. Системата е специално разработена за болници и здравни организации и ограничава до минимум рисковете от кръстосано заразяване.

APlus сертификати

ISO 9001 (Система за управление на качеството) за стандартизация и поддръжка на производствени и експлоатационни процеси
ISO 22000 (Системи за управление на безопасността на хранителни продукти) за осигуряване безопасност на храните във всички процеси, от производството до крайното потребление
OHSAS 18001 (Здраве и безопасност при работа) за осигуряване на безопасна работната среда и свеждане до минимум на затрудненията, наложени на работника от естеството на работата
RAL – GZ 992 (Спецификации за качествена грижа при работа с платове и тъкани) за управление на действията при хигиенизиране на текстилни изделия и възможните рискове

ЛЕЧЕНИЕ

ТЕХНОЛОГИИ

ACIBADEM

×
Search